RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 169

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont pokrycia dachu na budynku głównym i łączniku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu


Nasz znak: FPiI.7013.21.2019
Nowy Targ, 12.06.2019 r.

 

Sprawa: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont pokrycia dachu na budynku głównym i łączniku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu”

 

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont pokrycia dachu na budynku głównym i łączniku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu”

 

Zakres rzeczowy prac obejmuje remont pokrycia dachu budynku głównego i łącznika a w szczególności:

 

 1. Budynek główny:

  1. wykonanie napraw punktowych dachu,

  2. wymiana systemu orynnowania,

  3. czyszczenie przez szczotkowanie-czapek kominowych i malowanie.

 2. Łącznik pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem stołówki:

  1. wymiana pokrycia dachu,

  2. wykonanie obróbek attyki, kominów, okapu i wywiewek kanalizacyjnych.

Założenia szczegółowe:

 1. Rozliczenie kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie.

 2. Wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza wykonawca.

 3. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

 4. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia.

 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 6. Zmiana zapisów umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za obustronną zgodą stron umowy.

 7. Wywóz i składowanie odpadów zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie.

 8. Wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu.

 

Wymagania Zamawiającego:

 

 1. wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 60 dni od podpisania umowy,

 2. ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 3),

 3. do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót,

 4. wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace remontowe na łączniku oraz 24 miesięcy gwarancji na punktowe naprawy głównej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2,

 5. zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

   

Inne warunki:

1) dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest umowa.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ,

pokój nr 216, tel. 18 26 11 265

inż. Pudzisz Piotr, e-mail: piotr_pudzisz@um.nowytarg.pl

pokój nr 214, tel. 18 26 11 277,

mgr inż. arch. Łukasz Szumal, e-mail: lukasz_szumal@um.nowytarg.pl

 

Ofertę należy wysłać:

 

do dnia 24. 06. 2019 r. na adres:

Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Remont pokrycia dachu na budynku głównym i łączniku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu”,

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.nowytarg.pl

 

 

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8514.zip (5 487) KB

Wytworzył: Łukasz Szumal
Data wprowadzenia: 12-06-2019
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 486
Wyświetlane do: 24-06-2019

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE