RSS facebook
Dziś mamy: wtorek
- 18 lutego 2020 roku

49 dzień roku, 8 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:45
Zachód słońca: 17:02

Imieniny obchodzą: Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zula, Zuzanna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 115

Gmina Miasto Nowy Targ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na renowację i naprawę okien drewnianych w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu.


Opis przedmiotu zamówienia

I. Zakres robót.

Renowacja oraz naprawa okien drewnianych zamontowanych w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1.
Usługa renowacji ww. stolarki będzie przebiegała w kilku etapach:

 1. Naprawa zgniłych elementów w dwóch oknach poprzez wycięcie oraz wstawienie nowych.
 2. Montaż systemu okładzin aluminiowych w sześciu oknach:
  • okno 2-skrzydłowe o wym. 130 cm x 190 cm - 2 szt.,
  • okno 1-skrzydłowe o wym. 65 cm x 190 cm - 2 szt.,
  • okno 1-skrzydłowe o wym. 78 cm x 190 cm - 2 szt.
 3. Naprawa trzech okien poprzez wymianę okuć i regulację okien w pokojach nr 113, 223, 229.

II. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. wykonawca przedłoży gwarancję na system okładzin aluminiowych - 5 lat,
 2. wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży na zaproponowane materiały atesty lub certyfikaty celem zatwierdzenia przez zamawiającego,
 3. roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
 4. wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót,
 5. wykonawca zabezpieczy i urządzi teren budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy, zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i osób postronnych oraz poszanowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem, bądź uszkodzeniem mienia zamawiającego na terenie budowy,
 6. wykonawca przy wykonywaniu robót będzie stosował wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie - posiadające świadectwa i certyfikaty,
 7. wykonawca przed realizacją przedmiotu zamówienia winien dokonać sprawdzenia poszczególnych elementów zamówienia w miejscu realizacji zamówienia,
 8. rozliczenie ryczałtowe - wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego - jedna płatność,
 9. wykonawca poniesie wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotowych robót, wywóz odpadów powstałych po remoncie zabezpiecza wykonawca.

III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- do 45 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracji i Kadr Urzędu Miasta w Nowym Targu, pok. 113, p. Krystyna Kolasa, tel. (18) 26 11 251, e-mail: krystyna_kolasa@um.nowytarg.pl

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Miejsce składania ofert.
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Renowacja oraz naprawa okien drewnianych w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu" w siedzibie Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, pokój nr 101 - osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
  Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza, pok. nr 101 lub przesłać na adres: sekretariat@um.nowytarg.pl
 2. Termin składania ofert:
  24 maja 2019r. do godz. 12.00
  Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania.

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Wybór wykonawcy następować będzie wg następujących kryteriów:
Cena - 100 %

VII. Udzielenie zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i ma najkorzystniejszą cenę.

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_8477.pdf (248) KB

Wytworzył: Krystyna Kolasa
Data wprowadzenia: 17-05-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 262

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE