RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 22 maja 2019 roku

142 dzień roku, 21 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:48
Zachód słońca: 20:24

Imieniny obchodzą: Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88

Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i zatwierdzenie projektów zmiany stałej organizacji ruchu


 1. os. Suskiego – wyznaczenie i oznakowanie miejsc postojowych, w tym również 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych przy bloku nr 11 oraz aktualizacja oznakowania;
 2. ul. Długa na odcinku od ul. Wł. Orkana do ul. Jana Kazimierza – wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na południowej stronie ulicy przed posesją nr 112;
 3. ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Długiej do ul. Ogrodowej – wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych po wschodniej stronie ulicy przed posesją nr 7a;
 4. ul. Józefczaka – wyznaczenie miejsc postojowych do 15 min;
 5. ul. Kolorowa na odcinku od ul. Krakowskiej (DK47) do przejazdu kolejowo – drogowego – wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h oraz aktualizacja oznakowania;
 6. os. Witosa na drodze wewnątrz osiedla działka ewid. nr 13660/118 – wprowadzenie zakazu ruchu z wyłączeniem mieszkańców, pojazdów zaopatrzenia i służb miejskich
 7. os. Szuflów na odcinku od ul. Kowaniec do Przedszkola nr 2 – wprowadzenie zakazu postoju po północnej stronie ulicy z wyłączeniem mieszkańców oraz pracowników przedszkola nr 2

Opis przedmiotu zamówienia:

Założenia projektów:

 1. Projekty mają zawierać oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji założeń w zmianach organizacji ruchu bez konsekwencji ze strony kar umownych, w takich przypadkach może to być podstawą przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy;
 3. Zwiększenie zakresu projektów wynikającego z ewentualnych uwag Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu lub organu zarządzającego ruchem, którym dla dróg gminnych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu;
 4. Zatwierdzone projekty należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach z wersją elektroniczną;
 5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia we własnym zakresie w tym dokonania inwentaryzacji w terenie istniejącego oznakowania, uzgodnienia z zamawiającym proponowanych rozwiązań, ich weryfikację w terenie oraz uzgodnienia ostatecznych projektów przed ich złożeniem do zatwierdzenia;
 6. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu przygotowane projekty przed ich złożeniem do zatwierdzenia w terminie do 14 dni od podpisania umowy
 7. Warunkiem zapłaty za wykonany projekt stałej organizacji ruchu jest jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Bez spełnienia w/w zapisu, łączna cena za przedmiot zamówienia będzie pomniejszona o cenę za poszczególny projekt zgodnie z przedstawioną ofertą.

Termin wykonania zamówienia:
60 dni od podpisania umowy

Oferty należy składać do 20.03.2018 r. w Sekretariacie Burmistrza Miasta Nowy Targ w pokoju 101 lub elektronicznie na adres sekretariat@um.nowytarg.pl w godzinach pracy urzędu z dopiskiem „oferta na wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu”.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami jest Marian Twaróg pok. 218 tel. 18 26-112-88, Kamil Żegleń pok. 217 tel. 18 26-112-89. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Urzędu Miasta w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8385.pdf (79) KB
oferty_do_30000_8385_z01.odt (17) KB
oferty_do_30000_8385_z02.pdf (75) KB
oferty_do_30000_8385_z04.jpg (75) KB
oferty_do_30000_8385_z05.jpg (66) KB
oferty_do_30000_8385_z06.jpg (83) KB
oferty_do_30000_8385_z07.jpg (36) KB

Wytworzył: Kamil Żegleń
Data wprowadzenia: 14-03-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 295
Wyświetlane do: 20-03-2019

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE