RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 133

ZARZĄDZENIE NR 120.Z.7.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 21 LUTEGO 2019 r. w sprawie:
zmian do "Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu" oraz wprowadzenia jego tekstu jednolitego.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art.1042 § 2 oraz 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podstawa prawna "Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu", stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009 r. (t.j., Zarządzenie nr 120.Z.32.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 sierpnia 2016 r., z późn. zm.), otrzymuje brzmienie: "Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wprowadza się Regulamin Pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu."

§ 2

Ustalam tekst jednolity "Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu", stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_120z_007.pdf (184) KB
zarz_bur_2019_120z_007_z01.pdf (380) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 22-02-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 710

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE