RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 277

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.42.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie:
przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Targu zrealizowanych obiektów w ramach projektu: pn.: "Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 50 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu przyjętego Uchwałą nr XXXIII/257/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury opublikowanej w Dz.U. Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2013 r. poz. 4313. zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuję Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Targu do eksploatacji i utrzymania niżej wymienione nieruchomości i mienie ruchome:

1/ Budynek wieży wodnej przy ul. Kolejowej 164 w Nowym Targu o pow. użytkowej 135,50 m2 - zabytkowy obiekt techniki z przełomu XIX i XX wieku na działce nr ewid. 10240/7,
2/ Budynek o funkcji wystawienniczej Muzeum Drukarstwa przy ul. Jana III Sobieskiego 4 w Nowym Targu o powierzchni użytkowej 372,66 m2, kubaturze 2981,90 m2, na działkach nr ewid. 11193/3, 11193/4 oraz części działki 11196/1,
3/ Mienie ruchome stanowiące aranżację wystawienniczą Muzeum Drukarstwa na parterze, I piętrze i II piętrze budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 4 w Nowym Targu.
Kopie umów z wykonawcami, warunki gwarancji, dokumentacje powykonawcze i techniczne, protokoły OT zostaną przekazane wraz z protokołami przekazania przez Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji i Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 2

Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu do realizacji uprawnień w zakresie gwarancji i rękojmi wynikających z zawartych umów:
- ZP.272.16.2017 z dnia 18.08.2017 r. - przebudowa budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 4,
- ZP.272.12.2017 z dnia 11.08.2017 r. - remont i konserwacja budynku wieży wodnej,
- ZP.272.12.2018 z dnia 27.06.2018 r. - wykonanie aranżacji wystawienniczej dla Muzeum Drukarstwa,
oraz wykonywania należytego zarządu nad powierzonym mieniem, o którym mowa powyżej, zgodnie z jego przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi obiektów, a także ich całkowitej ochrony.

§ 3

W zakresie realizacji uprawnień z gwarancji i rękojmi należy współdziałać z Wydziałem Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się, Naczelnikowi Wydziału Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta, Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu i Kierownikowi ds. Muzeum Podhalańskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_042.pdf (83) KB

Wytworzył: Marek Zych
Data wprowadzenia: 12-02-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 455

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE