RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 29 grudnia 2018r do 4 lutego 2019r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje

 1. Dokonano odbioru robót budowlanych dla zadań p.n.:
  1) Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu. Wartość umowy: 87 449,00 zł.
  2) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Targu - Budżet Obywatelski 2018. Wartość umowy: 57 349,06 zł.
  Wykonawcą zadań jest: P.H.U.P. Perfect e-Line s. c. R. Kowalski, A. Świda, Klucze.
  Monitoring przyczynił się do schwytania sprawców oszustwa metodą "na wnuczka".
 2. Przekazano plac budowy dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego "PARK & RIDE" - ul. Kościuszki". Wykonawca: Konsorcjum firm:
  Lider konsorcjum: Pan Michał Piotrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotrowski Budownictwo Michał Piotrowski, Nowy Targ,
  Partner konsorcjum: Pan Bartłomiej Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlano - Uslugowe Piotrowski, Nowy Targ. Wartość umowna robót: 2 790 000,00 zł brutto.
  Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi: 2 371 500,00 zł.
 3. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla zadań inwestycyjnych pn.
  1) Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ II etap,
  2) Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Kolejowej w Nowym Targu.
 4. W dniu 01.02.2019 r. została podpisana umowa na realizację III etapu Szlaku wokół Tatr w ramach którego zostaną zrealizowane:
  1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w okolicach lotniska na długości około 1100 m,
  2) Przebudowa ul. Młynówka na długości około 800 m,
  3) Przebudowa ul. Schumana na długości około 400 m,
  4) Remont kładki pieszo-rowerowej za Miejską Halą Lodową,
  5) Remont kładki pieszo-rowerowej w okolicach ul. Kowaniec,
  6) Strefa wypoczynku dla rowerzystów przy kładce pieszo-rowerowej na Białym Dunajcu, w rozwidleniu ścieżek rowerowych.
  Szacunkowa wartość zadania wynosi: 2 990 362,64 zł. Wartość dofinansowania wynosi: 2 541 808,24 zł a wkład własny gminy to 448 554,40 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska;

 1. Podpisano umowę na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. W okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., opiekę taką zapewniają zamiennie trzej weterynarze: Pan Andrzej Gołąb, Pan Jacek Stopka-Studencki i Pan Janusz Stanek. Zgodnie umową, lekarze podejmują interwencje na podstawie zlecenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, bądź upoważnionego pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i na miejskiej stronie internetowej zostało opublikowane ogłoszenie o możliwości i zasadach skorzystania przez właścicieli i opiekunów zwierząt z dofinansowania do zabiegu kastracji lub sterylizacji psów lub kotów. Przewiduje się dofinansowanie do 50 % poniesionych kosztów standardowego zabiegu, lecz nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę. Pozostałe koszty związane z wykonaniem zabiegu musi ponieść właściciel lub opiekun zwierzęcia. W ciągu roku kalendarzowego właściciel lub opiekun zwierząt może ubiegać się o przyznanie dofinansowania zabiegu maksymalnie dla dwóch zwierząt. Umowy na wykonanie tych zabiegów zostały zawarte z lek. wet. Bożeną Ścirką i lek. wet. Romanem Bachulskim.
 3. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 33 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 4. W ramach programu "LIFE" Gmina Miasto Nowy Targ wypożyczyła na okres od 04.02.2019 r. do 17.02.2019 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kamerę termowizyjną celem dokonywania wstępnych oraz ogólnych darmowych analiz budynków zlokalizowanych na terenie miasta.
  Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki cieplne i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepła.
  Mieszkańców zainteresowanych wykonaniem przedmiotowych badań w budynkach zlokalizowanych na terenie Nowego Targu, zapraszamy do Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, pok. 205 lub o kontakt pod numerem tel. 18 26 11 291, celem wpisania się na listę.
  Z uwagi na określony termin dostępności kamery termowizyjnej liczba zapisów jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń.

III. Rozwój i urbanistyka

Trwa wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz projektu zmiany planu miejscowego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska. Przypomnę, że zmiany dotyczą obszaru tzw. Centralnej ciepłowni przy ul. Krakowskiej. W środę tj. 6 lutego br. odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian rozwiązaniami. Wyłożenie zakończy się 15 lutego.

IV. Gospodarka nieruchomościami

 1. Zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2019 roku ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie propozycji nadania nowych nazw ulic: ul. Grel Boczna, ul. Św. Kingi, ul Majora Stanisława Mroszczaka i ul. Widok. Nowe nazwy ulic zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie Komisje Rady poprzedniej kadencji. Konsultacje przeprowadzane będą w formie pisemnej przez złożenie ankiety lub przez głosowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ. Swoje opinie można składać do dnia 1 marca 2019 roku.
 2. W dniu 25 stycznia 2019 roku zakupiono nieruchomość przy ul. Ustronie o pow. 55 mkw. wraz z istniejącym tam budynkiem przeznaczonym do rozbiórki. Nieruchomość ta położona jest w najwęższym miejscu ulicy utrudniającym przejazd. Rozbiórka budynku oraz nabycie w najbliższym czasie sąsiednich działek umożliwi poszerzenie ulicy Ustronie poprawiając warunki komunikacyjne na tym odcinku.

V. Drogownictwo i Transport;

 1. W związku z bardzo intensywnymi opadami śniegu w pierwszej połowie stycznia przystąpiono do wywozu śniegu z ulic miejskich w ramach zimowego utrzymania dróg. Łącznie w okresie od 4 - 26 stycznia wywieziono 26 191m3 śniegu za kwotę 330 006,60zł. Wykonawcą była Firma Handlowo Usługowa "Kal-Trans" sp. jawna Kalata z Szaflar. Wykonane prace poprawiły przejezdność ulic miejskich szczególnie w najbardziej obciążonym centrum Miasta, ale również ważniejszych arterii poza ścisłym centrum.
 2. Opracowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2019 r.
 3. Rozliczono dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 25 890,00zł, otrzymaną na letnie oczyszczanie nawierzchni, przycinanie gałęzi, koszenie poboczy drogi wojewódzkiej ul. Ludźmierska. Zadanie to realizuje Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.
 4. 30 stycznia br. uruchomiono biletomat przy wiacie przystankowej ul. Szpitalna cmentarz. Jest to kolejny, czwarty na terenie Miasta, automat do sprzedaży biletów MZK i Małopolskich Kolei Regionalnych.

VI. Oświata

 1. W dniu 29 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert pt. Dzieciątku śpiewanie" w wykonaniu dzieci z 9 przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Nowy Targ. Wręczenia okolicznościowych dyplomów i słodyczy dokonał Burmistrza Miasta, Pan Jan Łapsa - Wice Przewodniczący Rady Miasta Nowego Tagu i Pani Bożena Bryl Dyrektor Nowotarskiego Oddziału Kuratorium Oświaty w Krakowie. Sala koncertowa została w pełni zapełniona uczestnikami i widzami.
 2. Z sukcesem organizacyjnym, a przede wszystkim zadowoleniem uczniów - pomimo dużych opadów śniegu i mrozów - zakończono w dniu 25 stycznia 2019r. realizację kolejnej edycji projektu pt. "Jeżdżę z głową w którym uczestniczyło 132 uczniów nowotarskich szkół podstawowych. Projekt był współfinansowany przez Województwo Małopolskie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 92 345 zł, (z tego dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - 28.400zł), a zajęcia w całości prowadzone były na stacji narciarskiej "Długa Polana"

VII. Kultura promocja i sport;

 1. W dniu 04.01.2019 r. - W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbył się po raz 13 Noworoczny Koncert Galowy. Podczas tego wyjątkowego powitania Nowego Roku publiczność miała okazję posłuchać najpiękniejszych walców świata w wykonaniu Orkiestry Obligato. Nie zabrakło również podziękowań dla wykonawców, sponsorów oraz noworocznych życzeń złożonych zebranym przez Burmistrza Miasta.
 2. Za nami jubileuszowa, bo już V edycja Winter Classic, czyli Nowotarskiego Charytatywnego Noworocznego Meczu Hokejowego, który odbył się w dniu 5 stycznia br. Jak co roku było głośno, hucznie i radośnie. Tym razem najważniejszą postacią dnia był 8 letni Mike Malinowski, na pomoc któremu zbierano fundusze. Oprócz wolnych datków do puszek, pieniądze zbierano również w trakcie licytacji wielu atrakcyjnych przedmiotów, podarowanych organizatorom "Winter Classic" przez znakomitych polskich sportowców m.in. Tadeusza Błażusiaka, Mariusza Czerkawskiego czy kadry polskich skoczków. Można tez było wylicytować m.in. lot balonem, szybowcem czy kurs prawa jazdy.
 3. W dniu 05.01.2019r.- sale ekspozycyjne Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu były plenerem filmu dokumentalnego realizowanego przez Kanał Discovery Channel. Ekipa filmowa pracowała w Muzeum nad kolejnym odcinkiem cyklu historyczno-dokumentalnego "Tropicielki rodzinnych historii". Porusza on barwne historie Polaków mieszkających w USA, którzy postanowili poznać swoje rodzinne korzenie. W filmie jako ekspert wystąpił Robert Kowalski kierownik Muzeum, który przybliżył widzom przyczyny i skutki emigracji zarobkowej mieszkańców Nowego Targu i Podhala do USA i Kanady na przełomie XIX I XX w. Emisja filmu będzie miała miejsce w lutym br.
 4. W dniu 06.01.2019 r. - po uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. NSPJ w Nowym Targu w stronę rynku przeszedł Orszak Trzech Króli. Włączyło się do niego wielu nowotarżan, w tym sporo dzieci. Tegoroczny orszak w sposób szczególny skupiony był wokół 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski - w tym również do Nowego Targu. Całemu wydarzeniu przyświecało hasło "Odnowi oblicze ziemi". Nowotarski Orszak przeszedł ulicą Kazimierza Wielkiego na nowotarski Rynek, gdzie symbolicznie oddano pokłon Nowonarodzonemu Dzieciątku. Tam też, w pięknej zimowej scenerii odbyła się inscenizacja Jasełek Teofila przygotowanych przez młodzież z Oazy działające przy NSPJ pod kierunkiem księdza Michała Mroszczaka. To jedna z najstarszych wspólnot Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji, w tym roku świętująca 50-lecie. Podczas wydarzenia miała miejsce zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na wakacje dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
 5. W dniu 11.01.2019 r. - w Ratuszu odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta. W trakcie spotkania Grzegorz Watycha - Burmistrz Miasta oraz Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta złożyli zebranym noworoczne życzenia. Wśród gości zaproszonych na 29. raut przybyli, m.in.: Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec, poseł Wiesław Janczyk, poseł Anna Paluch, konsul Republiki Słowackiej Slavomir Nagy, konsul honorowy Republiki Słowackiej w Polsce Wiesław Wojas. Nie zabrakło radnych, szefów jednostek podległych miastu, nauczycieli, duchowieństwa, a także władz powiatu nowotarskiego. Podczas uroczystego spotkania zostały wręczone, przyznane na wniosek Burmistrza dla zasłużonych mieszkańców państwowe odznaczenia. Z rąk wicewojewody małopolskiego Zbigniewa Starca, Złoty Krzyż Zasługi odebrała Janina Marcińczak - Maślanka, z kolei Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Dorota Kret, Medalami za długoletnią i sumienną pracę zostali uhonorowani pracownicy Urzędu Miasta: Panie: Maria Bizub, Wilhelmina Schab, Panowie: Marek Zawada, Dariusz Jabcoń oraz Krzysztof Iskra.
  Spotkanie poprowadził Mateusz Dewera. Goście zaproszeni zostali do kawiarni "Fanaberie", gdzie prócz miłego poczęstunku, czekała na nich część artystyczna - muzyczny wieczór z piosenką francuską.
 6. W dniu 12.01.2019 r. - odbyła się runda rewanżowa rozgrywek w ramach II Ligi Małopolskiej Mężczyzn Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej. w pierwszym tegorocznym spotkaniu, KS Gorce podjęło Zalew Świnna Poręba.
 7. Dnia 18.01.2019 r. - odbył się mecz Tenisa Stołowego o Mistrzostwo I ligi Kobiet pomiędzy drużynami KS GORCE Nowy Targ vs KS Bronowianka Kraków.
 8. W dniu 02.02.2019 r. - w Hali GORCE w Nowym Targu odbył się X Jubileuszowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego dla grup "senior" i "hobby". W rywalizacji wzięły udział pary taneczne. Po rozpoczętej polonezem uroczystej gali nagrody wręczali wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg oraz wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek, w asyście organizatora Turnieju - Leszka Kusiaka prowadzącego Szkołę i Klub Tańca Towarzyskiego "Hart". Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 9. Aktywny Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Nowy Targ zapewnił program Zima w mieście 2019, podczas którego można było skorzystać z różnorodnych zimowych atrakcji min. : ślizgawki na Miejskiej Hali Lodowej, bezpłatnej nauki na łyżwach prowadzonej przez MMKS Podhale Nowy Targ, Old Boys Podhale oraz przez Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Zwyrtany,". Bezpłatna nauka odbywała się na mobilnym lodowisku w Rynku. Podczas Ferii na Lotnisku odbyły się także bezpłatne zajęcia z jazdy na biegówkach z profesjonalnym Instruktorem Narciarstwa Biegowego Sitn PZN Katarzyną Maciążek.
 10. W dniach 13-20-27.01.2019 r. - na Lotnisku w Nowym Targu odbyły się Ferie z psimi zaprzęgami - w godz. 11:00 - 15:00. Były to bezpłatne przejażdżki dla dzieci.
 11. Nowotarżanka Aleksandra Król zajęła 2 miejsce w Snowboardowym Pucharze Świata w konkurencji Slalom Równoległym. Zawody odbyły się w miejscowości Bad Gastein (Austria). To drugie w karierze podium PŚ naszej zawodniczki, a Dawid Kubacki w ostatnim konkursie lotów narciarskich na mamucie wczoraj w Oberstdorfie zajął III miejsce.
 12. Zapraszamy na X Jubileuszowy Bieg Podhalański im. Jana Pawła II, który odbędzie się 9 lutego 2019 r. na Lotnisku w Nowym Targu. Start godz.11.Bieg Podhalański im. Jana Pawła II to wyjątkowe wydarzenie na sportowej mapie Polski. Kilkuset biegaczy - amatorów i profesjonalistów zmierzy się na kilku dystansach na świetnie przygotowanych trasach, które są bardzo malownicze i prowadzą wokół rezerwatu przyrody Bór Na Czerwonem. Dziesiąta edycja Biegu będzie miała szczególny charakter, wpisuje się bowiem w uroczyste obchody 40-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu. Z uwagi na jubileuszową edycję biegu odbędzie się on pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 13. Na okres ferii zimowych Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu przygotowało specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Mogli oni uczestniczyć w trzech warsztatach edukacyjnych: "Etno planer na nowy rok. Czyli jak żyli ludzie zanim wymyślili zegary i kalendarze", "Zapusty. Zimowe bale, maskarady i zabawy" oraz "Na straganie w dzień targowy- zajęcia sensoryczno - edukacyjne z kurą w tle".
 14. Na kolejny rok został przedłużony projekt Mała Książka - Wielki Człowiek, w którym uczestniczy Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu. Od stycznia po odbiór czytelniczych wyprawek zapraszamy trzylatki urodzone w 2016 roku. Dzięki projektowi do bibliotek w całej Polsce zapisało się ponad 25 000 nowych czytelników. MBP w Nowym Targu wydała ponad 30 wyprawek - co oznacza, że do biblioteki zapisała się prawie połowa dzieci urodzonych w 2015 roku.
 15. Podczas tegorocznej przerwy zimowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się zajęcia dla dzieci pod hasłem "Ferie w Bibliotece". Podczas sześciu spotkań mali czytelnicy brali udział w szeregu zabaw, które jednocześnie miały charakter edukacyjny
 16. W Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu od lutego rozpoczyna działanie Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci poniżej 14 lat. Dyskusyjny Klub Książki jest realizowany w formie programu dotacyjnego Instytutu Książki dla bibliotek publicznych.

VIII. Sprawy społeczne;

 1. W okresie ferii zimowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowano cykl zajęć "Zima w mieście". W Szkołach Podstawowych nr 2, 5 i 11 odbyły się półkolonie profilaktyczne, działalność prowadziły świetlice środowiskowe, a grupa dzieci z Parafii pw. św. Jana Pawła II wyjechała na zimowisko do Krynicy-Zdroju.
 2. Dokonano uroczystego otwarcia Klubu Senior+ mieszczącego się przy Alei Tysiąclecia 42. Klub działa już od ponad miesiąca a duża frekwencja świadczy o tym, że była potrzeba utworzenia tego typu miejsca w naszym mieście. Chcę również poinformować, że został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie działalności Klubu w roku bieżącym.
 3. Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Przepis ten daje możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W związku z powyższym odnotowuje się zwiększone zainteresowanie pozyskaniem Karty, która w naszym przypadku uprawnia również do zniżek w ramach programu Nowotarska Karta Dużej Rodziny. Wnioski należy składać w pokoju nr 003 lub on-line.
 4. W dniach od 6 do 13 lutego 2019 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla Miasta Nowy Targ. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie budynek Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Szpitalnej 14. O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia oraz wezwania imienne, które zostały dostarczone zainteresowanym. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2000 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999 - którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich.

IX. Zamówienia publiczne;

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 8 marca 2019r.
 2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do pot. Czarny Dunajec. Etap I - koryto otwarte". Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Jagieło F.B. "MORCIN" z Ochotnicy Dolnej, z którym podpisano umowę na kwotę 492 177,12 zł.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kokoszków", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Sp. j. z Szaflar, z którą podpisano umowę na kwotę 1 059 569,13 zł.
 4. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej GORCE" zostały złożone następujące oferty:
  1) Rafał Konieczny PROFES Firma Remontowo - Budowlana Rabka - Zdrój - cena oferty 2 466 927,77 zł,
  2) Stanisław Potoczak P.H.U. "POTOCZAK" Skawa - cena oferty 2 895 179,08 zł,
  3) Stanisław Grzegorczyk Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna "Grzegorczyk" - cena oferty 2 117 246,08 zł,
  4) Artur Kołacz Firma Remontowo - Budowlana, Nowy Targ - cena oferty - 1 845 786,34 zł,
  5) Maciej Sikora Firma Budowlana Sikora Nowy Targ - cena oferty - 2 324 433,18 zł,
  6) Wojciech Konig Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-SYSTEM Spytkowice - cena oferty - 2 550 000,00 zł,
  7) "WI-BA" Baran Wierciak Bochacki s.c. Myślenice - cena oferty 2 103 560,56 zł,
  8) Kazimierz Dyrda Zakład Ogólno - Budowlany Nowy Targ- cena oferty 2 471 471,01 zł,
  9) Konsorcjum firm: Grażyna Duda Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Duda" Mszana Dolna - lider i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "BESKID" G.A. Duda Sp. j. Kraków, Oddział w Mszanie Dolnej - partner konsorcjum - cena oferty 2 510 017,69 zł,
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 5. Unieważniono przetarg nieograniczony na budowę wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych" w I części, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w II części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 550 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 983 400,00 zł.
 6. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ - związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2019r. Termin składania ofert wyznaczono na 4 luty 2019r.

X. Pozostałe:

 1. Zdarzenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego za 2018 rok:
  zarejestrowano 1743 urodzeń w tym 1516 noworodków urodzonych w Nowym Targu; zarejestrowano 311 małżeństw
  zarejestrowano 1085 zgonów w tym 51 zgonów, które nastąpiły za granicą.
  Z papierowych ksiąg przeniesiono do Źródła 20689 aktów stanu cywilnego. Najpopularniejsze imiona nadawane w Nowym Targu w 2018r. to:
  Jan, Jakub, Antoni, Szymon Zuzanna, Julia, Zofia, Anna
 2. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach i imprezach:
  • 29 grudnia wziąłem udział w koncercie kolęd w wykonaniu Chóru GORCE,
  • 4 stycznia wraz z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w Noworocznym Koncercie Galowym,
  • 5 stycznia uczestniczyłem w prezentacji drużyny Tauron Ziętara Eagles U12 przed wylotem do Kanady na największy hokejowy turniej PeeWee 2019, a w godzinach wieczornych wraz z przedstawicielami Urzędu i Rady Miasta jak co roku w pierwsza sobotę stycznia, w modlitwie różańcowej w Sanktuarium Maryjnym w Ludźmierzu,
  • 6 stycznia wziąłem udział w Orszaku Trzech Króli, a w godzinach popołudniowych w posiadach opłatkowych Oddziału Związku Podhalan,
  • 8 stycznia wziąłem udział w uroczystej Gali XVII Międzynarodowego Festiwalu Intershow 2019, wieńczącej trzydniowe zmagania ponad 150 uczestników występujących w kategoriach: tanecznej, wokalnej i instrumentalnej,
  • 9 stycznia wraz z moimi Zastępcami wzięliśmy udział w Spotkaniu Świąteczno - Noworocznym u Starosty, które miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury,
  • 10 stycznia uczestniczyłem w uroczystej wieczornicy w Szkole Podstawowej nr 3,
  • 13 stycznia w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wziąłem wraz z pozostałymi wykonawcami ponownie udział w spektaklu pt. "Komar i orkiestra"
  • 15 stycznia mój zastępca p. Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Starostwie Powiatowym w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów, podczas którego omawiano plany inwestycji drogowych na lata 2019 - 2023,
  • 20 stycznia wziąłem udział w Opłatku Zarządu Głównego Związku Podhalan, a następnie udałem się do Zakopanego na Puchar Świata w Skokach Narciarskich,
  • 23 stycznia wziąłem udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski oraz Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
  • 24 stycznia Zastępca Waldemar Wojtaszek wraz z Dyrektorem MZK Robertem Chowańcem uczestniczyli w Forum Transportu Publicznego w Warszawie,
  • 27 stycznia wziąłem udział w święcie Dnia Babci i Dziadka w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej na Kowańcu,
  • 29 stycznia wspólnie z zastępcą Wójta Gminy Nowy Targ Panem Marcinem Kolasą wziąłem udział w przekazaniu na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu dwóch zestawów strojów motocyklowych. Na ten cel Urząd Miasta Nowy Targ przekazał 2,500 zł, a w godzinach popołudniowych miałem przyjemność obejrzeć XIII Koncert Kolęd w wykonaniu dzieci z nowotarskich przedszkoli,
  • 30 stycznia pan Waldemar Wojtaszek wziął w moim imieniu udział w spotkaniu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Krakowie, które odbyło się na zaproszenie Wojewody i Marszałka Województwa Małopolskiego, a ja w tym czasie uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Nowotarskiej Telewizji Kablowej,
  • Tego samego dnia pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg wzięła udział w odprawie przed Biegiem Podhalańskim a następnie razem uczestniczyliśmy w rozstrzygnięciu XV Międzyszkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Później odbyło się przekazanie przez Firmę Kegel Błażusiak odzieży służbowej dla załogi MZK,
  • 31 stycznia wziąłem udział w Noworocznym Koncercie Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 11. Następnie wraz z zastępcami udaliśmy się na uroczyste otwarcie Klubu Seniora, który mieści się przy Al. Tysiąclecia,
  • Wieczorem na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 1 wziąłem udział wraz z panią Wiceburmistrz w wieczorze kolęd,
  • 1 lutego udałem się z Prezesem MPEC-u p. Grzegorzem Ratterem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu omówienia spraw rozbudowy sieci ciepłowniczej i projektu geotermalnego,
  • Pan Waldemar Wojtaszek oraz Pan Marek Modzyniewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta w godzinach popołudniowych wzięli udział we wspólnym kolędowaniu w Szkole Podstawowej nr 2 oraz aukcji ręcznie wykonanych lalek, z której dochód przeznaczony zostanie na szczytny cel.
  • 2 lutego wraz z zastępcami na zaproszenie Proboszcza Parafii św. Katarzyny wzięliśmy udział w Mszy św. i kolacji na zakończenie okresu Bożego Narodzenia,
  • 3 lutego wziąłem udział w Walnym Zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu

Pliki do pobrania

sbmzd_20181229_20190204.pdf (117) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 04-02-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 318

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE