RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.16.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2019


Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 6, pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 220 ust. 1 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej w przedmiocie zlecenia do realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2019 udzielając na ten cel dotacji w wysokości 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosownymi umowami.

§ 2

Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie Miasta na rok 2019 w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_016.pdf (212) KB
zarz_bur_2019_0050z_016_z01.pdf (147) KB

Wytworzył: Edyta Wójciak
Data wprowadzenia: 15-01-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 557

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE