RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 26 czerwca 2019 roku

177 dzień roku, 26 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:35
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł, Zdziwoj

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.4.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.Z.172.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r.


§ 1

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn.zm), Uchwały Nr LIII/513/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Uchwały Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2019 oraz w związku z § 6 ust.1 Zarządzenia Nr 0050.Z.172.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2019, przez organizacje pozarządowe, zarządzam co następuje:

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1. Katarzyna Put Przewodniczący Komisji - przedst. organu wykonawczego
2. Magdalena Giełczyńska Sekretarz Komisji - przedst. organu wykonawczego
3. Mateusz Zamojski Przedstawiciel organu wykonawczego
4. Robert Kowalski Przedstawiciel organizacji pozarządowej
5. Marcin Kudasik Przedstawiciel organizacji pozarządowej
6. Katarzyna Wójcik Członek komisji, specjalista z głosem doradczym

§ 2

Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z zasadami zapisanymi w § 6 Zarządzenia Nr 0050.Z.172.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2019:
1. organizacja rajdów turystycznych i konkursów,
2. organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

§ 3

Komisja Konkursowa dokona wyboru ofert (oferentów) i przedstawi Burmistrzowi Miasta do akceptacji z propozycją przyznania dotacji zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_004.pdf (144) KB
zarz_bur_2019_0050z_004_z01.pdf (124) KB

Wytworzył: Magdalena Giełczyńska
Data wprowadzenia: 14-01-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 128

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE