RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Miasto Nowy Targ.


ZAPROSZENIE do złożenia oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/

Przedmiot zamówienia:

Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Miasto Nowy Targ, w szczególności:

  1. stała gotowość do przyjęcia zwierząt,

  2. niezwłoczny transport zwierząt z dowolnego miejsca na terenie Gminy Miasto Nowy Targ do miejsca przetrzymywania odpowiadającego wymogom powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,

  3. opieka nad powierzonymi zwierzętami polegająca, w szczególności, na: żywieniu, pojeniu, pielęgnacji i użytkowaniu (mleczne, strzyżne),

  4. transport zwierząt z miejsca przetrzymywania do skupu, ubojni, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 35 km od gospodarstwa Wykonawcy.

 

Usługi mają być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-weterynaryjnymi, w szczególności z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

Termin realizacji zamówienia:

1 kwietnia 2019r. – 31 marca 2020r.

Ilość usług podana we wzorze oferty jest szacunkowa i może ulec zmianie.

Warunki wymagane od wykonawców:

Narzędzia i zaplecze konieczne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

Ofertę, wg wzoru, który można pobrać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 209 lub ze strony internetowej miasta, należy składać do 18 stycznia 2019r. w Sekretariacie Burmistrza Miasta Nowy Targ, pokój 101 w godzinach pracy urzędu.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Maria Góraś-Okła. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Urzędu Miasta, pok. 209, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 18 26 11 241.

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_8259.pdf (86) KB
oferty_do_20000_8259_z01.odt (19) KB
/oferty_do_20000_8259_z01.pdf (51) KB

Wytworzył: Maria Góraś-Okła
Data wprowadzenia: 03-01-2018
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 426

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE