RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 179

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 11 września do 8 października 2018r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje;

 1. Przekazano plac budowy dla zadań inwestycyjnych pn.
  a) "Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu odcinek A-D". Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, Nowy Targ, wartość umowy: 209 967,58 zł.
  b) "Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 4 na oś. Bór w Nowym Targu" Budżet Obywatelski. Wykonawca: Royal Play Łukasz Piotrowski, Małkinia Górna, kwota umowy: 159 963,00 zł.
  c) "Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Nowym Targu z przełomu XIX i XX wieku". Wykonawca: Firma Budowlana Sikora, Nowy Targ. Koszt robót: 3 647 787,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. W dniu 03.10.2018 podpisano umowę z firmą BMS4U, Automatyka Budynkowa Radosław Wnuk na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Targu - Budżet Obywatelski 2018", koszt prac projektowych to 2 460,00 zł brutto oraz na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu", koszt prac projektowych to 2 460,00 zł brutto.
 3. Uzyskano prawomocną decyzję na użytkowanie zmodernizowanego budynku przy ul. Jana III Sobieskiego.
 4. W dniu 03.10.2018 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie rewitalizacji linii kolejowej Chabówka - Zakopane.
 5.  Przeprowadzono odbiory częściowe następujących inwestycji:
  a) "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu". Wykonawca: Podhalańskie Drogi sp. z o.o., ul. Składowa 12 c, 34-400 Nowy Targ. Koszt umowny inwestycji: 5 624 711,18 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
  b) "Budowa drogi od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu". Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Wartość umowna prac budowlanych: 6 773 680,02 zł. - Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 17 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 2. W dniu 16 września br. w Parku Miejskim w Nowym Targu zorganizowany został Piknik Ekologiczny. W programie znalazło się między innymi: przedstawienie pt. "Biesiada poniekąd ekologiczna" grupy kabaretowej "Sprawa Drugorzędna", wystawy nowoczesnych urządzeń centralnego ogrzewania oraz odnawialnych źródeł energii, możliwość konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami z dziedziny OZE, gry i zabawy dla najmłodszych. Piknik Ekologiczny współfinansowany został ze środków RPO WM 2014-2020, IV Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji.
 3. W dniu 27 września br. na nowotarskim Rynku odbył się piknik ekologiczny organizowany w ramach Podhalańskich Dni Recyklingu. Przez cały dzień mieszkańcy miasta wraz z uczniami z nowotarskich szkół mogli obejrzeć interaktywną wystawę eksponatów, które obrazowały zasady fizyki i wybrane prawa natury. Między innymi: koła ze złudzeniami optycznymi, rower - generator prądu czy kołyskę Newtona. Uczniowie mieli okazję zrobić sobie ekologiczną torbę lub eko - przypinkę. W trakcie pikniku zaprezentowano wystawę ilustrowanych plansz edukacyjnych na temat recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizatorem akcji była firma Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Patronat honorowy objęła posłanka Anna Paluch.
 4. W dniu 18.10.br. o godz. 18.00 W Miejskim Ośrodku Kultury planowane jest szkolenie na temat programu rządowego "Czyste Powietrze", organizowanego przez Ministerstwo Środowiska, w ramach którego uzyskać można dofinansowanie do wymiany kotła, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wykonania termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych albo dla osób, które posiadają pozwolenie na budowę nowego domu.

III. Drogownictwo i Transport;

 1. W ramach remontów bieżących trwają prace związane z przebudową drogi osiedlowej na Osiedlu Bór na W ramach tego zadania zostanie wybudowany prawostronny chodnik w miejscu utwardzonego pobocza na odcinku 126,5mb. kanalizacja deszczowa Ø200 z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, remont jezdni wraz z remontem zjazdów, dojścia do furtki. Wykonawcą remontu jest firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar. Cały czas trwają też inne drobne prace remontowe na pozostałych drogach.
 2. Aktualnie wprowadzane są zatwierdzone projekty organizacji ruchu, przewidywany termin, częściowo uzależniony od warunków atmosferycznych. Dotyczy to następujących projektów:
  a) ul. Klikuszówka - wykonanie progu zwalniającego oraz aktualizacja oznakowania;
  b) ul. Wojska Polskiego - wykonanie progu zwalniającego, przeniesienie zakazu zatrzymywania się oraz aktualizacja oznakowania;
  c) ul. Skotnica Górna - wprowadzenie ograniczenia tonażu do 3,5 t na odcinku od ul. Norwida do ul. Ustronie oraz aktualizacja oznakowania;
  d) ul. Nadwodnia na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Jana Kazimierza - wykonanie nowych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Jana Kazimierza oraz aktualizacja oznakowania;
  e) ul. Krzywa na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do al. Tysiąclecia - wykonanie przejścia dla pieszych oraz aktualizacja oznakowania.
 3. W celu zwiększenia podróżnym możliwości nabywania biletów na przejazd pociągami Podhalańskiej Kolei Regionalnej i autobusami komunikacji miejskiej w Nowym Targu i Zakopanem, w ramach "Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej", zamontowane zostały dwa nowe biletomaty. Jeden w Rynku (pierzeja północna) natomiast drugi przy ul. Szaflarskiej naprzeciw sklepu Steskal. Zgodnie z ustaleniami mamy otrzymać jeszcze jeden biletomat który ma być ustawiony na przystanku "ul. Szpitalna cmentarz". Docelowo w ramach tej współpracy na terenie naszego Miasta ma być zainstalowanych 5 nowych biletomatów. Termin uruchomienia zależny jest od firmy Unicard, która obsługuje biletomaty.

IV. Gospodarka przestrzenna

 1. W dniu 4 października rozpoczęło się długo oczekiwane wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października o godz. 12,00 w Sali Obrad Urzędu Miasta. Uwagi będzie można składać do 21 listopada,
 2. Do 27 września można było składać uwagi do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu miejscowego NOWY TARG 33 Zajezdnia. Wpłynęła jedna uwaga.
 3. Do 28 września można było składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 35 Ceramiczna - Składowa - Bór. Wpłynęło kilkanaście wniosków.
 4. W dniu 19 września w nowotarskim Ratuszu odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w celu przedstawienia nowych zasad uzyskiwania pomocy publicznej - Polska Strefa Inwestycji. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, administratorem Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przypomnę, że jedna z 38 podstref znajduje się w obrębie Nowotarskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 5. Również w dniu 19 września odbyło się ostatnie w tej kadencji samorządowej posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Na zakończenie posiedzenia wręczyłem obecnym członkom Komisji podziękowania za zaangażowanie i poświęcony czas na rozpatrywanie niezwykle istotnych, ale przy tym trudnych spraw z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, które mają bezpośrednie przełożenie na rozwój Miasta Nowy Targ i poprawę jakości życia jego mieszkańców. Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna jest ustawowym organem doradczym Burmistrza, a jej głównym zadaniem jest wydawanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz opiniowanie ważnych dla miasta spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i rozwojem Nowego Targu.
 6. 1 października zakończyło się głosowanie na złożone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Zgodnie z harmonogramem do 12 października zostaną opublikowane wyniki głosowania.

V. Gospodarka nieruchomościami;

 1. Wykonując uchwałą Rady Miasta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki ew. nr 12880/19 o pow. 37 mkw. ( teren pod garaż przy ul. Gen. Maczka ) przeprowadzono w dniu 31 sierpnia 2018 roku procedurę przetargową. Wobec braku uwag i zastrzeżeń do przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę Pana Leszka Różańskiego, który wylicytował cenę nabycia w wysokości 19 000 zł netto. Cena wywoławcza wynosiła 6 000 zł netto. W przetargu brało udział trzech oferentów. Umowa notarialna sprzedaży została podpisana w dniu 17 września 2018 roku.
 2. Wykonując uchwałę Rady Miasta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki ew. nr 9938/252 o pow. 6267 mkw. ( teren w granicach b/NZPS-u ) przeprowadzono w dniu 2 października 2018 roku procedurę przetargową. W przetargu brało udział czterech oferentów. Nabywcą nieruchomości zastała firma Centrum Usług Pralniczych Eko-Majka s.c. z Nowego Targu za cenę w wysokości 630 000 zł netto. Cena wywoławcza wynosiła 550 000 zł netto.
 3. Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu przy współudziale Gminy Miasta Nowy Targ przystąpiła do rozbiórki obiektów budowlanych na terenie "starego szpitala" w Nowym Targu. Termin zakończenia prac rozbiórkowych 21 grudnia 2018 roku.
 4. Z dniem 1 października 2018 roku przekazano zgodnie z wnioskiem nową umową użyczenia na okres 25 lat nieruchomość przy ul. Podtatrzańskiej na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nowym Targu. Dotychczasowa umowa obowiązywała do 31 czerwca 2020 roku. Przedłużenie umowy wynika z podejmowanymi przez stowarzyszenie działaniami związanymi z pozyskaniem środków na rozwój bazy lokalowej celem przystosowania obiektu do wieloprofilowego wsparcia osób niepełnosprawnych.
 5. W dniu 28 września 2018 roku podpisano umowę notarialną, w której Stowarzyszenie RENOVARO im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu dokonało darowizny na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ terenu o pow. 12 mkw. położonego w pasie drogowym ulicy Orkana.

VI. Kultura, promocja i sport;

 1. Od 3 do 28 września 2018 r. w ramach działalności edukacyjnej Muzeum Podhalańskie ogłosiło kolejny cykl warsztatów edukacyjnych skierowany do dzieci i młodzieży pt. "Wrzesień z klasą w muzeum". Wśród warsztatów znalazły się m.in. warsztaty związane z kulturą i tradycją naszego miasta, opowiadające historie sprzed wieków.
 2. 14 września 2018 r.- na Stadionie Miejskim w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Dzieci oraz Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców.
  Wyniki Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców:
  Miejsce 1 - SP 11
  Miejsce 2 - IV Gimnazjum MCE
  Miejsce 3- SP 4
  Wyniki Miejskie Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej Chłopców:
  Miejsce 1 - SP 2
  Miejsce 2 - SP 5
  Miejsce 3- SP 6
 3. W dniach 15-16 września 2018 r. -odbył się VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn Przez dwa dni na trzech nowotarskich halach sportowych rywalizowało łącznie 19 drużyn, które do Nowego Targu zjechały z różnych części Polski i nie tylko. Kolejny raz w nowotarskim turnieju udział wzięła bowiem polonijna drużyna z Wiednia. Pierwszy dzień to eliminacje w grupach, w drugim już rozpoczęła się walka o medale. Ostatecznie wśród panów wygrała ekipa o mocno oryginalnej nazwie "W ostatniej Chwili" złożona zawodników ze Śląska i Krakowa. Wśród pań pierwsze miejsce przypadło krakowskiej drużynie "Bez Obaw", drugie "FC Silesia", a trzecie były "Góralki" Nowy Targ. Tytuł najlepszej atakującej trafił do Izabeli Łabuz (Góralki).
 4. W dniu 16 września 2018 r. - na "Kole" obok Miejskiej Hali Lodowej, odbyła się finałowa IV edycja Kolarskiego Grand Prix Nowego Targu organizowana przez Nowotarski Klub Kolarski. Kolarze mieli możliwość ścigania się w maju, czerwcu, lipcu oraz we wrześniu. Zawody przeprowadzono w ramach dużej imprezy charytatywnej Winter Classic, która odbywała się równolegle tuż obok w pobliskim Parku Miejskim.
 5. Dnia 17 września 2018 r. - na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się Miejskie Igrzyska Dzieci oraz Młodzieży Szkolnej w Piłce Halowej Chłopców. W rozgrywkach starszej kategorii wiekowej (klasy 7-8 oraz 3 gimnazjum) wzięło udział 7 szkół, natomiast w młodszej kategorii wiekowej (klasy 4-6) wystartowało 6 nowotarskich szkół podstawowych.
 6. 17 września 2018 r. -Nowotarskie Obchody 79. Rocznicy Napaści ZSRR na Polskę zorganizowano w tym roku na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu. Rozpoczęły się one od Mszy św. w kościółku Św. Anny, w intencji Pomordowanych na Wschodzie, a następnie miały swoją kontynuację pod symbolicznym Grobem Katyńskim.
 7. W dniu 20 września 2018 r.- odbył się kolejny wykład w ramach spotkań KLIO RATUSZOWE DEBATY O PRZESZŁOŚCI Mgr Pawła Kocańdy (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski) pt. "Naczynie z wizerunkiem małpki i tłok pieczętny Wydżgi z Tęgoborza, czyli słów kilka o zabytkach z zamku Czorsztyn"
 8. 22 września 2018 r. - w sali regionalnej MOK'u odbyło się zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu oraz Polskie Stowarzyszenie Haiku - spotkanie z Japonią. Spotkanie rozpoczęła dr Agnieszka Żuławska - Umeda swoim wykładem "O naturalnym rytmie kultury japońskiej" - w czasie którego przybliżyła zebranym nie tylko najważniejsze cechy kultury japońskiej ale również styl życia Japończyków oraz ich sposób patrzenia na świat.
  Na zakończenie swoją Szkołę Języka Japońskiego i Kultury Dalekiego Wschodu zaprezentowała Jagoda Cedzidło. Krótka prezentacja podsumowała roczną już działalność szkoły.
 9. 26 września 2018 r. - Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zakończyła realizację projektu "O finansach w bibliotece", który miał na celu wzrost wiedzy ekonomicznej osób po pięćdziesiątym roku życia. Cykl szkoleń zwiększających umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów i usług finansowych odbywał się przy wykorzystaniu nowych technologii dostępnych w Internecie. Projekt sfinansowany został przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób, które dzięki cyklowi spotkań z zakresu edukacji finansowej zyskały umiejętności niezbędne do poruszania się w świecie finansów.
 10. 27 września 2018 r. w Muzeum Podhalańskim odbyło się seminarium naukowe, poświęcone problematyce szlaków historycznych i kulturowych w procesie edukacji patriotycznej młodzieży pt. "Rola miejsc pamięci narodowej w edukacji patriotycznej oraz rozwoju turystyki kulturowej".
 11. Od 28 września - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu ruszył pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek" zainicjowanej przez Instytut Książki. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę "Pierwsze wiersze dla" oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Wyprawki można odbierać w Filii nr 1 przy ul. Kopernika 12, a cała akcja potrwa do 31 grudnia.
 12. 29 września 2018 r.- mieszkańcy Nowego Targu i okolic mogli spotkać biegaczy i rowerzystów, którzy za pomocą mapy odnajdowali wyznaczone w terenie punkty kontrolne. Brali oni udział w II Rajdzie Waligóry - pieszym i rowerowym rajdzie na orientację. Na starcie w Rancho Lot stawiło się 180 uczestników Specjalnym wyzwaniem było zdobycie tytułu Waligóry, czyli pokonanie 50 km pieszo lub 100 km na rowerze w limicie 8 godzin. Udało się to aż dwunastu biegaczom oraz dwóm rowerzystom.
 13. 30 września 2018 r. - odbyła się III edycja Zawodów pływackich o Puchar Burmistrza Nowego Targu
 14. W dniach od 1 - 31 października 2018 r. w Muzeum Podhalańskim rozpoczął się cykl warsztatów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niedowidzących pt. "Lniany październik" Wśród warsztatów znaleźć można warsztaty związane z tradycją, dawnym rzemiosłem naszego miasta, a także warsztat o tematyce patriotycznej.
 15. W dniach 1 - 16 października 2018 r. chcąc uczcić pamięć o św. Janie Pawle II, Muzeum Podhalańskie zaprasza w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 16.00 do zwiedzania sali papieskiej, udziału w lekcjach muzealnych pt. "Nowy Targ - Miasto papieskie" Najmłodszych zapraszamy do edukacyjnej gry planszowej "Dookoła Świata z Janem Pawłem II"
 16. W dniach od 1 - 31 października 2018 r. Muzeum Podhalańskie zaprasza seniorów na cykl spotkań pt. "Seniorze, opowiedz nam Twoją nowotarską historię. Niech Twoja historia zamieszka w muzeum" organizowane w każdą środę października w Ratuszu. Inicjatywa dedykowana jest seniorom z okazji obchodzonego 1 października Międzynarodowego Dnia Seniora. Spotkania służą wspólnej rozmowie, opowieściom i wspomnieniom. To nie tylko docenienie osób starszych, zorganizowanie im okazji do spotkania, ale uczynienie ich ambasadorami kultury, najlepiej znającymi historię naszego miasta.
 17. 7 października 2018 r. - w godzinach 9:00-18:00 odbyła się w naszym mieście "Otylia Swim Tour" Miejscem całego wydarzenia była pływalnia Miejska w Nowym Targu oraz sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Targu. Całodniowe warsztaty "Otylia Swim Tour" w Nowym Targu skierowane były do młodych pływaków, ich rodziców oraz trenerów i składały się z dwóch praktycznych części: zajęć w wodzie oraz na sali gimnastycznej. Dodatkowo zespół Otylia Swim Tour i Delfin - Szkółka Pływacka przygotowała dla wszystkich uczestników wartościowe zajęcia z dietetyki oraz psychologii sportu.
 18. października odbędzie się otwarcie Muzeum Drukarstwa połączone z polsko - słowacką konferencją pt. "Śladami zabytków techniki na Podhalu i Liptowie". Zapraszam.

VII. Sprawy społeczne;

 1. Grzegorz Stępień - basista Oddziału Zamkniętego spotkał się z młodzieżą by przestrzec przed skutkami nadużywania alkoholu, narkotyków i "dopalaczy". W spotkaniu które miało miejsce Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu uczestniczyła młodzież z klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu wraz z opiekunami. Program profilaktyki uzależnień w formie warsztatów profilaktyczno- muzycznych pt.: Szkoła Wolna od Uzależnień "Złe wpływy". został sfinansowany w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 2. W dniu 21 września br. spotkałem się z Mariuszem Zaródem naczelnikiem GOPR i kierownikiem sekcji operacyjnej Marianem Maciejem Maślanką. Tematem spotkania była rozmowa na temat bezpieczeństwa w górach, problemów z jakimi boryka się GOPR i pomysłów na ich rozwiązanie. Podczas spotkania doszło do podpisania umowy o przyznaniu dotacji na zakup nowego skutera śnieżnego, który będzie stacjonował w stacji na Długiej Polanie. Warto nadmienić, że roku ubiegłym również przekazano Goprowcom kluczyki do nowego quada, który brał już udział w wielu akcjach. Obydwa zakupy to realizacja pomysłów mieszkańców stolicy Podhala, zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.
 3. Rozwój zawodowy mieszkańców i wsparcie dla przedsiębiorców, oferowane w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych - to tylko niektóre z tematów, omawianych w piątek 21 września wspólnie z p. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Edytę Klimowską- Bobulę. W Nowym Targu z projektów finansowanych z funduszy unijnych skorzystało 967 osób, w tym 74 podmioty otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie skorzystało 55 osób. 4 osoby znalazły pracę dzięki projektowi "Konserwator", a 9 - dzięki udziałowi w projekcie "Firma +1", w którym aż 16 podmiotów gospodarczych zatrudniło dodatkową osobę. W projekcie "Kierunek Kariera" uczestniczą 42 osoby, chcące podnieść swoje kwalifikacje.
 4. Informuję, iż zgodnie z Kodeksem Wyborczym na 21 dni przed zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi został sporządzony spis wyborców. Pomiędzy 1 października a 19 października 2018 r., każdy wyborca może sprawdzić w biurze ewidencji ludności Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, czy został uwzględniony w spisie i wnieść ewentualną reklamację.

VIII. Urząd Stanu Cywilnego;

W dniu 4 października 2018r. uczestniczyłem w uroczystym wręczeniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej naszym mieszkańcom obchodzącym Złote Gody. Ceremonia wręczenia odbyła się w Karcmie u Borzanka.
W 2018 roku 58 par obchodziło złote gody.
18 par obchodziło diamentowe gody czyli jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego,
1 para obchodziła żelazne gody czyli 65 rocznicę pożycia małżeńskiego.
W 1968 roku w Nowym Targu zostały zawarte 272 związki małżeński.
W 1958 roku w Nowym Targu zostały zawarte 177 związki małżeńskie.

IX. Zamówienia publiczne;

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu odcinek A-D' " jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Artura Kołacza Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58, 34-400 Nowy Targ i podpisano umowę na kwotę 209 967,58 zł.
 2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2018/2019 oraz podpisano umowy z następującymi wykonawcami:
  a) w strefie I z Firmą Handlowo - Usługową "KAL-TRANS" Sp. j. KALATA z Szaflar na kwotę 1 643 220,00 zł,
  b) w strefie II z Janem Adamczykiem Roboty Ziemne, Usługi Sanitarne i Pokrewne z Klikuszowej na kwotę 119 502,00 zł,
  c) w strefie III z Janem Adamczykiem Roboty Ziemne, Usługi Sanitarne i Pokrewne z Klikuszowej na kwotę 111 888,00 zł,
  d) w strefie IV z Ludwikiem Cyrwusem Usługi Transportowe Usługi Leśne, Handel z Nowego Targu na kwotę 246 016,00 zł,
  e) w strefie V z Janem Adamczykiem Roboty Ziemne, Usługi Sanitarne i Pokrewne z Klikuszowej na kwotę 117 979,20 zł.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych zezwoleń w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej w Nowym Targu" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Roberta Dudę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji z siedzibą w Maniowach i podpisano umowę na kwotę 137 760,00 zł.
 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.". Wyznaczono termin składania ofert na 4 października 2018r.
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe". Wyznaczono termin składania ofert na 16 października 2018r.
 6. Unieważniono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ ponieważ oferta z ceną wynoszącą 7 998 237,65 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 5 700 000,00 zł.
 7. Powtórnie ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. Wyznaczono termin składania ofert na 23 października 2018r.
 8. Unieważniono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa węzła przesiadkowego "PARK & RIDE" - ul. Kościuszki" w ramach projektu pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 2 370 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 2 790 000,00 zł. Przetarg będzie powtórzony.
 9. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę rozbudowę i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: "Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie zostały złożone następujące oferty:
  a) Konsorcjum firm: lider - Stanisław Potoczak P.H.U. "POTOCZAK" Skawa, partner - Robert Potoczak Podhalańska Grupa Budowlana, "ROBEX-BUD"
  - cena oferty 35 534 700,00 zł brutto, (28 890 000,00 zł netto),
  b) Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych "CECHINI" Stanisław i Józef Cechini Sp. j. Krynica - Zdrój
  - cena oferty 35 731 094,72 zł brutto, (29 049 670,50 zł netto).
  Przetarg unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony.

X. Pozostałe;

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

 • 14 września wziąłem udział w Inauguracji sezonu hokejowego oraz I Festiwalu Piosenki Turystycznej, który odbył się w schronisku Koliba na Łapsowej Polanie,
 • 15 września uczestniczyłem w koncercie solistów i Opery Krakowskiej, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury,
 • 17 września wziąłem udział w uroczystościach 79. rocznicy napaści ZSRR na Polskę,
 • 19 września uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Euroregionu TATRY,
 • Tego samego dnia p. naczelnik Marcin Jagła w moim imieniu wziął udział w Międzynarodowym Dniu Niewidomego i Słabowidzącego w Nowym Targu,
 • 20 września uczestniczyłem w wernisażu wystawy pt. "Historia Modelarstwa na Podhalu w 100-lecie Odzyskania Niepodległości", w ramach której odbyło się spotkanie z p. Tadeuszem Wiśniowskim, nierozerwalnie związanym z modelarstwem w Nowym Targu,
 • 21 września sekretarz miasta Stanisława Szołtysek w moim imieniu wzięła udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu, Filii w Szczawnicy - Jaworkach,
 • 23 września z panią Kierownik Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych wziąłem udział w uroczystości 100-ych urodzin mieszkanki Nowego Targu Pani Marii Lorek,
 • 24 września mój zastępca p. Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku dotyczącym planów aktywizacji na rok akademicki 2108/2019,oraz w spotkaniu w Euroregionie Tatry w sprawie realizacji III etapu kontynuacji budowy ścieżek rowerowych i architektury w ramach projektu "Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr"
 • 26 września p. Waldemar Wojtaszek udał się do Nowego Sącza na konferencję rowerową zorganizowaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
 • 27 września wziąłem udział w Pikniku Ekologicznym, który odbył się na nowotarskim Rynku w ramach Podhalańskich Dni Recyklingu,
 • 28 września uczestniczyłem razem z moim zastępcą p. Waldemarem Wojtaszkiem w 27. Prezentacjach Nowotarskich w Galerii Jatki,
 • 1 października Zastępca p. Waldemar Wojtaszek uczestniczył w wizji w terenie z mieszkańcami, radnymi i innymi odpowiedzialnymi instytucjami w sprawie programu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Św. Anny i ul. Skotnica.
 • 5 października mój Zastępca p. Waldemar Wojtaszek z delegacją z UM Nowy Targ uczestniczył w uroczystym otwarciu obiektu Muzeum Ręcznego Wyrobu Papieru Czerpanego w Ludrovej, słowackiego partnera projektu pn. Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów",
 • W tym samym dniu pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg udała się do Miejskiego Ośrodka Kultury na Dzień Profilaktyki Raka Piersi zorganizowany przez Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki,
 • 6 października wręczyłem puchary podczas zakończenia XVIII Memoriału im. Franciszka Dworskiego w strzelaniu sportowym o Puchar Burmistrza Nowego Targu, a następnie wraz z Zastępcą p. Waldemarem Wojtaszkiem wspólnie uczestniczyliśmy w evencie sportowym pn. "Zdrowo Biegam Max Dycha na 100 Lat Niepodległości".
 • 7 października wraz z moimi zastępcami wzięliśmy udział w oficjalnym otwarciu imprezy sportowej pn. Otylia Swim Tour,
 • 7 października wziąłem udział w Nadzwyczajnym Zjeździe Podhalan w Ludźmierzu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pliki do pobrania

sbmzd_20180911_20181008.pdf (1 581) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 08-10-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 352

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE