RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 30 marca 2020 roku

90 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:21
Zachód słońca: 18:07

Imieniny obchodzą: Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryn, Kwiryna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 117

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.124.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 20 WRZEŚNIA 2018 r. w sprawie:
profilu zaufanego.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), w związku z art. 20 c Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1760 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz. U. z 2016 r., poz. 1627) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W Urzędzie Miasta Nowy Targ działa Punkt Potwierdzający Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  2. Pracownicy Punktu Potwierdzającego realizują zadania związane z potwierdzaniem, przedłużaniem ważności oraz unieważnianiem Profilu Zaufanego.

§ 2

Do obsługi Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP wyznacza się pracowników Biura Obsługi Mieszkańców, a do koordynowania i monitorowania zadań tam realizowanych wyznacza się Kierownika Biura Obsługi Mieszkańców.

§ 3

Do administrowania aplikacją obsługiwaną w Punkcie Potwierdzającym wyznacza się Biuro Obsługi Informatycznej Wydziału Administracji i Kadr, w ramach którego działa Administrator Lokalny ePUAP.

§ 4

Procedurę potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych określa załącznik do Zarządzenia.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 0050.Z.108.2014 r. z dnia 1 września 2014 r.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Nowy Targ.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_0050z_124.pdf (135) KB
zarz_bur_2018_0050z_124_z01.pdf (143) KB

Wytworzył: Edyta Garb
Data wprowadzenia: 21-09-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 389

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE