RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 25 kwietnia 2019 roku

115 dzień roku, 17 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:30
Zachód słońca: 19:45

Imieniny obchodzą: Jarosław, Marek, Wasyl

Międzynarodowy Dzień Sekretarki
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na wykonaniu nowego urządzenia 2x Bank ramp 90st piramida w Skateparku w Nowym Targu, w terminie do 23 października 2018 r.


I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nowego urządzenia 2x Bank ramp 90st piramida o wymiarach 538x538x150 cm wraz z jego transportem do Skateparku w Nowym Targu al. Solidarności oraz montażem, w terminie do 23 października 2018 r.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    Zaproszenie do złożenia oferty obejmuje usługę polegającą na wykonaniu nowego urządzenia 2x Bank ramp 90st piramida o wymiarach 538x538x150 cm wraz z jego transportem do Skateparku w Nowym Targu przy Al. Solidarności oraz montażem, w terminie do 23 października 2018 r. Konstrukcja urządzenia powinna zostać wykonana z kantówki drewnianej, natomiast nawierzchnia jezdna z maty rampline.
  3. Oferta powinna zawierać szczegółowy projekt urządzenia, okres udzielanej gwarancji, cenę brutto za całość usługi oraz być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.

III. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 20 września 2018 r., listownie na adres: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Sekretariat Burmistrza Miasta pok. 101, z dopiskiem: "Usługa polegająca na wykonaniu nowego urządzenia 2x Bank ramp", faksem: 18 26 62 312 , e-mailem: sekretariat@um.nowytarg.pl Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

IV. Pytania w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do p. Katarzyny Put- Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ pok. 207, tel. 018 26 11 232 lub p. Mateusza Zamojskiego - Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 210, tel. 018 26 11 237.

V. Postanowienia końcowe
Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8073.pdf (80) KB

Wytworzył: Magdalena Giełczyńska
Data wprowadzenia: 13-09-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 294
Wyświetlane do: 20-09-2018

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE