RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 24 lipca do 10 września 2018r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje

 1. Uzyskano dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi Niwa-Grel".
 2. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika DK 47 - os. Niwa" i "Budowa chodnika DK 49 - al. Tysiąclecia". Dokumentacja została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad celem wykonania chodników.
 3. Uzyskano dokumentację projektową niezbędną do przełożenia dodatkowego światłowodu MSS (Małopolska Sieć Światłowodowa) dla realizowanego zadania pn. "Budowa drogi od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu".
 4. Dokonano odbiorów końcowych zadań inwestycyjnych:
  • Wykonanie ścieżek rowerowych oraz budowa bezpłatnego, ogólnodostępnego parkingu na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w ramach II etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr". Zadanie współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Wykonawca: Firma KIERNIA sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche. Koszt zadania: 2 985 400 zł.
  • Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Hertza i utworzenie Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana PROFES, Rafał Konieczny, Rabka Zdrój. Koszt inwestycji: 2 959 304,00 zł. - Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
  • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Grel - Boczna. Koszt zadania 99 237,00 zł, zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 30 000 zł. Wykonawca robót: Firma KIERNIA sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche.
  • Remont i adaptacja pomieszczenia w budynku przy Al. Tysiąclecia 42 na potrzeby klubu Senior +. Koszt zadania: 106 239,00 zł. Wykonawca: Roman Plewa, firma WRAAS, Nowy Targ,
  • Remont instalacji wod-kan i toalet w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowy Targu. Wykonawca: Artur Kołacz, Firma Remontowo-Budowlana, Nowy Targ. Koszt zadania: 309 272 zł.
 5. Przeprowadzono odbiory częściowe następujących inwestycji:
  • Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu. Wykonawca: Podhalańskie Drogi sp. z o.o., ul. Składowa 12 c, 34-400 Nowy Targ. Koszt umowny inwestycji: 5 624 711,18 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
  • Budowa drogi od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu. Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie. ul. Szwedzka 5,55-040 Kobierzyce. Wartość umowna prac budowlanych: 6 773 680,02 zł. - Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 6. W dniu 08.09.2018 r. odbył się Piknik Kolejowy, podczas którego nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanej wieży wodnej przy dworcu kolejowy PKP w Nowym Targu. Zadanie realizowane zostało w ramach projektu pn. Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

II. Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości: W związku z podjętą uchwałą 23 października 2017r. w sprawie zwolnień dla budynków, które do celów grzewczych stosuje ekologiczne źródła ciepła takie jak; ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła, z danych na 31 sierpnia 2018r. wynika, iż aż 557 osób skorzystało z ulgi na kwotę 49 000,00 zł.
Pozytywnym zjawiskiem jest, iż wiele budynków nowo oddanych w roku 2017 korzysta ze zwolnienia, a zatem już na etapie inwestycyjnym decyduje się na te formy ogrzewania. Ulgę w podatku przyjmują jako nagrodę za ekologiczną postawę.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. 27 września na nowotarskim Rynku odbędzie się kolejna edycja Podhalańskich Dni Recyklingu organizowana przez Biosystem - Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA przy udziale Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Ekodoradcy. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
 2. W dniach od 24-26 września uczniowie nowotarskich szkół w ramach akcji "Sprzątamy Swoje Miasto" będą sprzątać ogólnodostępne tereny miasta. Zachęcam wszystkich do włączenia się do tej akcji.
 3. Gmina Miasto Nowy Targ złożyła wniosek aplikacyjny dla Projektu pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ" w ramach naboru wniosków dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Wniosek ten został przyjęty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku otrzymania środków Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie zlokalizowany obok istniejącej już Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Jana Pawła II 115 i będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.
 4. W sierpniu zakończono drugi i rozpoczęto trzeci etap zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie naszego miasta. Wykonano opryski mieszaniną herbicydów do zwalczania chwastów inwazyjnych oraz wykaszanie roślin w miejscach, gdzie nie można było zastosować zwalczania chemicznego. Wykonawcą jest firma pana Grzegorza Gałęzia EcoBranch z Olkusza. Informacje o miejscach występowania barszczu można zgłaszać do Wydziału Gospodarki i Komunalnej i Ochrony Środowiska. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 20 261,89 zł.
 5. Trwają prace przy rewaloryzacji kwatery wojennej na starym cmentarzu komunalnym, gdzie pochowanych zostało 273 żołnierzy. Są to przede wszystkim Polacy służący w Legionach Józefa Piłsudskiego, wcieleni do zbiorczej armii austro-węgierskiej oraz odrodzonego Wojska Polskiego, ale również żołnierze innych narodowości m.in.: Austriacy, Czesi, Bośniacy, Chorwaci, Ukraińcy, Rosjanie czy Niemcy. Wykonawcą prac konserwatorsko-budowlanych jest Jan Chodorowicz, a projekt upamiętnienia pochowanych tam żołnierzy opracowuje firma: Pracownie Konserwacji Zabytków "ARKONA" Sp. z o.o.
  Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Małopolskiego w łącznej wysokości 133 480 zł.
 6. W miesiącu sierpniu br. zakończyła się kolejna edycja odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. W tym roku do programu przystąpiło 21 nieruchomości, z których firma wyłoniona przez Urząd Miasta Nowy Targ odebrała na terenie miasta Nowy Targ 44,68 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Za transport i unieszkodliwienie tej ilości odpadów zapłacono z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ. Dla porównania w zeszłym roku (2017) do programu przystąpiło 19 właścicieli nieruchomości, z których łącznie odebrano 50,50 Mg odpadów azbestowych do unieszkodliwienia. Przypominam, że zakaz sprowadzania azbestu do Polski oraz jego produkcji obowiązuje już od 1997 roku, co nie zmienia faktu, że w naszym kraju nadal wykorzystuje się w znacznej ilości wyroby zawierające azbest. Polska względem prawa unijnego całkowicie "ma uporać" się z azbestem do 2032 roku.
  Wszystkich właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, a posiadających wyroby zawierające azbest na nieruchomościach położonych w mieście Nowy Targ zapraszam już teraz do składania deklaracji w celu przystąpienia do kolejnej edycji odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, która przewidziana jest na wrzesień 2019 roku.
 7. W dniu 16 września br. od godziny 12:00 w altanie Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza odbędzie się Piknik Ekologiczny organizowany przez nasze miasto, na który serdecznie zapraszam. W ramach tego wydarzenia planowana jest:
  • prezentacja najnowocześniejszych kotłów na gaz, biomasę i ekogroszek,
  • prezentacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych,
  • konsultacje indywidualne ze specjalistami OZE i nowoczesnych technik grzewczych,
  • quiz ekologiczny z nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • warsztaty ekologiczne dla dzieci, w tym robienie pieczątek z warzyw, zdobienie ekologicznych toreb na zakupy, lepienie zwierzątek z ekologicznej masy, ścieżka po darach lasu, wykonywanie z odzyskanych opakowań ozdobnych buteleczek i pudełeczek na skarby oraz prac plastycznych z wykorzystaniem peletu, śledzenie tropów zwierząt i ekologiczne kolorowanki,
  • występ Grupy Kabaretowej "Sprawa Drugorzędna" z przedstawieniem "Biesiada poniekąd ekologiczna".
 8. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 31 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

IV. Drogownictwo i Transport;

 1. Zakończono prace w terenie i przygotowano do odbioru dwa zadania z Budżetu Obywatelskiego:
  a) "Remont drogi wewnętrznej i placu przy przedszkolu nr 2 w Nowym Targu".
  b) "Przebudowa chodników wraz z budową zatoki postojowej przy ul. Stanisława Józefczaka w Nowym Targu"
  Wykonawcą obu zadań jest firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar.
 2. W ramach remontów bieżących rozpoczęto zadanie pn. "Przebudowa drogi osiedlowej w mieście Nowy Targ - ulica Osiedle Bór na działkach ewid. nr 10182/49, 10182/51, 10182/61, 10182/66 i 19367/3 w Nowym Targu. W ramach tego zadania zostanie wykonany prawostronny chodnik w miejscu utwardzonego pobocza na odcinku 0+002,00 - 0+128,50, kanalizacja deszczowa ?200 na odcinku 0+000,80 - 0+128,20 z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, remont jezdni wraz z remontem zjazdów, dojścia do furtki. Wykonawcą remontu jest firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar.
 3. Wykonano w ramach dodatkowej umowy na oznakowanie poziome kolejny zakres uzupełniający istniejące oznakowanie. W szczególności dokończono malowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych na niebieskim tle.
 4. Na wniosek Burmistrza Miasta została przebudowana zatoka postojowa przed dworcem Dekada, w której wykonano przystanek. Obecnie trwa procedura przejęcia przystanków przy drogach krajowych w Nowym Targu, w celu porządkowania systemu komunikacyjnego przebiegającego po drogach głównych na terenie Miasta. Przejęcie przystanków umożliwi też sprawniejsze skomunikowanie przez MZK dworca DEKADA z dworcem kolejowym i centrum Miasta.
 5. Na terenie osiedli mieszkaniowych wymieniono 6 pięciometrowych słupów oświetlenia ulicznego, które były skorodowane i zagrażały bezpieczeństwu osób i mienia.

V. Kultura, promocja i sport;

Od 1 lipca - do 31 sierpnia - w Muzeum Podhalańskim rozpoczął się cykl letnich warsztatów edukacyjnych "Lato to najlepsza pora…" W ramach warsztatów przez cały okres wakacji spotykaliśmy się z uczestnikami warsztatów na Rynku przed Ratuszem by w letniej aurze miasta rozmawiać o pszczelarstwie, sztuce, czy wspólnie czytać o tej pięknej porze jaką jest lato.
22-29 lipca - na nowotarskim lotnisku odbył się Piknik Jeździecki - Wielka Nowotarska Gonitwa. Wydarzenie gościło w mieście ponad tydzień i cieszyło się dużym zainteresowaniem, a zwłaszcza darmowe przejażdżki dla dzieci na kucykach i hucułach, które odbywały się codziennie od godz.11.00-18.00. Organizatorami wydarzenia byli: Sejmik Wojewódzki, Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych z Jackiem Soską na czele, Podhalańskie Stowarzyszenie Jeździeckie "Pro-Nati" z Ludźmierza oraz Urząd Miasta Nowy Targ.
28-29 lipca - odbył się Trial Country, który jest jednocześnie IX i X rundą Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Dla uatrakcyjnienia zawodów w godzinach wieczornych odbył się wspaniały koncert muzyki COUNTRY. Przed koncertem po oficjalnym zakończeniu rywalizacji odbyła się parada motocyklistów i zawodników ulicami miasta na Rynek, na którym odbyła się krótka prezentacja i powrót na tor trialowy przy ul. Szaflarskiej.
31 lipca - odbyła się trzecia już odsłona tegorocznego Kolarskiego Grand Prix Nowego Targu, której organizatorem jest Nowotarski Klub Kolarski. Jak to się ma w zwyczaju przed startem seniorów, odbyły się wyścigi dzieci, które z pośród wszystkich tegorocznych edycji Grand Prix stawiły się w najliczniejszej grupie.
1 sierpnia - W godzinie "W" przy dźwiękach syren alarmowych, mieszkańcy Nowego Targu oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego, dokładnie w 74. rocznicę jego wybuchu. Uroczystości skoncentrowane wokół symbolicznej godziny 17:00 odbyły się w całej Polsce. Przedstawiciele władz miasta koło południa złożyli wiązanki na grobach uczestników powstania na nowotarskim cmentarzu, a później uczestniczyli w uroczystości pod nowotarskim Kopcem Wolności, gdzie odczytano Apel Poległych, odśpiewano hymn narodowy i złożono kwiaty.
4-5 sierpnia - odbyła się XI edycja Podhalańskiego RC Model Show. Mimo niesprzyjającej pogody, na nowotarskim lotnisku znów dało się słyszeć ryk silników. Podczas imprezy można było podziwiać niesamowite umiejętności pilotów modeli szybowców, helikopterów czy nawet odrzutowców. Po raz kolejny odbył się też konkurs dla dzieci "Cukierki lecą z nieba", na którym stawiło się jeszcze więcej małych miłośników lotnictwa i modelarstwa. Po powietrznych zmaganiach nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień oraz oficjalne zakończenie imprezy.
14 sierpnia - Rozpoczęły się sparingi Pierwszym partnerem była drużyna wielokrotnego mistrza Węgier dawniej ALBA VOLAN aktualnie FEHERVAR AV19.
15 lipca - otwarta została wystawa czasowa pt. "Czas zatrzymany w makietach Jacka Michniaka
16 sierpnia - odbył się Mecz TatrySki Podhale Nowy Targ - MHK DUBNICA
17 sierpnia - Mecz TatrySki Podhale Nowy Targ - HK DUKLA Michalovce
17-19 sierpnia - 18. Jarmark Podhalański rozpoczęła parada gazdowska, prowadząca z Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza do Rynku. Wraz z Burmistrzem Miasta Nowy Targ na scenie pojawili się zastępcy Joanna Iskrzyńska - Steg i Waldemar Wojtaszek, burmistrz partnerskiego miasta Kieżmark na Słowacji Ján Ferenčák, poseł Edward Siarka, prorektor PPWSZ dr Teresa Mucha, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Rajski , starosta powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber, prezes nowotarskiego oddziału Związku Podhalan Józef Knap i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Bolesław Bara. Wszyscy kolejno przywitali się z uczestnikami i gośćmi imprezy oraz zaprosili do zabawy.
Organizatorzy wydarzenia przygotowali wiele atrakcji. Dla najmłodszych zorganizowano Strefę Dziecięcą na Placu Słowackiego z malowankami, zabawami oraz spektaklami. Jak co roku Runek zapełnił się stoiskami z rękodziełem, gdzie można było kupić, m.in. pamiątki, biżuterię, rzeźby, obrazy czy zabawki. Nie zabrakło również ogródków gastronomicznych. Stoisko z daniami regionalnymi zorganizawał m.in. nowotarski oddział Związku Podhalan.
Pierwszym mocnym muzycznym akcentem tegorocznego Jarmarku był koncert Margaret. Prawdziwe tłumy - w tym wielu najmłodszych fanów - przybyły na nowotarski Rynek na koncert największej gwiazdy tegorocznego Jarmarku Podhalańskiego - Margaret. Fani nie zawiedli się - gwiazda przywitała ich ciepło, zaśpiewała największe przeboje i cały czas utrzymywała świetny kontakt z publicznością, zachęcając do klaskania i tańca. Na zakończenie pierwszego dnia imprezy wystąpił także węgierski zespół Hollywood Rose, który również cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.
"Najbardziej lubimy piosenki, które dobrze znamy" - ta stara prawda sprawdziła się idealnie podczas drugiego dnia 18. Jarmarku Podhalańskiego, kiedy to na nowotarskim Rynku miało miejsce Największe Wesele na Podhalu. Państwu młodym - w role których wcielili się Anna Głogowska i Robert Rozmus - przygrywały na weselnym przyjęciu same przebojowe zespoły.
Druga Maryla Rodowicz mocno rozgrzała publiczność brawurowym wykonaniem największych hitów legendy polskiej sceny. Zagrali również: Francesco Napoli. Masters, rodziwa czwórka wokalistów warszawskich teatrów muzycznych Buffo i Roma oraz Iwan Komarenko.
18 sierpnia - na Jeziorze Czorsztyńskim odbyły się regaty o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ. Organizatorem wydarzenia był Yacht Club Polski Nowy Targ, który zadbał o uroczystą oprawę na przystani w Mizernej. Rangę zawodów podniósł Komandor Senior Gawęski, przedstawiając przechodnią super nagrodę: sekstant - dla tryumfatora w trzech kolejnych latach. W zawodach uczestniczyło 18 jachtowych załóg z różnych klubów. Trasa była wyznaczona bojami po trójkącie. Pierwszy bieg prowadził w kierunku zachodnim, drugi - po zmianie kierunku wiatru - na wschód. Wśród W imieniu burmistrza zawody otwierał wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek, który otrzymał puchar załoganta jachtu AS 2.
19 sierpnia - do miasta zawitało wielkie święto miłośników "dwóch kółek", czyli Małopolska TOUR. Oprócz rowerowych zmagań na trasach o różnej długości, nie zabrakło też wielu atrakcji, a wśród nich koncertów muzycznych gwiazd, pokazów ewolucji na rowerach MTB, BMX i bicyklach czy przejażdżek na zabytkowych rowerach.
26 sierpnia - odbył się XXIII Ogólnopolski Rajd Wokół Tatr. Start i meta rajdu w tym roku odbył się obok Hali Sportowej Gorce. Z roku na rok rośnie frekwencja, w tym roku liczba zapisanych to 350 osób. Niestety ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wystartowało tylko 70 uczestników.
28 sierpnia - Muzeum Podhalańskie ogłosiło konkurs plastyczny i fotograficzny pt. "Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie - miejsca pamięci narodowej w Nowym Targu i na Podhalu" realizowany w ramach programu "Zaginiony legion Piłsudskiego. Kwatera wojenna w Nowym Targu (1914 - 1923)", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Miasta Nowego Targu, pod Honorowym Patronatem: Krzysztofa Fabera Starosty Nowotarskiego i Grzegorza Watychy Burmistrza Miasta Nowy Targu.
1 września 2018 - Od uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele św. Katarzyny w intencji Ojczyzny i Poległych rozpoczęły się nowotarskie obchody 79. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Tuż po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji pod ścianę Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego, by tam upamiętnić bolesną rocznicę poprzez Apel Poległych, złożenie wiązanek, wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego i Roty oraz wysłuchanie programu artystycznego przygotowanego przez grupę wokalną "Septyma". Obecni byli przedstawiciele władz miasta z Burmistrzem Grzegorzem Watychą na czele, władze powiatu z Urzędującym Członkiem Zarządu Bogusławem Waksmundzkim, senator Jan Hamerski, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele Związku Podhalan, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Kombatantów, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, delegacje służb mundurowych, harcerze, uczniowie nowotarskich szkół podstawowych i średnich oraz liczne związki.
1 września 2018 r. w ramach obchodów 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Nowym Targu w Muzeum Podhalańskim otwarta została wystawa historyczna pt. "Skrzydła Niepodległej. Nieznani i zapomnieni podhalańscy lotnicy" pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Nowego Targu - Grzegorza Watychy, zorganizowanej w ramach programu edukacyjnego "Nowy Targ na drodze ku niepodległości - Nowotarżanie w walce o suwerenność Polski. Na wystawie prezentowane są nieznane i dotychczas niepublikowane dokumenty, zdjęcia oraz lotnicze artefakty, związane z czterema lotnikami wywodzącymi się lub związanymi z Podhalem i Spiszem.
3 września 2018 r. w ramach działalności edukacyjnej Muzeum Podhalańskie ogłosiło kolejny cykl warsztatów edukacyjnych skierowany do dzieci i młodzieży pt. "Wrzesień z klasą w muzeum". Wśród warsztatów znalazły się m.in. warsztaty opowiadające historię naszego miasta i regionu:" Na straganie w dzień targowy…" to warsztat opowiadający historię Jarmarków Podhalańskich oraz "Życie w góralskiej chacie" - warsztat, podczas, którego uczestnicy zapoznają się z typowym góralskim budownictwem oraz dowiadują się jak wyglądało życie w typowych góralskich chatach i dlaczego turyści przybywający na Podhale zapoczątkowali w budownictwie styl witkiewiczowski, warsztat towarzyszący wystawie czasowej "Czas zatrzymany w miniaturach Jacka Michniaka. Budownictwo drewniane Podhala z przełomu XIX i XX w.
9 września 2018 - po raz kolejny już Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu włączyło się w organizację, wydarzenia o charakterze międzynarodowym tj. Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja w całej Polsce odbyła się pod hasłem "Niepodległa dla wszystkich".
W programie znalazły się m.in. zwiedzanie wystaw stałych i czasowych, spacer historyczny, warsztaty edukacyjne oraz wernisaż historycznej wystawy plenerowej pt. "Koń a sprawa polska". Wśród koni podobnie jak wśród ludzi bywały jednostki wybitne, o których pamięć przetrwała wieki. Wystawa przedstawia najsłynniejsze konie oraz rolę, jaką odegrały na przestrzeni dziejów Polski.

VI. Sprawy społeczne;

 1. Od 1 lipca Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu realizuje rządowy Program "Dobry Start". Świadczenie to w wysokości 300 złotych przysługuje na każde uczące się dziecko niezależnie od wysokości dochodu rodziny. Wnioski można składać drogą elektroniczną oraz drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania. Pierwsze wnioski wpłynęły drogą elektroniczną już 1 lipca. Na dzień 31 sierpnia br. złożono 2416 wniosków o świadczenie dobry start, w tym drogą elektroniczną 1175. Rozpatrzono 2 369 wniosków, co stanowi 98% wszystkich złożonych wniosków, wypłacono 3 345 świadczeń na kwotę 1 003 500 zł. W dalszym ciągu trwa przyjmowanie wniosków.
 2. Gmina Miasto Nowy Targ została zakwalifikowana do udziału w projekcie kooperacje 3D - MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 którego koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Projekt jest realizowany na terenie 4 województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i łódzkiego. Na terenie województwa małopolskiego do projektu zakwalifikowało się 5 gmin wspólnie z powiatami. Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Partnerem realizowanego projektu w gminie jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
 3. Ochotnicza Straż Pożarna i GOPR prowadzą cykl szkoleń w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej w ramach zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Najbliższa edycja szkolenia odbędzie się 25 września w godz. od 17 do 20. Osoby zainteresowane mogą jeszcze zagłosić swój udział w tym szkoleniu. Istnieje również możliwość zorganizowania dodatkowego szkolenia dla grupy min. 10 osób w terminie do uzgodnienia. Szczegółowe informację można znaleźć na stronie www.osp.nowytarg.pl
 4. Odbyło się kolejne posiedzenie Nowotarskiej Rady Seniorów. Radni seniorzy zajmowali się m. in. propozycją wdrożenia Nowotarskiej Karty Seniora. Zwiedzili również wyremontowane pomieszczenia Klubu Senior Plus.
 5. Pragnę poinformować, że Gmina Miasto Nowy Targ jest realizatorem zadania publicznego pod nazwą "Bezpieczna Małopolska". Celem zadania jest zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu poprzez zakup 10 kompletów umundurowania specjalnego. Na ten cel pozyskaliśmy dotację w wysokości 17.241 zł. Środki te zostały przekazane OSP Nowy Targ w formie dotacji. "Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego".

VII. Rozwój i Urbanistyka;

 1. Trwa wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 33 Zajezdnia. Wyłożenie zakończy się 13 września, natomiast uwagi będzie można składać do 27 września br.
 2. Do 28 września można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 35 Ceramiczna - Składowa - Bór. Szczegóły w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia powyższego planu miejscowego.
  - Budżet obywatelski 2019 - czas na głosowanie!
  Zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego zakończył weryfikację złożonych projektów.
  Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego 2019.
  Do V edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 17 zadań. Po ich ocenie formalnej i merytorycznej do głosowania zostało dopuszczonych 16 projektów. Jedno zadanie zostało odrzucone, gdyż nie spełniło ono wymogów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.
  Już jutro rozpocznie się głosowanie na projekty i potrwa do 1 października tego roku. Karty do głosowania zostaną udostępnione w powyższym terminie na stronie internetowej miasta i budżetu obywatelskiego oraz w Ratuszu, Urzędzie Miasta, Miejskiej Pływalni, MOK-u oraz filiach MBP. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania!
  Jednocześnie w trakcie głosowania przeprowadzane będzie badanie ewaluacyjne.
  Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinie o sposobie realizacji tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Uzyskane informacje pomogą nam lepiej poznać Państwa oczekiwania i potrzeby oraz będą przydatne przy organizowaniu kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.
  Ankieta ewaluacyjna jest dostępna na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl oraz w punktach, gdzie można oddać swój głos.

VIII. Oświata;

 1. W dniu 28 sierpnia br. 5 nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ z pozytywnym rezultatem zakończyło egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Przystąpienie do egzaminu warunkowane jest wcześniejszym odbyciem stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy.
 2. W dniu 3 września br. rozpoczął się kolejny 2018/2019 rok szkolny. Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu na os. Niwa. W dniu inauguracji Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała imię Króla Kazimierza Wielkiego i ufundowany przez Miasto sztandar szkoły. Sztandar poświęcony został przez biskupa Damiana Muskusa w trakcie Mszy świętej odprawionej w Kościele św. Brata Alberta na Niwie. Uroczystość nadania szkole imienia i inauguracji roku szkolnego swoją obecnością zaszczycili Pani Anna Paluch i Pan Edward Siarka - Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. Zamówienia publiczne;

 1. Podpisano umowę na zakup i dostawę podwozia samochodowego wraz z montażem i uruchomieniem kontenera ze zgniotem typu KP7 na odpady komunalne z CTC Sp. z o. o. ul. Radoszowska 1 A, 41-707 Ruda Śląska na kwotę 195 500,00 zł.
 2. Po negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2018 r. podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową "KAL-TRANS" Spółka Jawna Kalata z siedzibą os. Nowe 1 E, 34-424 Szaflary na kwotę 744 000,00 zł.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 4 na os. Bór w Nowym Targu" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Łukasza Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "ROYAL PLAY" z siedzibą ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna i podpisano umowę na kwotę 159 963,00 zł.
 4. W przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2018/2019 zostały złożone następujące oferty:
  1 ) Ludwik Cyrwus Usługi Transportowe Usługi Leśne, Handel os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ, - cena oferty w IV strefie 246 016,00 zł, w V strefie 205 700,00 zł,
  2) Jan Adamczyk Roboty Ziemne, Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34 404 Klikuszowa, - cena oferty w II strefie 119 502,00 zł, w III strefie 111 888,00 zł, w V strefie 117 979,20 zł
  3/ Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, - cena oferty w I strefie 1 342 422,72 zł,
  4/ Firma Handlowo - Usługowa "KAL-TRANS" Sp. j. KALATA os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary, - cena oferty w I strefie 1 643 220,00 zł,
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 5. W przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu odcinek A-D' " zostały złożone następujące oferty:
  1)/Wojciech Szymański Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "EL-WIKA" ul. J. Korczaka 5/3, 82-300 Elbląg - cena oferty 194 146,42 zł,
  2/ Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 209 967,58 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 6. W przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ została złożona 1 oferta:
  Konsorcjum firm:
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa - lider konsorcjum,
  IB Odpady Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ - partner Konsorcjum
  - cena oferty: 7 998 237,65 zł,
  Postępowanie unieważniono.
 7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych zezwoleń w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej w Nowym Targu". Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 11.09.2018 r.
 8. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa węzła przesiadkowego "PARK & RIDE" - ul. Kościuszki" w ramach projektu pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" .Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 18.09.2018 r.
 9. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę rozbudowę i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: "Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 20.09.2018 r.
 10. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Nowym Targu z przełomu XIX i XX wieku w ramach projektu "Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez TEBEO-PROJEKT Firma Projektowo - Budowlana s.c. Marcin Kowalski, Tomasz Łach z siedzibą ul. Szafarska 124/58, 34-400 Nowy Targ, z którą podpisano umowę na kwotę 34 999,65 zł.

X. Pozostałe;

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

 • 1 sierpnia złożyli w Urzędzie Miasta wizytę misjonarze, nowotarżanin Ojciec Jacek Twaróg, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Buenos Aires i ojciec Seweryn Lesław Matyasik, proboszcz w prowincji Zamora w Ekwadorze. W trakcie spotkania misjonarze opowiedzieli o swojej działalności misyjnej i życiu wśród Indian.
 • 2 sierpnia wziąłem udział w debacie w Radiu "Alex".
 • 6 sierpnia uczestniczyłem w posiedzeniu członków Klastra Energii.
 • 7 sierpnia spotkałem się z zespołem badawczym, który na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju prowadzi badania dot. analizy atrakcyjności dla inwestorów 35 miast średnich, w których funkcjonują PWSZ oraz określenia optymalnych kierunków wsparcia powyższych podmiotów ze środków europejskich. Efektem badań będzie wypracowanie rekomendacji dla każdego z tych miast.
 • 12 sierpnia wziąłem udział w Mszy św. Ludzi Gór w kaplicy pod Turbaczem, której przewodniczył Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski.
 • Z 14 na 15 sierpnia udałem się do Sanktuarium w Ludźmierzu na Pasterkę Maryjną, która została poprzedzona wręczeniem nagród w XXVI Konkursie Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera.
 • 15 sierpnia uczestniczyłem w uroczystościach związanych ze 110. rocznicą poświęcenia budynku "Sokoła" będącego siedzibą Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.
 • 18 sierpnia uczestniczyłem wraz z zastępcą i pracownikami Urzędu Miasta w wizji roboczej obiektu OPS i jego otoczenia.
 • 19 sierpnia brałem udział w zakończeniu zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza organizowanych przez PZW Koło nr 16 w Nowym Targu oraz w rajdzie rowerowym pn. Małopolska Tour 2018 - Nowy Targ, w którym honorowym uczestnikiem był p. Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.
 • 23 sierpnia wziąłem udział w audycji prowadzonej przez Radio Kraków dot. tematyki związanej z siecią ciepłowniczą.
 • 28 sierpnia wystąpiłem w kolejnym spotkaniu w Radiu "Alex", a po powrocie udałem się na posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.
 • Tego samego dnia mój Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe dotyczącym zapisów w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w spr. Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz propozycji rozwiązań ustawowych dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Ponadto zastępca uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami PPWSZ dot. rozbiórki obiektów na terenie starego szpitala.
 • 30 sierpnia pan Waldemar Wojtaszek wziął udział w posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego, które odbyło się w siedzibie Starostwa.
 • 2 września uczestniczyłem w XXXI Dożynkach Podhalańskich w Ludźmierzu i I Święcie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.
 • 7 września wziąłem udział w kolejnym posiedzenie członków Klastra Energii.

Pliki do pobrania

sbmzd_20180724_20180910.pdf (455) KB

Wytworzył: Agnieszka Czopek
Data wprowadzenia: 10-09-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 324

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE