RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 51

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 29 maja do 25 czerwca 2018 r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje.

 1. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - modernizacja i adaptacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Kwota dofinansowania: 6 000 000,00 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowanych - z kwoty 8 000 000,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 2. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie realizacji modernizacji trzech odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych na os. Oleksówki, ul. Partyzantów i ul. Kokoszków Boczna. Wnioskowana kwota dofinansowania to 150 000,00 zł.
 3. Ogłoszono zapytanie ofertowe na "Remont sali szkoleniowej oraz dyżurki remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu". Wpłynęły 2 oferty.
 4. Przeprowadzono odbiory częściowe następujących inwestycji:
  • Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu. Wykonawca: Podhalańskie Drogi sp. z o.o., ul. Składowa 12 c, 34-400 Nowy Targ. Koszt umowny inwestycji: 5 624 711,18 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
  • Budowa drogi od al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu. Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Wartość umowna prac budowlanych: 6 773 680,02 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  • Remont i konserwacja zabytkowego obiektu techniki z przełomu XIX i XX wieku - wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gut-Wierchowy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 36 b, 34-520 Poronin. Wartość umowy: 1 014 639,36 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. Zakończono pierwszy z trzech etapów zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie naszego miasta. Wykonano opryski mieszaniną herbicydów do zwalczania chwastów inwazyjnych oraz wykaszanie roślin w miejscach, gdzie nie można było zastosować zwalczania chemicznego. Kolejne etapy działań planowane są na przełomie lipca i sierpnia oraz we wrześniu. Wykonawcą jest firma pana Grzegorza Gałęzia EcoBranch z Olkusza. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy 20 261,89 zł dotacji z WFOŚiGW w Kraskowie, całkowity koszt wynosi 27 tys. zł. 
 2. Gmina Miasto Nowy Targ została laureatem konkursu #ekoLIDERZY 2018 województwa małopolskiego. Wyniki ogłoszono 14 czerwca 2018 r., podczas jubileuszowej gali 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
  Celem konkursu było uhonorowanie instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
  W tegorocznej edycji nasze Miasto zostało zwycięzcą w kategorii #ekoGMINA miejska, zdobywając nagrodę w wysokości 25 tys. złotych.
  Cieszymy się bardzo, że realizowane przez nas działania z zakresu ochrony środowiska po raz kolejny zostały docenione na arenie naszego województwa. Pragnę przypomnieć, iż w zeszłym roku nasze Miasto zostało laureatem w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii. 
 3. W ramach programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju", Miasto otrzymało dotacje z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rewitalizację kwatery wojennej z lat 1914-1923 na Cmentarzu Komunalnym. Łączna kwota dotacji to 79 080 zł.
 4. 23 czerwca 2018 r. w Parku Miejskim w Nowym Targu w ramach wydarzenia "XV Sobótki Nowotarskie" zorganizowany został Piknik Ekologiczny. W programie znalazło się między innymi: przedstawienie pt. "Biesiada poniekąd ekologiczna" grupy kabaretowej Sprawa Drugorzędna, wystawy nowoczesnych urządzeń centralnego ogrzewania oraz odnawialnych źródeł energii, możliwość konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami z dziedziny OZE, gry i zabawy dla najmłodszych. Piknik Ekologiczny współfinansowany został ze środków RPO WM 2014-2020, IV Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji. 
 5. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 23 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji
 6. 25 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał prawomocny wyrok nakazowy, nakładając karę grzywny w wysokości 5 000 zł plus koszty sądowe w wysokości 620 zł na osobę obwinioną za spalanie niedozwolonych substancji.

III. Rozwój i urbanistyka.

 1. Trwa wyłożenie do wglądu publicznego projektu planu miejscowego NOWY TARG 34 Spółdzielnie Mieszkaniowe. Wyłożenie kończy się dzisiaj tj. 25 czerwca. Uwagi do wyłożonego projektu planu miejscowego można składać do 9 lipca tego roku.
 2. Od 12 lipca do 3 sierpnia będzie wyłożony do wglądu publicznego projekt zmiany planu miejscowego NOWY TARG 25 Kowaniec-Kokoszków. Szczegóły wyłożenia zostaną opublikowane w ogłoszeniu.
 3. Trwa etap składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego 2019. Propozycje zadań można składać do 16 lipca br. W zeszłym tygodniu zakończono spotkania informacyjno-konsultacyjne - niestety zainteresowanie mieszkańców spotkaniami było minimalne. Zasadność organizowania spotkań w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego, o ile będą one organizowane, zostanie szczegółowo przeanalizowana. Jak pokazuje doświadczenie, mieszkańcy nie mają potrzeby udziału w tego typu spotkaniach, skoro wszystkiego mogą dowiedzieć się ze stron internetowych miasta i budżetu obywatelskiego, a także potrzebne informacje mogą pozyskiwać w dogodnym dla siebie czasie bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
  Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego zadania zrealizowane we wcześniejszych edycjach Budżetu Miasta - https://youtu.be/4_h0kdlQPBw
 4. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju realizuje projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pn. "Pakiet dla średnich miast". W ramach Pakietu dla średnich miast przedsiębiorcy inwestujący w średnich miastach lub jego okolicach mają możliwość skorzystania z wsparcia Krajowych Programów Operacyjnych. W 2018 r. wsparcie wynosi 600 milionów złotych.
  Szczegółowe informacje na temat naboru opublikowano na stronie internetowej ministerstwa - https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/pakiet-dla-srednich-miast/

IV. Drogownictwo i transport.

 1. W ramach bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ kontynuowane są prace związane z likwidacją pojawiających się nowych ubytków nawierzchni dróg gminnych. W ramach wykonywanych prac oprócz likwidacji niewielkich ubytków wykonywane są remonty nawierzchni na całej szerokości. W tym etapie została wykonana nakładka z betonu asfaltowego w ciągu ul. Sybiraków - na odcinku od skrzyżowania ul. Ludźmierskiej do nowo wybudowanej ścieżki rowerowej długości około 234 m. Wykonawcą remontów jest firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar.
 2. Zakończono odnawianie istniejącego oznakowania poziomego na drogach miejskich. W ramach tej umowy wykonano również specjalne oznakowanie niektórych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Ponieważ koszt malowania takiego miejsca jest wyższy niż inne oznakowanie, środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające na oznakowanie wszystkich miejsc. Dlatego po zabezpieczeniu środków przygotowano i ogłoszono zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego - w szczególności oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych na niebieskim tle.
 3. Wykonano pomiar natężenia ruchu oraz sprawdzenia warunków widoczności na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Kolorowej. W ciągu 2 dni (29-30 maja) zanotowano odpowiednio 515 i 538 pojazdów korzystających z przejazdu; widoczność wynosi: 60 m - str. lewa, 300 m - str. prawa.
 4. 15 czerwca br. na stacji kolejowej został uruchomiony biletomat do sprzedaży biletów uprawniających do przejazdu Podhalańską Koleją Regionalną i autobusami komunikacji miejskiej. Bilety można również nabyć w automatach zamontowanych w pociągach oraz u konduktora. Jest szansa, że w lipcu kolejny biletomat zostanie ustawiony na dworcu autobusowym DEKADA.

V. Kultura, promocja i sport.

 1. 1 czerwca odbył się VII Rajd Rowerowy Śladami św. Jana Pawła II. Trasa wiodła od kościoła pw. św. Jana Pawła II na lotnisko i dalej do Ludźmierza.
 2. 2 czerwca odbyła się Gala Sportów Walki zorganizowana przez Nowotarski Klub Sportów Walki. Swoje umiejętności zaprezentowali zawodnicy klubów z Małopolski i Śląska. Głównym punktem programu były dwa pojedynki o pas i tytuł Zawodowego Mistrza Polski - Polskiego Związku Kickboxingu. Triumfował Adam Abood z Nowotarskiego Klubu Sportów Walki.
 3. 2 czerwca w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza odbył się w cyrkowym klimacie piknik zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Wśród atrakcji nie zabrakło gier i zabaw, szczudlarzy, pokazu magii, linoskoczków, wesołego siłacza i krasnoludka na mini-rowerku, wielkich baniek i tyrolki, występów artystycznych oraz wielu innych atrakcji.
 4. 3 czerwca odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamięci związanej z setną rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na uroczystość przyjechali m.in.: delegacja Związku Piłsudczyków RP z Gdyni oraz przedstawiciele innych organizacji kombatanckich.
 5. Także 3 czerwca odbył się ostatni, trzeci etap, wyścigu kolarskiego Nowy Targ Road Challenge, który dodatkowo miał nadaną rangę etapu o Puchar Burmistrza Nowego Targu. 3 etap wygrał Mariusz Pałyga z Grodziska Mazowieckiego, drugie miejsce zajął Marek Wojnarowski z Krakowa, a trzecie Michał Nabiałek z Częstochowy. Podczas 3 etapu wyścigu rowerowego Nowy Targ Road Challenge, odbyły się także zawody rowerowe dla dzieci pod hasłem "Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą" z roczników 2012-2014.
 6. 6 czerwca na boisku obok Hali Sportowej "Gorce" odbył się miejski turniej szkół podstawowych "BAW SIĘ RAZEM Z NAMI". W turnieju wzięły udział Szkoły Podstawowe z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowali uczniowie z klas I, II, III.
 7. 9 czerwca do Nowego Targu zawitali kolarze biorący udział w 56. Małopolskim Wyścigu Górskim. Mistrz Ukrainy Vitaliy Buts (Team Hurom) jako pierwszy przekroczył linię mety 2. etapu 56. Małopolskiego Wyścigu Górskiego, która wyznaczona została w Nowym Targu.
 8. 10 czerwca na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu odbył się XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Karate Kyokushin pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Do udziału w turnieju zostało zgłoszonych 169 zawodników i zawodniczek z 11 ośrodków. I miejsce w klasyfikacji drużynowej zdobyło Stowarzyszenie Sportowe Karate Yokozuna Nowy Targ
 9. 11 czerwca na Stadionie Miejskim w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej Chłopców. Turniej cieszył się bardzo dużą popularnością, ponieważ w rozgrywkach wzięły udział reprezentacje wszystkich nowotarskich podstawówek.
 10. 12 czerwca na Stadionie obok Miejskiej Hali Lodowej odbyła się druga edycja Kolarskiego Grand Prix Nowego Targu. Podobnie jak miesiąc wcześniej, przygotowane zostały dwa wyścigi, tj. australijski (eliminacyjny) oraz główny (punktowy). Przedsmakiem prawdziwej kolarskiej rywalizacji był start licznie zgromadzonych dzieci, podzielonych na dwie kategorie wiekowe
 11. 13 czerwca na stadionie obok Hali Sportowej "Gorce" w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w 4-boju. W zawodach wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 11 z terenu Miasta Nowy Targ, które reprezentowało blisko 60 uczniów. W tym dniu podsumowano Klasyfikację Punktową Szkół Podstawowych w ramach Miejskiego Systemu Współzawodnictwa Dzieci na terenie Miasta Nowy Targ w roku szkolnym 2017/2018. W łącznej klasyfikacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 2 z wynikiem 685 punktów, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 5 z wynikiem 625 punktów, trzecie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa Nr 4 zebrawszy 565 punktów. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: IV miejsce SP 11- 425 punktów, V miejsce SP3- 370 punktów, VI miejsce SP6- 110 punktów.
 12. Przywitanie Lata.
  Imprezę rozpoczął koncert dla najmłodszych - o godz. 17:00 na scenie nowotarskiego Rynku miał miejsce dynamiczny, przebojowy i pełen pozytywnej energii koncert dla dzieci w wykonaniu Sióstr WAJS i Zespołu tanecznego STONOGA, o godz. 18:00 wystąpił nowotarski zespół CDN z dziećmi, a o godz.19:00 na scenę wkroczył nasz rodzimy, dobrze wszystkim znany i lubiany New Market Jazz Band, który nowoorleańskimi dźwiękami wprowadził publiczność w główną, wieczorną część koncertu. Pierwszą z dużych gwiazd wieczoru był żywiołowy zespół Łąki Łan, niezwykle energetyczny i widowiskowy koncert oryginalnych kostiumów, niepowtarzalnego, rockowo-elektronicznego brzmienia. Nastrojową, efektowną scenerię - duże, multimedialne widowisko z pokazami laserów i efektami specjalnymi - zaprezentował zespół Another Pink Floyd Tribute Show.
 13. 23 czerwca nowotarski oddział Związku Podhalan już po raz 15-ty zaprosił do wspólnej zabawy podczas Sobótek Nowotarskich. Gospodarze zadbali o dobrą atmosferę, obfitującą w liczne konkursy, zabawy i regionalne potrawy.

VI. Sprawy społeczne.

 1. W Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, w którym udział wzięli przedstawiciele Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komendy Powiatowej Policji. Szkolenie dotyczyło egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
 2. 16 czerwca zostało zorganizowane wydarzenie ewangelizacyjne ,,Jezus na lodowisku" dla mieszkańców Nowego Targu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, jak również Budżetu Obywatelskiego 2018. Koszt zadania 30 tys. zł.
 3. W związku z rozpoczęciem wakacji, Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała list do sprzedawców napojów alkoholowych, przypominający o prowadzeniu sprzedaży zgodnie z literą prawa.
 4. Dokonano kontroli wiarygodności danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.
 5. Zakończyła się realizacja programu profilaktycznego "III Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków" w klasach szóstych szkół podstawowych.
 6. Przystąpiono do realizacji programu "Lato w Mieście". W tym celu przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zajęć dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Wyraziłem również zgodę na zorganizowanie półkolonii profilaktycznych w Szkołach Podstawowych nr 2, 5 i 11.
 7. Podpisano umowy o przyznaniu dotacji na wyjazdy wakacyjne dzieci z Parafii św. Jadwigi Królowej i św. Jana Pawła II.
 8. W Urzędzie Miasta odbyła się debata zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji adresowana do środowiska seniorów i uczniów, dotycząca uniknięcia przestępstw na tzw. wnuczka, policjanta, córkę, listonosza, kuriera, a nawet adwokata.
 9. Pracownicy Urzędu Miasta wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Nowym Targu, dotyczącym realizacji zadań w zakresie spraw obronnych. Szkolenie odbyło się na sali obrad.
 10. W związku z planowanymi ćwiczeniami, dokonano kalibracji sprzętu będącego na stanie magazynu Obrony Cywilnej, służącego do wykrywania skażeń.

VII. Oświata.

 1. W dniu 19 czerwca w MOK wręczone zostały nagrody Burmistrza Miasta dla grupy 58 najlepszych uczniów w roku szkolnym 2017/2018.
  W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego dokonano także wręczenia nagród w konkursach międzyszkolnych, organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 3, Nr 5 i Nr 11 w Nowym Targu.
 2. Miasto pozyskało dotację celową z przeznaczeniem na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". W ramach projektu nowotarskie szkoły podstawowe uzupełnią zbiory bibliotek szkolnych. Łączna wartość zadania wynosi 90 000 zł, z czego aż 80% pochodzi ze środków przyznanej dotacji.
 3. Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu
  • uczeń III klasy klas gimnazjalnych SP 1 zajął I miejsce w Podhalańskim Konkursie Ortograficznym - Nowy Targ,
  • uczeń VII klasy SP1 zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym - Panda 2018,
  • uczennica klasy III klas gimnazjalnych SP1 zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej - Singing - Kraków,
  • uczennica klasy III klas gimnazjalnych SP1 zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki "Śpiewajmy Panu" - Stare Bystre,
  • uczennica klasy II klas gimnazjalnych SP1 zajęła I miejsce w Międzynarodowym Konkursie "Moje inspiracje muzyczne" Nałęczów,
  • uczennica klasy III klas gimnazjalnych SP1 zdobyła Grand Prix w Podhalańskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej - Rabka,
  • uczennice klasy III klas gimnazjalnych SP1 zajęły I miejsce i Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim "Chopinalia 2018 - Duszniki Zdrój,
  • uczennica klasy VII SP1 zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej - Kraków.

VIII. Gospodarka nieruchomościami.

11 czerwca 2018 roku podpisano umowę notarialną rozwiązującą umowę użytkowania wieczystego ze Skarbem Państwa, w wyniku czego gmina stała się wyłącznym właścicielem terenu (chodnik i zieleniec) o pow. 333 mkw. przyległego do ulicy Zacisze. Wcześniej użytkownikiem wieczystym była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Teren będzie przeznaczony na utworzenie nowych miejsc parkingowych obsługujących cmentarz komunalny.

IX. Zamówienia publiczne.

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ i jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r. oraz podpisano umowę z WM MALTA Sp. z o. o. ul. Budowlanych 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza z ceną jednostkowa zakupu energii elektrycznej w wysokości 0,2580 zł/kWh netto.
 2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r., zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. oraz podpisano umowę z Agnieszką Biel - Habiedą Firma Handlowo Usługowa "AGMAR" z siedzibą ul. Kolbego 62, 34 - 730 Mszana Dolna na kwotę 202 579,29 zł.
 3. Unieważniono drugi przetarg nieograniczony na budowę wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych", ponieważ nie złożono żadnej oferty.
 4. Unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Remont drogi i placu przy Przedszkolu nr 2 w Nowym Targu", ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 150 000,00 zł, natomiast cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty wynosi 218 208,83 zł.
 5. Unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 4 na os. Bór w Nowym Targu", ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 150 000,00 zł, natomiast cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty wynosi 232 455,86 zł.
 6. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 4 na os. Bór w Nowym Targu". Wyznaczono termin składania ofert na 10 lipca 2018r.
 7. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie aranżacji ekspozycji wystawienniczej dla Muzeum Drukarstwa w budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Nowym Targu do zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa" oraz jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez MAGIT Sp. z o. o., ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław z ceną wykonania zamówienia 446 080,41 zł.
 8. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu" oraz jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Firmę Remontowo -Budowlana "POWIK" Jan Skupień, Suche 102, 34-520 Poronin z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 1 094 700,00 zł brutto.
 9. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia drogowego ul. Schumana i Bohaterów Tobruku Boczna w Nowym Targu". Wyznaczono termin składania ofert na 27 czerwca 2018r.

X. Pozostałe.

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

 • 29 maja w Miejskim Ośrodku Kultury wziąłem udział w corocznym koncercie Dzieci Dzieciom w wykonaniu dzieci z nowotarskich przedszkoli.
 • 31 maja dokonałem otwarcia 77. Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu.
 • 2 czerwca wziąłem udział w Mszy św., podczas której poświęcono sztandar Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z Oddziałem w Nowym Targu.
 • Tego samego dnia pojechałem wraz z delegacją do Żywca na uroczystą Galę Konkursu "Osobowość Ziem Górskich".
 • 3 czerwca wziąłem udział w uroczystej Mszy św. w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości i odsłonięciu tablicy pamięci.
 • Również 3 czerwca na nowotarskim Rynku miał miejsce start kolarskiego wyścigu szosowego Road Challenge, którego otwarcia dokonała pani Wiceburmistrz. Natomiast w godzinach popołudniowych osobiście uczestniczyłem w dekoracji zwycięzców.
 • 4 czerwca wziąłem udział w posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu, natomiast Zastępca Burmistrza p. Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Forum EKOZAKOPANE.
 • 5 czerwca wziąłem udział w otwarciu Pikniku Zdrowia zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Nowym Targu.
 • 6 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej pani Wiceburmistrz w obecności dzieci z nowotarskich szkół podstawowych wzięła udział w spotkaniu z autorami programu "Śpiewająca Biblioteka". Wydarzenie odbyło się w ramach Dnia Dziecka i miało na celu odkrywanie przez dzieci na nowo biblioteki.
 • 6 czerwca wziąłem udział w otwarciu Festynu Zdrowia przy Szkole Podstawowej nr 2,
 • Tego samego dnia pani Wiceburmistrz w moim imieniu podpisała w Krakowie list intencyjny dot. programu "Małopolski Tele Anioł".
 • 7 czerwca na nowotarskim Rynku wziąłem udział w otwarciu nowotarskich Juwenaliów, podczas których przekazałem studentom na czas świętowania symboliczne klucze do miasta.
 • 9 czerwca gościłem na XV Jubileuszowym Turnieju Strzeleckim IPA, podczas którego odebrałem odznaczenie Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju, a w godzinach popołudniowych wziąłem udział w dekoracji zawodników po zakończonym 56. Małopolskim Wyścigu Górskim.
 • 10 czerwca na zaproszenie Ojca Jacka Twaroga, misjonarza pochodzącego z Nowego Targu, wziąłem udział w Mszy św. z okazji 25-lecia święceń kapłańskich, którą odprawił w rodzinnej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • Również w niedzielę odwiedziłem parafię pw. św. Jana Pawła II, gdzie został zorganizowany Festyn Parafialny, a w godzinach popołudniowych w Szkole nr 4 wziąłem udział w dekoracji uczestników XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Karate.
 • 11 czerwca wziąłem udział w spotkaniu z mieszkańcami os. Marfiana Góra dotyczącym rozbudowy kanalizacji sanitarnej.
 • 13 czerwca wziąłem udział w konferencji prasowej Klubu Hokejowego TatrySki Podhale Nowy Targ, podczas której zaprezentowano nowego trenera Szarotek.
 • 14 czerwca udałem się do Krakowa na uroczystą Galę Konkursu Ekoliderzy, podczas której miałem przyjemność odebrać przyznaną Miastu Nowy Targ statuetkę Ekolidera 2018 województwa małopolskiego wraz nagrodą w wysokości 25 000 zł w kategorii Ekogmina miejska.
 • 15 czerwca pan Waldemar Wojtaszek wziął udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
 • Tego samego dnia uczestniczyłem w pokazie multimedialnym p. Ludmiły Figiel, autorki książki m.in. "Srebrne Jatki".
 • 16 czerwca wziąłem udział w spotkaniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajobrazowego Oddział "Gorce" w Nowym Targu. Obok Schroniska na Łapsowej Polanie nowi przewodnicy złożyli przyrzeczenia i odebrali odznaki przewodnickie - tzw. blachy.
 • 17 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury uczestniczyłem w setnej edycji salonu poezji Anny Dymnej z udziałem artystów pochodzących z Nowego Targu.
 • 20 czerwca z panem Wiceburmistrzem wzięliśmy udział w XXI Konferencji Ekonomiczno - Technicznej zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie przy współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Targu Sp. z o.o.
 • Również 20 czerwca w moim imieniu Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym pożegnaniu pana Ivana Skorupy, w związku z zakończeniem przez niego pełnienia misji dyplomatycznej w Polsce.
 • 22 czerwca wziąłem udział w zakończeniu roku szkolnego i przekazaniu sztandaru przez Gimnazjum nr 2 w związku z wygaszeniem działalności tej placówki oświatowej.

Pliki do pobrania

sbmzd_20180529_20180625.pdf (6 840) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 25-06-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 513

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE