RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 24 czerwca 2018 roku

175 dzień roku, 25 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:34
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Dan, Danisz, Danuta, Emilia, Jan, Wilhelm

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 110

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.73.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie:
przekazania Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu urządzeń i obiektów małej architektury zrealizowanych w ramach zadania: pn.: "Nowotarska Strefa Relaksu - zagospodarowanie bulwarów nad Białym Dunajcem."


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 994) oraz § 3 pkt 1 i pkt 3 Statutu Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu przyjętego Uchwałą nr X/74/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą " Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu" z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuję Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu do eksploatacji zrealizowany obiekt Nowotarskiej Strefy Relaksu wraz z urządzeniami i obiektami małej architektury wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nowotarska Strefa Relaksu - zagospodarowanie bulwarów nad Białym Dunajcem".

Szczegółowa charakterystyka obiektu oraz zestawienie elementów wyposażenia wraz z wartością zgodnie z Protokołem zdawczo - odbiorczym środka trwałego PT nr FPiI. 3/2018 z dnia 30.05.2018 r.

§ 2

Zobowiązuję Dyrektora Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji, z siedzibą w Nowym Targu do realizacji uprawnień w zakresie gwarancji i rękojmi wynikających z umowy nr ZP.272.21.2017 z dnia 4 października 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego: "Nowotarska Strefa Relaksu - zagospodarowanie bulwarów nad Białym Dunajcem" oraz wykonywania należytego zarządu nad powierzonym mieniem, o którym mowa powyżej, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami obsługi i wymaganiami technicznymi obiektów, a także jego całkowitej ochrony.

§ 3

W zakresie realizacji uprawnień z gwarancji i rękojmi należy współdziałać z Wydziałem Funduszy Pomocowych i Inwestycji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się, Naczelnikowi Wydziału Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta i Dyrektorowi Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_0050z_073.pdf (41) KB

Wytworzył: Marek Zych
Data wprowadzenia: 08-06-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 45

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE