RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 20 marca 2019 roku

79 dzień roku, 12 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:44
Zachód słońca: 17:51

Imieniny obchodzą: Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Bogusław, Cyriaka, Eufemia, Klaudia, Patrycjusz, Ruprecht, Wasyl, Wincenty

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.73.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie:
przekazania Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu urządzeń i obiektów małej architektury zrealizowanych w ramach zadania: pn.: "Nowotarska Strefa Relaksu - zagospodarowanie bulwarów nad Białym Dunajcem."


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 994) oraz § 3 pkt 1 i pkt 3 Statutu Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu przyjętego Uchwałą nr X/74/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą " Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu" z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuję Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu do eksploatacji zrealizowany obiekt Nowotarskiej Strefy Relaksu wraz z urządzeniami i obiektami małej architektury wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nowotarska Strefa Relaksu - zagospodarowanie bulwarów nad Białym Dunajcem".

Szczegółowa charakterystyka obiektu oraz zestawienie elementów wyposażenia wraz z wartością zgodnie z Protokołem zdawczo - odbiorczym środka trwałego PT nr FPiI. 3/2018 z dnia 30.05.2018 r.

§ 2

Zobowiązuję Dyrektora Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji, z siedzibą w Nowym Targu do realizacji uprawnień w zakresie gwarancji i rękojmi wynikających z umowy nr ZP.272.21.2017 z dnia 4 października 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego: "Nowotarska Strefa Relaksu - zagospodarowanie bulwarów nad Białym Dunajcem" oraz wykonywania należytego zarządu nad powierzonym mieniem, o którym mowa powyżej, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami obsługi i wymaganiami technicznymi obiektów, a także jego całkowitej ochrony.

§ 3

W zakresie realizacji uprawnień z gwarancji i rękojmi należy współdziałać z Wydziałem Funduszy Pomocowych i Inwestycji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się, Naczelnikowi Wydziału Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta i Dyrektorowi Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_0050z_073.pdf (41) KB

Wytworzył: Marek Zych
Data wprowadzenia: 08-06-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 211

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE