RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 23 czerwca 2018 roku

174 dzień roku, 25 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:34
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr, Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

Dzień Ojca
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.35.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz warunków oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Nowym Targu.


Na podstawie : uchwały nr XLV/425/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie; zbycia w drodze bezprzetargowej działki ewid. nr 12354/5 stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 28, art. 35, art. 67 ust. 1 i ust. 3, art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste działkę ewid. nr 12354/5 o pow. 0.0456 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego przyległych działek ewid. nr 12354/3, 12355 o łącznej pow. 0.5956 ha na poprawę warunków ich zagospodarowania .
  2. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste stanowiący załącznik nr 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni .

§ 3.

Ustala się następujące warunki wykonywania prawa użytkowania wieczystego:

  1. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje na okres do dnia 10 sierpnia 2116 roku w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  2. Cenę gruntu ustala się w wysokości netto 111 715 zł (słownie złotych: sto jedenaście tysięcy siedemset piętnaście) do której dolicza się obowiązujący podatek VAT stawka 23% w kwocie 25 694,45 zł .
  3. Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości 25% ceny gruntu tj. w kwocie netto 27 928,75 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 75/100) do której dolicza się podatek VAT (stawka 23%) w kwocie 6 423,61 zł.
  4. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości 3% ceny gruntu tj. w kwocie netto 3 351,45 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden i 45/100) do której dolicza się podatek VAT (stawka 23%) w kwocie 770,83 zł .

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_0050z_035.pdf (53) KB
zarz_bur_2018_0050z_035_z01.pdf (71) KB

Wytworzył: Beata Krzak Kondera
Data wprowadzenia: 08-03-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 264

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE