RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63

BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACYJNY) NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SKŁADOWEJ 3 W NOWYM TARGU


Przedmiot przetargu:

Nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 10232/10 i część działki ewid. nr 10233/2 stanowiąca własność Gminy Miasta Nowy Targ, opisana jest w KW Nr NS1T/00067742/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość zabudowana: hala produkcyjna z zapleczem - 618,90 m2, pom. biurowe - 96 m2, plac składowy - 1289 m2. Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną, c.o. (lokalną), kanalizacyjną oraz wodociągową (podlicznik).

Cena wywoławcza - 4.000,00 zł miesięcznie (do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek od towarów i usług VAT)

Czasokres dzierżawy - 10 lat począwszy od 1 kwietnia 2018 r.

Wadium - 2.000,00 zł

  1. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 - pok. Nr 117, I piętro.
  2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, przed przystąpieniem do niego wpłacają wadium w pieniądzu w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych); wpłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta w Nowym Targu, w Banku PEKAO S.A. O/N. Targ nr 45 1240 1574 1111 0010 2422 2171 najpóźniej w dniu 16 marca 2018 r.
  3. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
  4. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako dzierżawca zrezygnuje z podpisania umowy lub jeżeli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Nowym Targu, pok. 303 lub 302 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta: www.nowytarg.pl
  6. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Powst. Śląskich 2, tel. 18 2640270.
  7. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 31 marca 2018 r.

 

Nowy Targ 27-02-2018 r.

Pliki do pobrania

przetarg_7677.pdf (60) KB

Wytworzył: Hanna Korczak
Data wprowadzenia: 28-02-2018
Termin składania ofert 20-03-2018, o godz. 10:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1241

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE