RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 90

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.21.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie:
wzoru zgłoszenia dziecka przez rodziców do klasy I publicznej szkoły podstawowej w obwodzie szkolnym, w którym zamieszkuje oraz wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Miasto Nowy Targ.


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam wzór:

1) zgłoszenia dziecka przez rodziców do klasy I publicznej szkoły podstawowej w obwodzie szkolnym, w którym zamieszkuje jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

§ 3

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 0050.Z.28.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie wzoru zgłoszenia kontynuacji wychowania przedszkolnego i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ (zmienione Zarządzeniem Nr 0050.20.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 lutego 2015r.).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_0050z_021.pdf (48) KB
zarz_bur_2018_0050z_021_z01.odt (18) KB
zarz_bur_2018_0050z_021_z02.odt (20) KB
zarz_bur_2018_0050z_021_z03.odt (20) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 02-02-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 604

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE