RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83

ZARZĄDZENIE NR 120.Z.8.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie:
zmian do "Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu".


Na podstawie art.1042 § 2 oraz 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W "Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu" stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009 r. (tekst jednolity, Zarządzenie nr 120.Z.32.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 sierpnia 2016 r. z późn. zm.) wprowadza się poniższą zmianę:

1. w § 73 ust. 5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
"Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawcę lub na jego zlecenie przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla osoby będącej pracodawcą oraz dla pracowników służby bhp prowadzą jednostki, o których mowa w zdaniu pierwszym."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_120z_008.pdf (63) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 25-01-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 591

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE