RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 23 czerwca 2018 roku

174 dzień roku, 25 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:34
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr, Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

Dzień Ojca
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 86

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE NOWEGO TARGU W SEZONIE 2017/2018


 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  1. droga krajowa nr 47 Zabornia - Zakopane i droga krajowa nr 49 Nowy Targ - Jurgów, wykonawcą będzie Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A.
   tel. dyżurny całodobowy 18 266-28-86.
 2. Zarząd Dróg Wojewódzkich
  1. droga wojewódzka nr 957, ul. Ludźmierska.
  2. droga wojewódzka nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granic administracyjnych. Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Jacek Rokicki - tel. 18 265-14-77 lub 609-209-310 i Grzegorz Misiura - tel. 609-094-547
 3. Powiatowy Zarząd Dróg
  1. drogi powiatowe leżące w granicach administracyjnych Nowego Targu (ul. Szaflarska ul. Św. Anny, ul. Kowaniec, ul. Waksmundzka) wykonawcą będzie KAL-TRANS Sp. jawna Kalata - tel. 601-550-142
   Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Marcin Ligas - tel. 18 266-47-00 lub 609-820-544
 4. Urząd Miasta Nowy Targ
  Ulice miejskie podzielono na strefy, za które odpowiedzialni są następujący wykonawcy:
  1. Strefa II: os. Niwa - strona zachodnia i wschodnia zjazdy od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia, os. Niwa Potok - od ul. Partyzantów z odgałęzieniami, ul. Partyzantów, łącznik Niwa - Klikuszówka, ulica bez nazwy boczna do ul. Grel (działka 624), ul. Starokrakowska.
   Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Jan Adamczyk - tel. 603-092-388
  2. Strefa III: os. Robów od ul. Kowaniec do ostatnich zabudowań z odgałęzieniami, os. Robów do byłego Ośrodka Wychowawczego i do budynku nr 109 c, os. Marfiana Góra do ostatnich zabudowań, os. Zadział wzdłuż potoku do końca asfaltu, os. Zadział - odgałęzienie do Buflaku, os. Zadział połączenie z os. Nowym z odgałęzieniem, os. Nowe, os. Buflak - odgałęzienie w prawo i na wprost do końca asfaltu, boczna os. Nowe działka ew. 2783 i część działki ew. 2662, boczna os. Nowe działki ew. 2824 i 3352.
   Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Jan Adamczyk- tel. 603-092-388
  3. Strefa IV: os. Szuflów do końca asfaltu z odgałęzieniami i zjazd do ul. Robów, os. Szuflów, ul. Smrekowa i zjazd do Przedszkola, os. Gazdy - wszystkie odgałęzienia do ostatnich zabudowań, os. Oleksówki - droga pod Prewentorium do końca asfaltu + interwencyjnie droga w kierunku budynku 20 b, os. Oleksówki - żółty szlak do końca asfaltu z odgałęzieniem oraz łącznikiem do drogi pod Prewentorium, os. Oleksówki od ul. Kowaniec - Długa Polana - do końca asfaltu z odgałęzieniem, droga z ul. Kowaniec poniżej Kościoła - wszystkie odgałęzienia do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za mostkiem na zachód - do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec przed mostkiem na zachód - do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za budynkiem Straży Pożarnej - wszystkie odgałęzienia, droga od ul. Kowaniec do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych.
   Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Ludwik Cyrwus - tel. 666-847-863 lub 18 266-80-06
  4. Strefa V: ul. Willowa od skrzyżowania z ul. Gorczańską w górę, ul. Kokoszków Boczna od ul. Gorczańskiej do ostatnich zabudowań, ul. Kokoszków od Zespołu Szkół Rolniczych do końca asfaltu, ul. Kokoszków Boczna od drogi głównej działka ew. 6633/2, ul. Kotlina, ul. Słoneczna, ul. Gen. Galicy, ul. Przywodzie, ul. Zacisze, os. Bednarskiego, ul. Ustronie, ul. Ustronie Górne, ul. Skotnica, ul. Skotnica Górna, ul. Halikowskiego.
   Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tych strefach będzie: Ludwik Cyrwus - tel. 666-847-863 lub 18 266-80-06
  5. Strefa I: pozostałe ulice miejskie nie wymienione powyżej.
   Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Andrzej Kiernia - tel. kierownika akcji zimowej 790-288-082

Nadzór merytoryczny z ramienia Urzędu Miasta nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg prowadzić będzie:
Referat ds. Drogownictwa i Transportu, w poniedziałki od godz. 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30 i piątek od godz. 7.30 do 15.00 tel. 18 261-12-89 lub 18 261-12-88

Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Marian Twaróg – tel. 667-727-416

Ulice miejskie utrzymywane są w standardzie nie mniejszym niż 3 zgodnie z poniższym zestawieniem. W uzasadnionych przypadkach, w terenie nieosłoniętym, dopuszcza się okresowo, w czasie występowania bardzo intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru, utrzymanie w 4 standardzie drogi, na której w danych warunkach atmosferycznych niemożliwe jest utrzymanie wyższego standardu. Czas doprowadzenia dróg do właściwego standardu nie może być dłuższy niż 12 godzin od ustania zjawiska.

Stan­dard

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

3 .

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na:

-skrzyżowaniach z drogami

-skrzyżowaniach z koleją

-odcinkach o pochyłości >4%

-przystankach autobusowych

-innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 

Śnieg:

-luźny - 6 godz.

-zajeżdżony – występuje

-zaspy, języki śniegowe: lokalnie - 6 godz.

 

utrudnienie dla samochodów osobowych

 

W miejscach wyznaczonych:

-gołoledź - 5 godz.

-szron - 5 godz.

-sadź - 5 godz.

-pośniegowa - 6 godz.

-lodowica - 5 godz.

 

4

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

Śnieg:

-luźny - 8 godz.

-zajeżdżony – występuje

-języki śnieżne– występuje

-zaspy - do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. 

W miejscach wyznaczonych:

-gołoledź – 8 godz.

-pośniegowa - 10 godz.

-lodowica – 8 godz.

Wytworzył: Wojciech Bukowski
Data wprowadzenia: 29-11-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 406
Wyświetlane do: 31-03-2018

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE