RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 1 kwietnia 2020 roku

92 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:17
Zachód słońca: 18:10

Imieniny obchodzą: Chryzant, Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna, Teodora, Tolisław, Zbigniew, Zbyszko

Prima Aprilis
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 109

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.162.2017 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie:
opłat za usługi cmentarne.


Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. z 2017 r. Dz. U. poz. 827) i art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. z 2017 r. Dz. U. poz. 912 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXII/255/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2008r. Nr 548 poz. 3558) - zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ustala się stawki opłat za usługi cmentarne obowiązujące na Cmentarzach Komunalnych w Nowym Targu, w wysokości jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opłaty za usługi cmentarne, o których mowa w ust. 1 mogą zostać rozłożone na raty, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 2

Określa się następujące zasady wnoszenia opłat za groby ziemne:

1) opłata za miejsce pod grób ziemny pobierana jest przy każdym pogrzebie, z zastrzeżeniem pkt. 2,
2) opłata, o której mowa w pkt. 1, nie jest pobierana przy dochowaniu do grobu murowanego lub urny do opłaconego grobu ziemnego,
3) dochowanie urny nie przedłuża okresu nienaruszalności grobu,
4) jeżeli od daty wniesienia opłaty za miejsce lub ostatniej opłaty prolongacyjnej upłynął okres inny niż 20 lat opłata, o której mowa w pkt. 1, obliczana jest proporcjonalnie do liczby lat wykraczających poza ustawowy okres nienaruszalności grobu,
5) dochowanie do grobu, dla którego upłynął ustawowy okres nienaruszalności wymaga wniesienia zaległych opłat prolongacyjnych, według aktualnego cennika.

§ 3

 1. Opłaty podlegają zwrotowi:
  1) za miejsce pod grób ziemny lub niszę urnową – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano pochówku lub dokonano ekshumacji,
  2) za miejsce pod grób ziemny lub opłata prolongacyjna - jeżeli w miejscu grobu ziemnego wykonano grób murowany i wniesiono opłaty za miejsce pod grób murowany,
  3) za miejsce pod grób murowany – jeżeli pomimo zapłacenia opłaty, miejsce nie zostało zagospodarowane poprzez wykonanie grobu murowanego lub dokonanie pochówku,
  4) inne opłaty – jeżeli pomimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności, które były przedmiotem opłaty.
 2. Zwrot opłaty następuje na wniosek osoby, która ją zapłaciła.
 3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 są zwracane po pomniejszeniu o kwotę, która stanowi opłatę za okres użytkowania miejsca w zaokrągleniu do pełnego roku.
 4. Opłata za okres użytkowania miejsca, o której mowa w ust. 3 obliczana jest według wzoru:
  O/L*Lu=Op
  gdzie: O – opłata za miejsce, L – okres na jaki miejsce zostało opłacone, Lu – liczba lat, które upłynęły od wpłaty do złożenia wniosku o zwrot opłaty, Op – opłata za użytkowanie miejsca.
 5. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nie podlegają zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłat.
 6. Kopia anulowanego dowodu wpłaty przekazywana jest administratorowi cmentarza, który odnotowuje zmianę w dokumentacji cmentarza.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 0050.Z.76.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie opłat cmentarnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2017_0050z_162.pdf (64) KB
zarz_bur_2017_0050z_162_z01.pdf (36) KB

Wytworzył: Maria Góraś-Okła
Data wprowadzenia: 14-11-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 848

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE