RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65

XLI Sesja Rady Miasta Nowy Targ w dniu 23 października (poniedziałek) 2017 r. o godzinie 15:00
w sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu, przy ul. Krzywej 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
 5. Informacja Prezesa Zarządu MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. na temat jakości wody ze studni prywatnych oraz w zakresie edukacji środowiskowej.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

  Podjęcie uchwał w sprawach:
 8. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Stanisława Nowaka na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
 9. Zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
 10. Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
 11. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu.
 12. Przedłużenia umów dzierżawy.
 13. Wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przez Gminę Miasto Nowy Targ.
 14. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.
 16. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.
 17. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.

   
 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr inż. Andrzej Rajski

Do pobrania projekty uchwał.


Wytworzył: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 13-10-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 723

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE