RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 30 marca 2020 roku

90 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:21
Zachód słońca: 18:07

Imieniny obchodzą: Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryn, Kwiryna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 151

Zarządzenie Nr 0050.Z.157.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie:
określenia szczegółowych warunków zamiany nieruchomości położonych na Niwie w Nowym Targu


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446), art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 15 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), Uchwały NR XXVII/237/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych na Niwie w Nowym Targu, zarządzam, co następuje:

§ 1

Zamianę gminnej nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 2199 o pow. 0,0543 ha zabudowanej budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej Nr 4 na Niwie w Nowym Targu o wartości 231.760,00zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł 00/100) na nieruchomość składającą się z działki ewid. nr 2196 o pow. 0,1032 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o wartości 257.020,00zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia zł 00/100).

§ 2

Ustanowienie służebności gruntowej na czas nieoznaczony polegający na prawie przejazdu i przechodu pasem o szerokości 5 metrów po działce ewid. nr 2196 przylegającym do działki ewid. nr 2199 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 2199, za odpłatnością w wysokości 16.669,00zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć zł 00/100) netto tj. 20.502,87zł (dwadzieścia tysięcy pięćset dwa zł 87/100) brutto.

§ 3

Zamiana następuje za dopłatą ze strony Gminy Miasto Nowy Targ w wysokości 4.757,13zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem zł 13/100).

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Nowym Targu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_157.pdf (77) KB

Wytworzył: Marek Zawada
Data wprowadzenia: 17-11-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 349

Print Wersja do druku









Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE