RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75

XL Sesja Rady Miasta Nowy Targ w dniu 11 września (poniedziałek) 2017 r. o godzinie 15:00
w sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu, przy ul. Krzywej 1


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
 5. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w zakresie:
  a) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2016.
  b) realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ za rok 2016.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.


  Podjęcie uchwał w sprawach:
 8. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu”. 
 9. Zmiany uchwały nr 47/IX/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu”. 
 10. Ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu. 
 11. Wyrażenia zgody na poddzierżawę nieruchomości przez Gminę Miasto Nowy Targ. 
 12. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678-2+673 w miejscowości Nowy Targ współfinansowana z dotacji budżetu państwa w ramach PRGiPID”. 
 13. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024. 
 14. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta. 

   
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Andrzej Rajski

 

Do pobrania projekt uchwał.

Wytworzył: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 01-09-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 807

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE