RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70

XXXIX Sesja Rady Miasta Nowy Targ w dniu 24 lipca (poniedziałek) 2017 r. o godzinie 15:00
w sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu, przy ul. Krzywej 1


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
 5. Prezentacja K.H. Podhale Nowy Targ S.A.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

  Podjęcie uchwał w sprawach:
   
 8. Przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Pani Aleksandrze Król.
 9. Przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Panu Dawidowi Kubackiemu.
 10. Zmiany uchwały Nr III/5/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
 11. Uchylenia uchwały Nr XXXIV/308/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Kazimierza Litwina na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 12. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Anny Rusnak na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 13. Nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Przemysłowa).
 14. Nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Kolorowa).
 15. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu.
 16. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 17. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 w Nowym Targu.
 18. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu.
 19. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu.
 20. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu.
 21. Zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.
 22. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).
 23. Przedłużenia umów dzierżawy.
 24. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
 25. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 26. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.
 27. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.
   
 28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Andrzej Rajski

 

Do pobrania projekt uchwał.

Wytworzył: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 14-07-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 642

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE