RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79

XXXVIII Sesja Rady Miasta Nowy Targ w dniu 26 czerwca (poniedziałek) 2017 r. o godzinie 15:00
w sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu, przy ul. Krzywej 1


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 2017r.

 2. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. KFGKiR

 3. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków). KFGKiR

 4. Zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ. KFGKiR

 5. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta. KFGKiR

 6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2016. KFGKiR

 7. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2016.

 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 9. Wolne wnioski.

 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Andrzej Rajski

 

Do pobrania projekt uchwał.

Wytworzył: Biuro Rady Miasta
Data wprowadzenia: 09-06-2017
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 709

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE