RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 20 maja 2018 roku

140 dzień roku, 20 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:50
Zachód słońca: 20:22

Imieniny obchodzą: Anastazy, Asteriusz, Bazyli, Bazylid, Bazylis, Bernardyn, Bernardyna, Bronimir, Iwo, Sawa, Teodor, Wiktoria

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80

Zarządzenie Nr 0050.Z.90.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie:
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu.


Działając na podstawie art. 36a ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) i  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r.w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2010r.Nr 60 poz.373 z późn. zm.)zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowy Targu, Plac J Słowackiego 14, 34-400 Nowy Targ.
  2. Konkurs powinien odbyć się w terminie do dnia 18 sierpnia 2017r.
  3. Ogłoszenie o konkursie określające wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, wymagane dokumenty, informacje o sposobie i terminie składania oferty, sposobie powiadamiana kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  4. Termin składania dokumentów do Sekretariatu Burmistrza Miasta Nowy Targ,
    34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, pok. 101 – upływa w dniu 28 lipca 2017r. (w  godzinach urzędowania).

§ 2

Konkurs zgodnie z regulaminem, określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.  U. Nr  60, poz. 373 z późn. zm.), przeprowadzony zostanie przez Komisję Konkursową, powołaną odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Komisji Konkursowej, oraz Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2017_0050z_090.pdf (65) KB
zarz_bur_2017_0050z_090_z01.pdf (91) KB

Wytworzył: Małgorzata Budzyk
Data wprowadzenia: 07-06-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 616

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE