RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 85
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 2 grudnia do 28 grudnia 2005r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. osiągania wyższych stanów gotowości Urzędu Miasta do reagowania na sytuacje kryzysowe,
  2. sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy- Miasta Nowy Targ, położonego na Oś. Witosa,
  3. przyznania medalu pamiątkowego Miasta Nowego Targu dla Państwa Agnieszki i Grzegorza Ratusznik, w których rodzinie urodziły się czworaczki.
  4. powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  5. ogłoszenia konkursu na realizację zadania na rzecz edukacji polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego przez organizacje pożytku publicznego,
  6. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ z zakresu ratownictwa i ochrony ludności: współdziałanie samorządu i GOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludziom przebywającym w górach szczególnie w warunkach zimowych,
  7. określenia szczegółowych warunków zakupu działki ewidencyjnej nr 6597/7 o pow.166mkw.połozonej w Nowym Targu przewidzianej pod realizację skrzyżowania ulic Kokoszków i Kokoszków Boczna
  8. ustalenia stawek czynszu na rok 2006 dla terenów stanowiących własność Miasta,
  9. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Równia Szaflarska ),
  10. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Szpitalnej,
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty Uchwał w sprawach: 
  1. określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu,
  2. zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Miasto Nowy Targ.
  3. przystąpienia Miasta Nowy Targ do Stowarzyszenia "Koalicja Marek Ziem Górskich",
  4. określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, prowadzonych przez gminę- Miasto Nowy Targ.
  5. określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Nowym Targu,
  6. przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w Nowym Targu na rok 2006,
  7. zmiany uchwały Nr 91/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 października 2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2005-2006 pod nazwą modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta Nowy Targ "
  8. zmian Uchwały budżetowej na rok 2005,Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 oraz zmian w budżecie miasta
  9. wydatków budżetu miasta, które w 2005 r nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
  10. wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w części obejmującej obszar miasta Nowy Targ,
  11. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

   Ponadto:
 3. Burmistrz dokonał uzgodnienia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu,
 4. Dokonano analizy dotyczącej realizacji drogi dla obsługi terenów zlokalizowanych w drugiej linii zabudowy ul. Królowej Jadwigi położonych na północ od Al. 100 lecia pomiędzy Zakopianką a ulicą Przechodnią .
 5. Burmistrz zapoznał się i zaakceptował propozycję rozwiązań komunikacyjnych na terenie Miasta (sieć połączeń komunikacyjnych istniejących i planowanych do realizacji tj: Zakopianka, ul.Grel, ul Św.Anny oraz planowana do realizacji droga klasy Z w stronę szpitala ),
 6. Burmistrz dokonał zmian w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji,
 7. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w sprawie ceny za ścieki dostarczane przez ZPPK do nowotarskiej oczyszczalni ścieków. Postanowiono kontynuować negocjacje dotyczące rozwiązania tego problemu.
 8. Powołany został Komitet Organizacyjny Obchodów 660 Lecia Miasta ,które odbędą się w dniu 22-23.06.2006.W skład Komitetu weszli: PP Barbara Słuszkiewicz, Beata Kowalik, Barbara Pachniowska, Janusz Ossowski, Marcin Kudasik, Marcin Jagła, Krzysztof Wojtaszek, Marek Fryźlewicz.
Data wprowadzenia: 29-12-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1933

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE