RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80

XXXV Sesja Rady Miasta Nowy w dniu 27 marca (poniedziałek) 2017 r. o godzinie 15:00
w sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu, przy ul. Krzywej 1


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
 5. Prezentacja wyników pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Nowy Targ przeprowadzonej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań za rok 2016.
 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.
 8. Przyjęcie Apelu w sprawie: przystąpienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do prac mających na celu realną poprawę stanu jakości powietrza na terenie naszego kraju.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.


  Podjęcie uchwał w sprawach:

 11. Udzielenia pełnomocnictwa.
 12. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 13. Zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ.
 14. Ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).
 15. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 16. Ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ.
 17. Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 18. Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
 19. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2017.
 20. Zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XLV/394/2014 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012r. uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.
 21. Zwolnienia lokali mieszkalnych spod obciążenia hipotecznego.
 22. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.
 23. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.

   
 24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 25.  Wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Andrzej Rajski

Do pobrania projekt uchwał.

Wytworzył: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 17-03-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 783

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE