RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 31 stycznia do 27 lutego 2017r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje

 1. Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadań pn. „Remont placu wjazdowego przy Przedszkolu nr 4 na os. Bór w Nowym Targu” i „Remont pomieszczeń Przedszkola nr 4 na os. Bór w Nowym Targu”.
 2. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla zadań:
  1. Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ i Gminy Szaflary. Projekt realizowany w Partnerstwie z gminami Nowy Targ i Szaflary.
  2. Budowa lokalnych tras rowerowych w oparciu o wartości dziedzictwa naturalnego regionu podhalańskiego. Projekt realizowany w Partnerstwie z gminami Szaflary, Nowy Targ, Poronin, Biały Dunajec, Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska.
  3. Utworzenie głównego węzła przesiadkowego w oparciu o przebudowę dworca PKP.
 3. Projekt pn. „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów” znalazł się na liście projektów zatwierdzonych do otrzymania dofinansowania w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wartość dofinansowania całego projektu:1 668 090,92 euro. Projekt realizowany w Partnerstwie ze stroną słowacką tj. Ludrova i Żylina.
 4. Przygotowano dokumentację przetargową dla zadania „Wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w ramach II etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr".

II. Gospodarka nieruchomości

 1. W dniu 31 stycznia 2017 roku podpisano kolejną umowę na dzierżawę terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej z Firmą Handlowo – Usługową „BABYSKY” s.c. Umowa dzierżawy dotyczyła terenu o powierzchni 1,25 ha. Aktualnie prowadzone są jeszcze negocjacje z dwoma firmami chętnymi na pozyskanie terenu w strefie.
 2. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2016 roku ogłoszono zarządzeniem z dnia 23 lutego 2017 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej przy ul. Kolejowej, który został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Wykaz dotyczy działek ewidencyjnych nr 12355 i 12354/3 o łącznej powierzchni 59 a 56 mkw. z przeznaczeniem na realizację obiektu hotelowego jako zaplecze istniejącej w sąsiedztwie miejskiej infrastruktury sportowej. Ustalono cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę 1 200 000 tys. zł netto oraz pierwszą opłatę roczną w wysokości 25% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu.
 3. W okresie między sesyjnym wydano także kilka zarządzeń dotyczących ogłoszenia wykazów w stosunku do 24 nieruchomości i lokali przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, a także dotyczących przedłużenia aktualnie obowiązujących umów najmu lub dzierżawy w tym stołówek szkolnych, lokali w Miejskiej Hali Lodowej, Miejskiej Pływalni oraz Hali Sportowej „Gorce”.

III. Zarządzanie drogami.

 1. Opublikowano zaproszenie do złożenia ofert na odnowienie oraz wykonywanie nowego oznakowania poziomego ulic miejskich. Realizacja zadań obejmuje odnowienie oznakowania po sezonie zimowym oraz późniejsze wprowadzanie nowych elementów w miarę potrzeb. Zakończenie umowy przewiduje się 30.11.2017 roku.
 2. W związku z budową kolejnych obiektów na dzierżawionych działkach, na wniosek inwestorów uruchomiono w pełnym zakresie oświetlenie drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Polnej.

IV. Rozwój i urbanistyka

Trwają intensywne prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Sporządzony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został poddany konsultacjom w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Po tych konsultacjach oraz po analizie dotychczas opracowanej dokumentacji została podjęta decyzja o ponownym przeprowadzeniu diagnozy i skorygowaniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Po dokonaniu koniecznych zmian Gminny Program Rewitalizacji, po uchwaleniu przez Radę Miasta, będzie mógł być wpisany do wykazu programów rewitalizacyjnych gmin województwa małopolskiego. Przypomina się, że uzyskanie takiego wpisu jest podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Dotychczas w Województwie Małopolskim do wykazu programów rewitalizacyjnych gmin województwa małopolskiego zostały wpisane i to niedawno tylko dwa takie programy. Pozostałe gminy są w trakcie ich realizacji.
W ostatnich dniach podjęto również decyzję o zmianie wykonawcy.
Dotychczasowa współpraca z firmą sporządzającą ten dokument nie dawała gwarancji przygotowania w terminie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego. Nowym wykonawcą jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna, które sporządzało m.in. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim. Program ten, jako jeden z pierwszych, został wpisany do wspomnianego wyżej wykazu programów rewitalizacyjnych gmin województwa małopolskiego. Zespół pracujący nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dokłada wszelkich starań by sporządzany program spełniał oczekiwania wszystkich interesariuszy rewitalizacji.

V. Sprawy społeczne

 1. W Szkole Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu odbyły się cztery spektakle profilaktyczne pt.: ,,Bella", ,,Wielkie hece w bibliotece" dla uczniów w dwóch grupach wiekowych. Spektakle zwróciły uwagę na wzmocnienie u uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 2. W ramach akcji ,,Zima w mieście" w Miejskim Ośrodku Kultury zostały zorganizowane: warsztaty animacji poklatkowej - stwórz własny film!, jak również warsztaty wokalne - młode talenty. Zostało również przedstawione magiczne show dla dzieci pt.: ,,Czarodziej i Wróżka".
 3. Powtórnie ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania: prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2017.
 4. W dniach od 14 do 23 lutego przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika podstawowego 1998 oraz osób z roczników starszych, które dotychczas nie stanęły do kwalifikacji.
 5. W ramach akcji „Zima w mieście” w szkołach podstawowych 2, 5, 6 i 11 zorganizowano zimowiska, w których wzięło udział 180 dzieci

VI. Kultura, promocja i sport

 1. W dniach 2 do 4.02.2017 r. – w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbyły się LG Mistrzostwa Polski Szkół w e-Sporcie i NTT System Quersus Puchar Polski w e-Sporcie. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta. W dyscyplinie Counter Strike: Global Offensive, drużyny zmierzyły się ze sobą w dwóch kategoriach:Szkolnej i Pucharowej. Zwycięzcy otrzymali medale, puchary oraz atrakcyjne nagrody.
 2. Dnia 4 lutego br. – na nowotarskim lotnisku po raz IX odbył się Bieg Podhalański im. Jana Pawła II. Na trasie zawodów stanęło blisko 650 miłośników biegówek. Zawodnicy rywalizowali na dystansach 5, 15 i skróconym 20 kilometrowym. Specjalną atrakcją dnia była obecność Roberta Burkata, mistrza świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Honorowy patronat nad biegiem objęli: ks. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Jacek Krupa- Marszałek Województwa Małopolskiego. Sponsorem generalnym IX Biegu Podhalańskiego była firma Salomon. Organizatorami wydarzenia byli, m.in.: Urząd Miasta Nowy Targ, Tatrzański Związek Narciarski przy wsparciu samorządów z terenu Podhala.
 3. Dnia 5.02.2017 r. i 12.02.2017 r. – w Zębie na Wyciągu „Potoczki”, Basenach Termalnych „Gorący Potok” oraz na Stacji Narciarskiej „Koziniec” w Czarnej Górze, odbyły się kolejne wydarzenia zorganizowane w ramach tegorocznej edycji akcji Bezpiecznie na Nartach. Wydarzenie jest wspólną zabawą na śniegu, której celem jest edukacja dotycząca bezpiecznego wypoczynku na nartach (zjazdowych, jak i biegowych). Tegoroczną edycję akcji organizowanej w różnych atrakcyjnych miejscach Podhala wspiera Miasto Nowy Targ.
 4. Dnia 5.02.2017 r. – na Stacji Narciarskiej „Długa Polana” w Nowym Targu odbyły się otwarte rodzinne mistrzostwa w narciarstwie biegowym Gorce Cross Country. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach zadania przyjętego do realizacji w I Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego pn. CHODŹCIE NA TURBACZ.
 5. Dnia 11.02.2017 r. ¬– Na Stacji Narciarskiej „Długa Polana” w Nowym Targu odbyła się IV edycja zimowych biegów górskich Icebug Winter Trial, organizowana przy wsparciu Miasta Nowy Targ. Ponad 300 zawodników rywalizowało w dwóch dyscyplinach na 17 kilometrowej pętli w masywie Turbacza. Zawodnicy rywalizowali w klasyfikacji biegu górskiego i rajdu nordic walking. Zwycięzcą biegu górskiego został Kacper Piech z czasem - 1:13:06. Wśród Pań 17 kilometrowy górski dystans najszybciej pokonała Magdalena Kozielska z Szaflar z czasem 1:23:51.
 6. W dniach 11-12.02.2017 r. – Na terenie nowotarskiego Aeroklubu odbyły się IV Nowotarskie Zimowe Zawody Balonowe o puchar firmy PCD Salami. W pierwszym dniu rywalizacji udział wzięło19 załóg balonowych z całej Polski. Nowy Targ reprezentowała Załoga Aeroklubu Nowy Targ, „na balonie” – PCD Salami.
 7. W dniu 12 lutego br. – Na Stacji Narciarskiej „Zadział” odbyły się XXXIV Otwarte Zawody o Puchar Przechodni Związku Podhalan. Zmagania na stoku poprzedziła Msza św. Do rywalizacji stanęły reprezentacje 14 oddziałów Związku Podhalan. Osobną grupę stanowili zawodnicy niezrzeszeni w Związku Podhalan. W klasyfikacji generalnej – po pięciu latach zwycięstw spytkowickiego oddziału – na czoło wysunęła się tego roku Łopuszna, zdobywając 198 punktów. II miejsce zajął oddział gospodarzy zawodów.
 8. Dnia 15.02.2017 r. – W Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu odbył się ostatni mecz sezonu zasadniczego PHL w Nowym Targu, rozegrany pomiędzy drużynami TatrySki Podhale Nowy Targ i Comarch Cracovia. Obecnie trwają rozgrywki play –off. Cwierćfinałowym przeciwnikiem naszej drużyny jest JKH Jastrzębie.
 9. Dnia 17.02.2017 r. - w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu odbyła się promocja książki Ludmiły Figiel "Srebrne Jatki czyli 25 lat Galerii Sztuki w Nowym Targu", powstałej z okazji jubileuszu nowotarskiej galerii, który wpisał się w ubiegłoroczne obchody 670-lecia lokacji miasta. Promocja książki przybrała formułę rozmowy z autorką wzbogacone o prezentowane na ekranie zdjęcia i reprodukcje wyświetlanych na ekranie. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Szopińska, a część artystyczną zapewnił Big Band pod batutą Marty Łapczyńskiej.
 10. Dnia 18.02.2017 r. – na Stacji Narciarskiej „Zadział” w Nowym Targu odbył się XX Karnawał na Śniegu – otwarte zawody narciarskie dla dzieci: memoriał Władysława Sięki.
 11. Dnia 18.02.2017 r. - w Restauracji „Góralska Strawa” w Nowym Targu odbył się II Bal Burmistrza Miasta Nowy Targ. Muzyczną gwiazdą - niespodzianką wieczoru był Conrado Yanez - zwycięzca 10. edycji programu "Must Be the Music". Podczas Balu można było wesprzeć Fundację im. A. Worwy, m.in. uczestnicząc w aukcji czy kupując ozdoby karnawałowe lub losy. W tym roku pieniądze za pośrednictwem Fundacji im. Adama Worwy zostały przeznaczone na leczenie 13-letniego Maksyma Batkiewicza, młodego hokeisty MMKS Podhale. Po podliczeniu wszystkich wpłat łącznie zebrano na ten cel 30 tyś. złotych

VII. Oświata

 1. Po podjęciu w dniu 6 lutego br. przez Radę Miasta uchwały intencyjnej o sieci szkół prowadzonych począwszy od 1 września 2017r. przez miasto Nowy Targ - zgodnie z wymogami prawa miejscowego wydano zarządzenie w sprawie przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji społecznych. W ramach tych konsultacji wysłano do stosownych organizacji związkowych podjętą uchwałę intencyjną, opublikowano jej tekst na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Nowy Targ i w BIP. Ponadto ogłoszono na stronie internetowej miasta Nowy Targ projekt kolejnej (kończącej proces) uchwały Rady Miasta Nowy Targ z prośbą do zainteresowanych o przedstawianie uwag i propozycji, w zakresie wskazanych w tym projekcie rozwiązań sieciotwórczych.
  Do 15 marca br. przewiduje się zrealizowanie w sali obrad Rady Miasta Nowy Targ spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców w przedmiotowej sprawie.
 2. Przeprowadzono zajęcia w ramach programu „Jeżdżę z głową”, w którym uczestniczyło 180 uczestników tj 15 grup po 12 uczniów szkół podstawowych klas od 3 do 6. Ogólny koszt zajęć 99.700 zł z czego dotacja 29.100 zł 76.000 zł budżet miasta.

VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1. W dniu 5 lutego na nowotarskim rynku Burmistrz Miasta Nowy Targ wraz z Grupą Inicjatywną „Podhale bez dymu” oraz OSP Nowy Targ zorganizowali akcję edukacyjną, podczas której zaprezentowany został pokaz palenia w kotłach C.O. „od góry”, przedstawiciel OSP omówił zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz poruszona została istotna rola kominiarza i przeglądów kominiarskich. Podczas przedmiotowego happeningu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska rozdali przybyłym mieszkańcom ulotki dotyczące zasad prawidłowego palenia oraz dla chętnych deklaracje uczestnictwa w programach dofinansowań do wymiany starych źródeł centralnego ogrzewania na nowe ekologiczne media grzewcze.
 2. W dniu 9 lutego 2017 r. Gmina Miasto Nowy Targ wystąpiła o pozyskanie kolejnego dofinansowania do wymiany 225 starych kotłów c.o. na nowoczesne i ekologiczne, składając dwa wnioski w zakresie Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji (biomasa – 75 szt. i paliwa gazowe – 50 szt.) oraz Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe ekogroszek – 100 szt.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 3. Gmina Miasto Nowy Targ we współpracy z Nowotarskim Alarmem Smogowym stworzyła ulotkę edukacyjno-informacyjną, poruszającą temat problemu zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Nowy Targ. W przedmiotowej ulotce wyszczególnione zostały między innymi dane kontaktowe do pracowników Urzędu zajmujących się dopłatami do wymiany starych piecy na nowe ekologiczne media grzewcze, numery telefonów i adres e-mail do zgłoszeń w przypadku podejrzenia spalania odpadów oraz informacje dotyczące zakazu spalania odpadów. W/w ulotka jest rozdysponowywana wraz z decyzjami ustalającymi wysokość podatku od nieruchomości oraz przekazywana jest przez Pracowników Wydziału mieszkańcom podczas prowadzonych kontroli nieruchomości w zakresie komponentów środowiska będących w kompetencji Burmistrza.
 4. W miesiącu lutym zakończono rozdysponowywanie ankiet inwentaryzacji ogrzewania budynków, które to trafiły do mieszańców Nowego Targu wraz z deklaracją OK-A o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz deklaracją OK-B o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych. W chwili obecnej mieszkańcy na bieżąco składają wypełnione ankiety. Przedmiotowa ankieta posłuży do uzupełnienia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Miasta Nowy Targ w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, w którym uczestniczy Gmina Miasto Nowy Targ.
 5. Przeprowadzona została akcja plakatowa pod tytułem „Smog albo zdrowie”. Plakaty prezentują wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm człowieka oraz zawierają informację o możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany starego źródła ogrzewania na nowe ekologiczne. Przedmiotowe plakaty umieszczone zostały w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji, na tablicach ogłoszeń, na przystankach autobusowych, w Miejskim Ośrodku Kultury, w Urzędzie Miasta, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Wojska Polskiego 14 oraz w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 6. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ regularnie przeprowadzają kontrole w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza. W przedmiotowym zakresie od stycznia 2017 r. przeprowadzono 68 kontroli oraz pobrano 1 próbkę popiołu z kotła w celu przebadania przez akredytowane laboratorium na okoliczność spalania odpadów.
 7. Na bieżąco w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przyjmowane są deklaracje do wymiany starych źródeł centralnego ogrzewania na nowoczesne i ekologiczne media grzewcze, oraz ankiety dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii (solary i pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej).
 8. Ponadto miło mi poinformować, że Gmina Miasto Nowy Targ została doceniona w działaniach mających na celu likwidację niskiej emisji w ramach ogólnokrajowego konkursu dla gmin w kategorii do 50 tys. mieszkańców zajmując II miejsce w Polsce w rankingu pt. „Gmina z Misją”. W ramach tego konkursu brane były pod uwagę działania promujące wykorzystywanie proekologicznych źródeł ciepła i likwidujące niską emisję, celem poprawy jakości powietrza w naszej gminie a zarazem w Polsce.

IX. Zamówienia publiczne

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2017 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 16 lutego 2017r. Zostały złożone 3 oferty:
  Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę 800 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 930 083,00 zł.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 lutego 2017r. Zostały złożone 2 oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy sp. j. Zaskale, 34-424 Szaflary - cena oferty 169 507,52 zł,
  2. Wojciech Szymański Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo –Usługowe „EL WIKA” 82-300 Elbląg - cena oferty 202 517,14 zł,
   Trwa weryfikacja ofert.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim w Nowym Targu”. Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca 2017r.
 4. Powtórnie ogłoszono przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2017 r. Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2017r.

X. Pozostałe

 1. W dniu 6 lutego 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała planowaną kwotę długu Miasta Nowy Targ wynikającą z Uchwały Budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.
 2. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach;
  31 stycznia- Burmistrz Miasta uczestniczył w Posiedzeniu Rady Partnerów Klaster Energii w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
  2 lutego- Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym projektu Gminnego Programu Rewitalizacji w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.
  4 lutego- Burmistrz Miasta uczestniczył w zakończeniu sezonu motocyklowego, które miało miejsce w Restauracji „Skalny Dworek”.
  5 lutego- Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w Otwartych Rodzinnych Mistrzostwach w Narciarstwie Biegowym Gorce Cross Country w ramach zadania Chodźcie na Turbacz realizowanego w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, który odbył się na Stacji Narciarskiej Długa Polana (na trasie górskiej mającej ok. 7 km mój Zastępca zajął 12 miejsce).
  6 lutego- Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które odbyło się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Poruszona tematyka dotyczyła, m.in. rewitalizacji oraz planowanych zmian przepisów ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Na Forum zaproszeni zostali również Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Stanisław Sorys oraz posłowie na Sejm RP z województwa małopolskiego.
  9 lutego- Burmistrz Miasta wziął udział w VIII posiedzeniu Forum Subregionu Podhalańskiego, które miało miejsce w Urzędzie Gminy w Szaflarach. Przedmiotem posiedzenia była kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych oraz sprawozdanie z realizacji Subregionalnego Programu Rozwoju za 2016 rok.
  12 lutego- Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg wzięła udział w XXXIV otwartych zawodach o puchar przechodni Związku Podhalan 2017, które miały miejsce na wyciągu narciarskim Zadział.
  Burmistrz Miasta wraz z Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem byli obecni na nowotarskim lotnisku, gdzie miały miejsce IV Zimowe Zawody Balonowe.
  17 lutego- Burmistrz Miasta razem z Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem wzięli udział w promocji książki pt. „Srebrne Jatki czyli 25 lat Galerii Sztuki w Nowym Targu”, która miała miejsce w Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu.
  18 lutego- Burmistrz Miasta wziął udział w XX Karnawale na śniegu, na stacji narciarskiej Zadział, natomiast w godzinach wieczornych miał przyjemność dokonać otwarcia II edycji Noworocznego Balu Burmistrza.
  19 lutego- Burmistrz Grzegorz Watycha był obecny na zakończeniu „Powiatowego Polowania na Drapieżniki” w Restauracji „Rancho lot”.
  20 lutego - Burmistrz Miasta wraz z Zastępca Waldemarem Wojtaszkiem wzięli udział w spotkaniu Samorządowców, Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy oraz spotkaniu przedstawicieli PKP w U G w Szaflarach, ws. studium transportowego dla Podhala oraz uruchomienia szybkiej kolei regionalnej na trasie Rabka- Nowy Targ- Zakopane.
  20 lutego- Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w posiedzeniu mikroprojektów w Siedzibie Euroregionu Tatry w Nowym Targu, które zakończone zostało następnego dnia. W trakcie spotkania dokonano zatwierdzenia listy mikroprojektów do dofinansowania oraz dokonano korekt w podręczniku dla beneficjentów.
  21 lutego- w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Burmistrz Miasta wziął udział w Radzie Społecznej Szpitala.
  23 lutego- Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu roboczym w nowotarskim Starostwie Powiatowym. Spotkanie dotyczyło zmienionego zakresu prac projektowych skrzyżowania ul. Św. Anny i ul. Grel, natomiast Burmistrz Miasta w Miejskim Ośrodku Kultury dokonał wręczenia nagród laureatom XIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Angielskiej.
  25 lutego- wraz z delegacją Włodarz Miasta udał się do Żywca na Spotkanie Noworoczno- Karnawałowe Członków Koalicji Marek Ziem Górskich połączone z mini- wystawą „W Żywcu o Żywcu”, natomiast Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w ceremonii otwarcia XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Małopolska 2017 na Stacji Narciarskiej Rusiń- Ski w Bukowinie Tatrzańskiej. W ceremonii uczestniczyli także Marszałkowie Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa oraz Leszek Zegzda.
  26 lutego- Burmistrz Miasta uczestniczył w zakończeniu Mistrzostw Podhala w Futsalu 2017, które miały miejsce na Hali Sportowej „Arena” w Nowym Targu, natomiast Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Koła PZW Nr 28.

Pliki do pobrania

sbmzd_20170131_20170227.pdf (109) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 28-02-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 975

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE