RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 26 października do 1 grudnia 2005r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowy Targ,
  • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych miasta Nowy Targ w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; współdziałanie samorządu i GOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludziom przebywającym w górach szczególnie w warunkach zimowych,
  • sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej przy ul.M Rekuckiego w Nowym Targu,
  • ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadania w zakresie pomocy społecznej w roku 2006,
  • przyznania medalu 650-lecia dla Związku Nauczycielstwa Polskiego z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia,
  • ogłoszenia konkursu na prowadzenie stołówki,
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działki ewidencyjnej nr.12868/2 o pow. 77 mkw w Nowym Targu,
  • ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej,
  • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury,
  • przygotowania informacji dotyczącej realizacji zadań zawartych w strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ,
  • w sprawie sprzedaży gruntu stanowiącego własność miasta Nowy Targ przy ul. Ludźmierskiej,
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty Uchwał w sprawach:
  • przyjęcia projektu hejnału,
  • zaciągnięcia zobowiązania na rok 2006 dotyczącego realizacji projektu ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego (ERDF),program inicjatywy Wspólnotowej INTERREGI III A Polska -Słowacja pt "Polsko Słowacki przewodnik po atrakcjach turystycznych Nowy Targ - Kieżmark",
  • określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Miejskiego zakładu Wodociągów i kanalizacji w Nowym Targu, zmiany uchwały budżetowej na rok 2005, Nr 118/XXIV/04 z dnia 29 grudnia 2004r,oraz zmian w budżecie miasta,
  • zmiany Uchwały Nr 107/XII/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2003r, w sprawie podatku od środków transportowych,
  • podziału miasta na stale obwody głosowania,
  • zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Targ,
  • zmiany Uchwały Nr 93/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
  • udzielenia bonifikaty,
  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 20(obszar Oleksówki- Dziubasówki), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 1 na części obszaru objętego planem.
 3. Umorzono odsetki w wysokości 50% dla Zakładu Garbarskiego "STOPKA" z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za dostawę ścieków dla MZWiK.
 4. W związku z urodzeniem się w mieście Nowy Targ czworaczków Burmistrz Miasta postanowił przyznać dla rodziny zasiłek specjalny w wysokości 5.000 zł.
 5. Rozpatrzono wniosek banku Spółdzielczego o ustanowienie służebności przejazdu przez teren stanowiący własność miasta.
 6. Zarządzeniem Nr F.I.3014-1-60/05 z dnia 14 listopada 2005 Burmistrz Miasta przyjął projekt budżetu miasta na rok 2006 i wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 7. Burmistrz podjął decyzję o przedłużeniu umów najmu na prowadzenie parkingów przy ul.Harcerskiej oraz przy ulicy Sikorskiego.
 8. Burmistrz rozpatrzył wnioski dot. dzierżawy działek usytuowanych pod kioskami "Ruch". Umowy dzierżawy zostaną zawarte z zastrzeżeniem dotyczącym konieczności uzgodnień w zakresie ich wyglądu i architektury
 9. Zapoznano się i rozpatrzono wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 7- Os. Niwa, budowa szkoły.
 10. Podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju sportów lotniczych. Podmiotami porozumienia są miasto Nowy Targ, Miasto Martin (Słowacja) Aeroklub Nowy Targ oraz Stowarzyszenie Lotnicze z Martina .
Data wprowadzenia: 12-12-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1837

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE