RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74
XXXII Sesja Rady Miasta Nowy w dniu 30 stycznia (poniedziałek) 2017 r. o godzinie 15:00
w sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu, przy ul. Krzywej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
 5. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 10 października 2016r.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetowej Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 10 października 2016r.
 7. Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za 2016 rok.
 9. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za okres od 10 października do 31 grudnia 2016r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2016 rok.
 12.  Interpelacje i zapytania.
 13. Podjęcie Apelu w sprawie: przyspieszenia uruchomienia naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w zakresie osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE.
 14.  Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

  Podjęcie uchwał w sprawach:
 15. Uchylenia uchwały Nr 92/XXVI/95 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 1995r. w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych.
 16. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Jadwigi Nieckarz na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 17. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 2017r.
 18. Zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
 19. Przedłużenia umów najmu.
 20. Oddania w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony.
 21. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
 22. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.
 23. Ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Targu.
 24. Zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 25. Kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.
 26. Określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 27. Udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.

   
 28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr inż. Andrzej Rajski

 

Do pobrania projekty uchwał.

Wytworzył: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 20-01-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 934

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE