RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 30 marca 2020 roku

90 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:21
Zachód słońca: 18:07

Imieniny obchodzą: Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryn, Kwiryna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
Zarządzenie Nr 0050.Z.184.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2017.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i pkt 19 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust.  1, pkt 7 i pkt 14 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity z 2016r. Dz.  U.  poz. 1817), oraz art.  221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z  2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Targ zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Z budżetu Miasta Nowy Targ udziela się dotacji celowej w wysokości 17.642,66 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 66/100) na realizację w  2017r. zadania publicznego z dziedziny edukacji polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego.
  2. Podmiotem realizującym zadanie określone w ust. 1 będzie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu.
  3. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosowna umową.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_184.pdf (61) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 23-12-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 622

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE