RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 1 kwietnia 2020 roku

92 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:17
Zachód słońca: 18:10

Imieniny obchodzą: Chryzant, Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna, Teodora, Tolisław, Zbigniew, Zbyszko

Prima Aprilis
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 93

Zarządzenie Nr 0050.Z.58.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie:
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt. 4, art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. Dz.U. 2015 poz. 1390) oraz Uchwały Nr XVII/155/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 015 r oku w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 i Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Targu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w następującym składzie:

 1. Edyta Wójciak – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
 2. Jolanta Florek – przedstawiciel OPS – Specjalista pracy socjalnej
 3. Anna Gacek-Jurzec – przedstawiciel OPS – Specjalista pracy socjalnej
 4. Edyta Trybuła – przedstawiciel OPS - Pracownik socjalny
 5. Ewa Kruchowska – psycholog
 6. Renata Studzińska–Pindel – adwokat
 7. Zofia Leja – przedstawiciel Nowotarskiego Klubu Abstynentów „Rodzina”
 8. Krystyna Garbacz – przedstawiciel PKPS w Nowym Targu
 9. Marcin Mikołajczyk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 10. Dorota Garbacz – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 11. Bartłomiej Garbacz – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 12. Szymon Kluj – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 13. Mariola Palik–Hosiawa – Kierownik Sądowej Służby Kuratorskiej Sądu Rejonowego w Nowym Targu
 14. Barbara Szymańska – Kurator zawodowy – specjalista Sądu Rejonowego w Nowym Targu
 15. Anna Jakubiec–Skrzyp – Kurator zawodowy – specjalista Sądu Rejonowego w Nowym Targu
 16. Alicja Jarosińska – przedstawiciel Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
 17. Bożena Olcoń–Chlebek – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0050.Z.13.2015 z dnia 23 stycznia2015 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_058.pdf (580) KB

Wytworzył: OPS
Data wprowadzenia: 07-03-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 868

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE