RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 30 marca 2020 roku

90 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:21
Zachód słońca: 18:07

Imieniny obchodzą: Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryn, Kwiryna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 103
Zarządzenie Nr 0050.Z.144.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ  z dnia 20 października 2016r. w sprawie:
przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Nowy Targ

Na podstawie art.18 ust. 8 oraz art. art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.487) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustalam zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Kontrola prowadzona będzie przez co najmniej trzech upoważnionych członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do kontroli powołują ze swojego składu przewodniczącego kontroli.
  2. Z każdej kontroli sporządza się protokół zawierający szczegółowe informacje z faktycznych ustaleń według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. Protokół wypełnia się na miejscu kontroli.
  3. Przed przystąpieniem do kontroli zawiadamia się przedsiębiorcę pisemnie, zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W uzasadnionych przypadkach kontrola może nastąpić bez zawiadomienia przewidzianego w § 2 pkt. 3, o ile przepisy prawa pozwalają odstąpić organowi kontroli od tego obowiązku.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_144.pdf (30) KB
zarz_bur_2016_0050z_144_z01.pdf (37) KB
zarz_bur_2016_0050z_144_z02.pdf (37) KB
zarz_bur_2016_0050z_144_z03.pdf (39) KB
zarz_bur_2016_0050z_144_z04.pdf (37) KB

Wytworzył: Beata Krzysztofek
Data wprowadzenia: 27-10-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 657

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE