RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Zarządzenie Nr 0050.Z.140.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 października 2016 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.Z.93.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2014 r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:
1. w § 21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakres działania), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dodaje się pkt 3) o poniższym brzmieniu:
„3) nadzór nad eksploatacją studni publicznych.”

2. w § 21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakres działania), w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej, pkt 4) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„4) współpraca z Referatem ds. Drogownictwa i Transportu w zakresie utrzymywania zieleni w pasach drogowych ulic miejskich,”

3. w § 21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu – zakres działania), w zakresie drogownictwa, pkt 35) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„35) nadzór nad eksploatacją sieci deszczowej w drogach miejskich,”

4. w § 21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu – zakres działania), w zakresie drogownictwa, dodaje się pkt 39) o poniższym brzmieniu:
„39) utrzymywanie zieleni w pasach drogowych ulic miejskich, w tym sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_140.pdf (38) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 19-10-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1087

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE