RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
Zarządzenie Nr 120.Z.31.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie:
zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu.


Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2016, poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1


W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu (Zarządzenie Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009 r.) - wprowadza się poniższą zmianę:

1. § 29 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„§ 29. 1.Rozpoczęcie pracy i jej zakończenie pracownik rejestruje poprzez użycie przydzielonej mu karty RCP na czytnikach znajdujących się w Urzędzie Miasta.
 
2. Pracownik, któremu nie przydzielono karty RCP fakt przybycia do pracy potwierdza na liście obecności, na której składa własnoręczny podpis.
3. Pracownik, któremu przydzielono kratę RCP, wyjścia w godzinach pracy, tak służbowe jak i prywatne, rejestruje poprzez użycie karty RCP na czytnikach znajdujących się w Urzędzie Miasta.
4. Pracownik, któremu nie przydzielono karty RCP, wyjścia w godzinach pracy, tak służbowe jak i prywatne, odnotowuje w zeszycie wyjść.
5. Pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy gotowy do świadczenia pracy.”.
 
§ 2

 
Zobowiązuję się Naczelnika Wydziału Administracji i Kadr do bezzwłocznego zapoznania pracowników Urzędu Miasta z niniejszym zarządzeniem.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_120z_031.pdf (80) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 12-08-2016
Wprowadził: Marcin Bryniarski
Oglądane: 1259

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE