RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 1 kwietnia 2020 roku

92 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:17
Zachód słońca: 18:10

Imieniny obchodzą: Chryzant, Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna, Teodora, Tolisław, Zbigniew, Zbyszko

Prima Aprilis
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 109
Zarządzenie Nr 0050.Z.120.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie:
określenia procedury ustalenia Budżetu Obywatelskiego na 2017r. dla miasta Nowy Targ.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 7 i § 11 Uchwały Nr 72/XLII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 września 2006r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Nowy Targ zarządzam, co następuje:

§1

 1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami Miasta Nowy Targ konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami”, dotyczących wydzielonej części budżetu Miasta na 2017 rok, zwanej dalej „Budżetem Obywatelskim”.
 2. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań należących do kompetencji gminy zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2017.

§ 2.

 1. Celem konsultacji jest:
  1. włączenie mieszkańców w proces zarządzania Gminą - Miastem Nowy Targ,
  2. pozyskanie społecznej akceptacji dla projektów podnoszących jakość życia w mieście,
  3. budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez:
  1. badanie opinii mieszkańców na zasadach i w trybie określonych w „Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ”, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia poprzez składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego
  2. dokonanie przez mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy w dniu głosowania ukończyli co najmniej 16 rok życia, wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego

§ 3.

Na realizację zadań publicznych objętych „Budżetem Obywatelskim” w projekcie budżetu miasta Nowy Targ na 2017r., przeznacza się środki finansowe do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 4

Numery okręgów wraz z przypisaniem do nich ulic (placów, osiedli), przy których zamieszkują mieszkańcy Nowego Targu, wskazano w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 5

Konsultacje społeczne dla ustalenia Budżetu Obywatelskiego” będą przeprowadzone przez Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem Nr 0050.Z.109.2016 z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do przygotowania zasad i organizacji konsultacji społecznych projektu wydzielonej części budżetu miasta Nowy Targ na 2017r. zwanej „Budżet Obywatelski”.

§ 6

Wykonanie zarządzenia zlecam Zespołowi zadaniowemu oraz naczelnikom wydziałów i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych miasta Nowy Targ.

§ 7

Zobowiązuję Skarbnika Miasta do bieżącego współdziałania z Zespołem zadaniowym, o którym mowa w § 5 niniejszego zarządzenia.

§ 8

Tracą moc zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r., określenia procedury ustalenia Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy Targ, zarządzenie Nr 0050.Z.146.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2015r. w sprawie: zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ oraz Zarządzenie Nr 0050.Z.83.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2016r. w sprawie: zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ.

§ 9

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie Budżetu Obywatelskiego.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na 2017r.

Załącznik nr 1 edytowalny - Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na 2017r.

Załącznik nr 2 - Karta analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na 2017r.

Załącznik nr 3 - Karta do glosowania dla mieszkańców miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 lat, na zadania Budżetu Obywatelskiego, realizowane w 2017r.

Załącznik nr 3a - Karta do glosowania dla mieszkańców miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 lat, na zadania Budżetu Obywatelskiego, realizowanego w 2017r.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_120.pdf (78) KB
zarz_bur_2016_0050z_120_z01.pdf (76) KB
zarz_bur_2016_0050z_120_z01_z01.pdf (1 617) KB
zarz_bur_2016_0050z_120_z01_z02.pdf (160) KB
zarz_bur_2016_0050z_120_z01_z03.pdf (159) KB
zarz_bur_2016_0050z_120_z01_z03a.pdf (159) KB
zarz_bur_2016_0050z_120_z02.pdf (70) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 05-08-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1245

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE