RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 112
Zarządzenie Nr 0050.Z.109.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie
powołania Zespołu zadaniowego do przygotowania zasad i organizacji konsultacji społecznych projektu wydzielonej części budżetu Miasta Nowy Targ na 2017r. zwanej „Budżet Obywatelski”

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U z 2016 poz.446 ) oraz w związku z § 3 ust.4, § 7 i § 9 uchwały Nr 72/XLII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 września 2006r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Miasta Nowy Targ, zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję Zespół Zadaniowy do przygotowania zasad i organizacji konsultacji społecznych dla przygotowania projektu wydzielonej części w budżecie miasta Nowy Targ na 2017r. zwanej „Budżet Obywatelski”, w składzie:
  1. Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta - Przewodnicząca Zespołu,
  2. Maria Magdalena Kozielec - Inspektor Referatu Zamówień Publicznych - Zastępca Przewodniczącej Zespołu
  3. Jakub Bryniarski - Inspektor w Biurze Budżetu i Analiz - Sekretarz Zespołu
  4. Wilhelmina Schab – Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych i Inwestycji - Członek Zespołu,
  5. Janusz Stopka Naczelnik Wydziału Oświaty – Członek Zespołu
  6. Marcin Bryniarski - Członek Zespołu – obsługa informatyczna.
  7. Aleksandra Kutyła - Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta.
  8. Małgorzata Morajko- Przedstawiciel Nowotarskiej Rady Seniorów.
 2. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do współpracy także inne osoby niezbędne do realizacji zadań.

§ 2.

 1. Do obowiązków Zespołu, o którym mowa w § 1. należy:
  1. dokonanie analizy wyników ewaluacji II edycji Budżetu Obywatelskiego,
  2. przygotowanie zasad wyłaniania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym formularza wniosku projektu i karty głosowania,
  3. przygotowanie harmonogramu wdrożenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego
  4. przygotowanie materiałów informacyjno-promujących,
  5. przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w formie elektronicznej i tradycyjnej (papierowej),
  6. przedstawienie wyników konsultacji i przygotowanie listy proponowanych zadań do projektu budżetu miasta Nowy Targ na 2017r. w celu zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta,
  7. przygotowanie projektów wymaganych prawem zarządzeń i innych dokumentów.
 2. Zabezpieczenie prac Zespołu konsultacyjnego w tym obsługi administracyjno organizacyjnej oraz zadań o charakterze materialno-technicznym i finansowym wynikających z realizacji konsultacji społecznych dla określenia zakresu rzeczowo-finansowego wydzielonej części projektu Budżetu Miasta Nowy Targ na 2017. pod nazwą „Budżet Obywatelski” należy do obowiązków Biura Budżetu i Analiz Urzędu Miasta.

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich naczelników wydziałów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Nowy Targ do bieżącego współdziałania z Zespołem zadaniowym, o którym mowa w par.1 oraz rzetelnej i terminowej realizacji zadań wynikających z przyjętych zasad konsultacji społecznych wydzielonej części projektu Budżetu Miasta Nowy Targ na 2017r pod nazwą „Budżet Obywatelski”.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zespołowi zadaniowemu, naczelnikom wydziałów (pracownikom na samodzielnych stanowiskach) oraz dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_109.pdf (77) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 15-07-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1128

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE