RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 1 kwietnia 2020 roku

92 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:17
Zachód słońca: 18:10

Imieniny obchodzą: Chryzant, Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna, Teodora, Tolisław, Zbigniew, Zbyszko

Prima Aprilis
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 92
Zarządzenie nr 0050.Z.104.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie:
powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO - Measure Authorising Officer) do projektu pod nazwą "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa (umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-108/09 z dnia 28 stycznia 2010 r.).

Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 446), zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) w osobie dr. inż. Dariusza Latawca - Dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu.
 2. Pan Dariusz Latawiec poddany zostanie postępowaniu weryfikacyjnemu prowadzonemu przez Instytucję Pośredniczącą, weryfikującą kandydatów na MAO. Po pozytywnej weryfikacji kompetencji ww. zostanie nominowany przez Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Środowiska.

§ 2

Zadaniem pełnomocnika (MAO), o którym mowa w § l, jest reprezentowanie Burmistrza Miasta w zakresie wypełniania zadań związanych z realizacją projektu, na jego obecnym etapie, a w szczególności jest odpowiedzialny za:

 1. Zagwarantowanie efektów projektu
  Ze względu na etap realizacji projektu (zakończenie wszystkich prac budowlanych), Pełnomocnik jest odpowiedzialny za osiągnięcie zamierzonych efektów ekologicznych inwestycji.
 2. Utrzymanie trwałości projektu
  Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, rozliczeniu oraz uzyskaniu efektu ekologicznego, Pełnomocnik odpowiedzialnym będzie za zagwarantowanie trwałości projektu, przez okres zgodny z umową o dofinansowanie oraz regulaminem naboru, a w szczególności za:
  1. utrzymanie efektów rzeczowych (wytworzonych środków trwałych),
  2. utrzymanie efektów ekologicznych,
  3. zagwarantowanie odpowiednich do etapu porealizacyjnego struktur JRP.
 3. Zagwarantowanie informacji kontrolnych
  Pełnomocnik koordynuje i gwarantuje dostęp do niezbędnych informacji w przypadku kontroli zewnętrznych, utrzymując w tym celu niezbędne kompetencje i zasoby osobowe JRP. Pełnomocnik odpowiada również za zagwarantowanie wymaganej sprawozdawczości w okresie utrzymania trwałości.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 120.Z.39.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO - Measure Authorising Officer) do projektu pod nazwą "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa (umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-108/09 z dnia 28 stycznia 2010 r.).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia podpisania nominacji MAO przez Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej (UZIP) lub jego zastępcę.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_104.pdf (81) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 01-07-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 797

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE