RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 96
Zarządzenie Nr 0050.Z.97.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie: 
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Miasta Nowy Targ, w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 36a ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.2156. z późn. zm.) i  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Miasta Nowy Targ, w Nowym Targu, os. Na Skarpie 11, 34-400 Nowy Targ.
  2. Konkurs powinien odbyć się w terminie do dnia 20 lipca 2016r.
  3. Ogłoszenie o konkursie określające wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, wymagane dokumenty, informacje o sposobie i terminie składania oferty, sposobie powiadamiana kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  4. Termin składania dokumentów do Sekretariatu Burmistrza Miasta Nowy Targ, 34-400  Nowy Targ ul. Krzywa 1, pok. 101 – upływa w dniu 30 czerwca 2016r. (w godzinach urzędowania).

§ 2

Konkurs zgodnie z regulaminem, określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.  U. Nr  60, poz. 373 z późn. zm.), przeprowadzony zostanie przez Komisję Konkursową, powołaną odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Komisji Konkursowej, oraz Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_097.pdf (75) KB
zarz_bur_2016_0050z_097_z01.pdf (102) KB

Wytworzył: Małgorzata Budzyk
Data wprowadzenia: 15-06-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1266

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE