RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 40

Zarządzenie Nr 0050.Z.90.2016 Burmistrza Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie:
wydawania i dystrybucji preparatów jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.


Na podstawie § 3 pkt 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96 poz. 850) oraz Zarządzenia nr 55/2016 Starosty Nowotarskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie „ustalenia sposobu wydawania i dystrybucji preparatów jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie powiatu nowotarskiego” z dnia 18 maja 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejsze zarządzenie reguluje zasady dystrybucji i wydawania preparatów jodowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w sytuacji wystąpienia rzeczywistego zagrożenia promieniowaniem jonizującym zwanej dalej Akcją Jodową.

§ 2

 1. Akcja Jodowa jest działaniem interwencyjnym, ukierunkowanym na ochronie ludności poprzez podanie odpowiedniej dawki jodu w określonej postaci, w celu wysycenia tarczycy i zablokowania wchłaniania radioaktywnego izotopu jodu kumulującego się w tarczycy i mogącego doprowadzić do rozwoju nowotworu.
 2. Podanie preparatu ze stabilnym jodem zapobiega wychwytowi promieniotwórczego jodu uwolnionego do środowiska w wyniku zdarzenia radiacyjnego i wpływa na ochronę zdrowia ludności narażonej na promieniowanie.

§ 3

Wydawanie preparatów jodowych dla ludności Nowego Targu nastąpi po wydaniu stosownego zarządzenia przez Wojewodę Małopolskiego

§ 4

Informowanie ludności Nowego Targu o zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego należy przeprowadzić w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

 1. W przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ ustanawiam;
  1. Gminny Punkt Dystrybucji Preparatów Jodowych przy Urzędzie Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1
  2. punkty wydawania preparatów jodowych dla ludności przebywającej na terenie Nowego Targu w obiektach:
   1. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu ul. Mikołaja Kopernika 28;
   2. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu ul. Kowaniec 125 a;
   3. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu os. Na Skarpie 11;
   4. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu os. Niwa 4 c;
   5. Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu ul. Plac Słowackiego 14;
   6. Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu ul. Plac Evry 3;
   7. Stadion Miejski w Nowym Targu ul. Kolejowa 161.
 2. Dyrektorów ww. placówek oświatowych oraz Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zobowiązuję zorganizowania niezbędnego zaplecza lokalowego oraz łączności jak też do wyznaczenia z pośród personelu zatrudnionego w tych obiektach po trzy osoby do obsługi biurowej punktu w celu sprawnego przeprowadzenia akcji jodowej.
 3. Bezpośrednie wydawanie preparatów jodowych będzie prowadzone przez wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta pod nadzorem członków OSP Nowy Targ, którzy ukończyli kurs „kwalifikowanej pierwszej pomocy”.

§ 6

Po odbiór tabletek z „Powiatowego Punktu Wydawania Preparatów Jodowych” zorganizowanego na bazie „Apteki szpitalnej” Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu ul. Szpitalna 14 dla „Gminnego Punktu Dystrybucji Preparatów Jodowych” przy Urzędzie Miasta Nowy Targ, skierowany zostanie samochód służbowy Urzędu Miasta, którego kierowca otrzyma upoważnienie do ich odbioru.

§ 7

 1. Upoważnionymi do odbioru tabletek z „Gminnego Punktu Dystrybucji Preparatów Jodowych” do „Punktów Wydawania Preparatów Jodowych” są pracownicy Urzędu Miasta wyznaczeni do obsługi poszczególnych punktów.
 2. Transport pracowników wraz z preparatami jodowymi do „Punktów Wydawania Preparatów Jodowych” zapewnia Urząd Miasta oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu.
 3. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, o zabezpieczenie transportu oraz zapewnienie ładu i porządku podczas przebiegu procesu wydawania preparatów jodowych należy zwrócić się pisemnie do Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

§ 8

Za koordynację działań związanych z planowaniem i przebiegiem akcji dystrybucji preparatu jodowego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_090.pdf (79) KB

Wytworzył: Zbigniew Korczak
Data wprowadzenia: 08-06-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1023

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE