RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 57
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 19 kwietnia do 30 maja 2016r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje.

 1. W dniu 17 maja podpisano umowę z Projektantem: ZHU TECEL – mgr inż. Józef Cybulski Rabka: na wykonanie prac projektowych dla następujących zadań inwestycyjnych w zakresie dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Targ:
  1. Oświetlenie drogi na os. Oleksówki od siedziby GOPR za Długą Polaną,
  2. Oświetlenie drogowego na os. Oleksówki (wzdłuż żółtego szlaku),
  3. Oświetlenie drogowego na os. Oleksówki (nad prewentorium),
  4. Oświetlenie drogowego na os. Gazdy – sięgacz (działka ewidencyjna. nr 8042),
  5. Oświetlenie drogowego na os. Szuflów (w kierunku os. Robów) ,
  6. Oświetlenie ul. Klikuszówka ( od ul Grel do drogi krajowej nr 47 „Zakopianka”),
  7. Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Niwa (działka ewidencyjna. nr 2101 i 2102)
  8. Dobudowa oświetlenia ul. Słonecznej (sięgacz pod szpitalem),
  9. Dobudowa oświetlenia na os. Topolowe,
  10. Oświetlenie ul. Spokojnej oraz Al. Solidarności od skrzyżowania z ul. Spokojną do drogi krajowej DK 47 „Zakopianka” i do ul. Wojska Polskiego,
  11. Oświetlenie drogowe ulic R. Schumana i Bohaterów Tobruku Boczna. Wartość umowy 48 216 zł.
 2. W dniu 29 kwietnia podpisano umowy na wykonanie przebudowy systemu komunikacyjnego dróg w obrębie miasta Nowy Targ obejmującego przebudowę dróg miejskich:
  1. poprawa bezpieczeństwa na odcinku ul. Szaflarskiej tj. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Podtatrzańską – wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ALTUM”– z siedzibą w Krakowie. Wartość umowy: 199 198,50zł,
  2. remont ul. Po Wale, przebudowa ul. Sikorskiego z dobudową oświetlenia drogowego, ul. Ku Studzionkom, - wykonawca: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu. Wartość umowy: 2 088 125,77zł,
  3. przebudowa ul. Jana Pawła II, ul. Konfederacji Tatrzańskiej – wykonawca robót Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu, Wartość umowy: 1 897 516,72 zł. W dniu 09.05.2016 r. przekazano plac budowy.
 3. W dniu 30 maja podpisano umowę na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targ”- projektant: ARCHING BIURO PROJEKTÓW – Agnieszka Rusnak, Nowy Targ. Wartość umowy: 13 000 zł.
 4. W związku z zawartym Porozumieniem z dnia 29.06.2015 r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Umową z dnia 26.06.2015 r. z Nowotarską spółką z o.o. w sprawie ustalenia zakresu i szczegółowych warunków realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej DK nr 47 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową DK 47 z drogami gminnymi na granicy miasta Nowy Targ i Gminy Szaflary w Nowym Targu i Szaflarach wraz z infrastrukturą”, w dniu 30 maja b.r. przekazano plac budowy dla powyższego zadania. Podpisano również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania z mgr inż. Januszem Liptakiem na kwotę: 30 750 zł.
 5. W dniu 29.04.2016 r. złożono Kartę projektu w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata.2014-2020 „Budowa trasy rowerowej w Gorcach – Single Track”, „Budowa toru typu Pumptrack oraz pętli rowerowej w Borze Kombinackim”. Projekt składany w partnerstwie z Gminą Nowy Targ, Gminą Szaflary, Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne , Biały Dunajec , Poronin oraz Nadleśnictwem w Nowym Targu. Wartość całkowita projektu: 2 100 000,00 zł. Wnioskowane
  dofinansowanie- 1 365 000,00 zł.
 6. W dniu 25 kwietnia 2016 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał dla miasta Nowy Targ dotację w wysokości 7 000 zł w ramach konkursu pod nazwa KAPLICZKA 2016 na prace konserwatorskie dla kapliczki Św. Jana Nepomucena przy moście na Czarnym Dunajcu.
 7. W dniu 28 kwietnia 2016 r. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego przyznano dotację ze środków z budżetu województwa na realizację modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 30 000 zł. Z uwagi na mniejszą kwotę dotacji zgłoszono do realizacji zadanie polegające na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na os .Nowe.
 8. W dniu 16 maja 2016 r. ogłoszono zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektu budowy ul. Parkowej w Nowym Targu.

II. Gospodarka nieruchomościami

 1. W dniu 15 kwietnia 2016 roku przeprowadzono II przetarg licytacyjny na sprzedaż terenu znaczonego jako działka ew. nr 9938/47 o powierzchni 3366 m2 położonego na terenach byłego NZPS-u. Teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną ( bazy, składy, magazyny ) lub zabudowę usługową. Do przetargu przystąpił jeden oferent Firma Handlowa „Gazda II” P.i R. Batkiewicz, która nabyła nieruchomość za cenę netto 287 850,oo zł ( cena wywoławcza wynosiła 285 tys. zł ). Notarialna umowa sprzedaży została podpisana w dniu 24 maja b.r.
 2. Zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2016 roku ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na płycie Rynku dot. dwóch obiektów gastronomicznych o powierzchni użytkowej po 100 m2. wraz z terenem o powierzchni po około 350 mkw. Natomiast w dniu 16 maja 2016 roku ogłoszono nieograniczony pisemny przetarg publiczny na dzierżawę jednego z obiektów w północno- zachodniej części Rynku wraz z prowadzeniem ogólnodostępnego szaletu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2016 roku.
 3. Podpisano umowę darowizny działki o pow.13m2 pod drogę łączącą ul Krzywą z ulicą Kilińskiego z Panami Andrzejem Bochyńskim i Grzegorzem Kolasą.
 4. W okresie między sesyjnym wydano także kilka zarządzeń dotyczących ogłoszenia wykazów 17 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, a także dotyczących przedłużenia aktualnie obowiązujących umów najmu lub dzierżawy.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. Miasto otrzymało zapewnienie Wojewody Małopolskiego o przyznaniu 70 000 zł na remont zbiorowego grobu wojennego Legionistów Polskich na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu w kwaterze nr 11. W tej sprawie Gmina Miasto Nowy Targ ma zawarte porozumienie z Wojewodą Małopolskim, zgodnie z którym w 2014r. została wykonana dokumentacja projektowa remontu kwatery nr 11. Po otrzymaniu aneksu potwierdzającego faktyczną kwotę dofinansowania jaką otrzymamy, zostanie przeprowadzone rozpoznanie rynku i wybór wykonawcy remontu.
 2. W dniach 25-27 kwietnia br. została przeprowadzona kolejna akcja „Sprzątamy Swoje Miasto”, w której czynny udział wzięli uczniowie nowotarskich szkół oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu. Akcja ta od wielu lat cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Działania takie przyczyniają się znacznie do oczyszczania naszego miasta z „dzikich wysypisk” oraz do zmniejszenia ilości odpadów, które zostały porzucone w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

IV Oświata

 1. Reprezentacja uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu w składzie: Oliwia Klimas, Wiktoria Żurek i Jan Ciaś uczestniczyła w Ogólnokrajowym Konkursie pt.: „Zaproś Papieża do swojej miejscowości”, zorganizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Celem konkursu była promocja oraz przedstawienie najciekawszych miejsc w naszym Kraju, pobudzenie lokalnego patriotyzmu i aktywności mieszkańców danego regionu. Uczestnicy mieli wykonać zaproszenie dla Ojca Świętego, prezentujące i reklamujące miejscowość, w której się mieszka. Laureatką I miejsca została Oliwia Klimas, natomiast wyróżnienie uzyskał Jan Ciaś. Opiekunem reprezentacji był nauczyciel języka polskiego Pan Marcin Kaleta.
 2. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu zostali finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia, organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej. W konkursie wzięło udział blisko 5 tys. uczniów szkół podstawowych na poziomie klas IV - VI. Laureatki to Maria Kuros - 5 miejsce oraz Adrianna Michalik - 10 miejsce, obie uczennice z klasy VIa, które otrzymały "Dyplom Mistrza Logicznego Myślenia". Karolina Głodek z kl. VIb otrzymała z kolei wyróżnienie i "Dyplom Eksperta Logicznego Myślenia".
 3. 20 maja 2016 r odbyły się uroczyste obchody 25-lecia nadania imienia Żołnierzy Armii Krajowej Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu. Program uroczystości, oprócz występu artystycznego uczniów, obejmował także rekonstrukcję wydarzeń historycznych związanych z Żołnierzami Armii Krajowej oraz żywą lekcję historii.
 4. W dniu 20 maja w sali obrad Urzędu Miasta odbył się finał konkursu matematycznego "Nowotarskie Jubileusze". W finale udział wzięło 18 uczniów - przedstawicieli wszystkich nowotarskich szkół podstawowych. Finaliści w ciągu 60 minut zmagali się z 10 zadaniami matematycznymi o różnym stopniu trudności. Nagrody i wyróżnienia zdobyli:
  1. I miejsce - Rafał Złoza - Szkoła Podstawowa nr 5.
  2. II miejsce -Karol Dzielski - Szkoła Podstawowa nr 2.
  3. III miejsce - Jakub Łabuz - Szkoła Podstawowa nr 2.
  4. Wyróżnienie: Łukasz Janusz - Szkoła Podstawowa nr 5; Zofia Bartoszko – Szkoła Podstawowa nr 11. Konkurs organizowała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Targu, pod kierownictwem nauczycieli: Pani Renaty Liszka, Pani Anny Matyja oraz Pani Joanny Sięka.
  5. Uczennice i uczniowie nowotarskiej Szkoły Podstawowej nr 5 zostali laureatami Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.
   II miejsce Justyna Pędzimąż – kl. VI opiekun Pani Beata Kuranda
   IV miejsce Amelia Bryniarska kl. VI c opiekun Pani Alicja Gruszka
   Finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego
   Maja Sochacka IV a - opiekun Dorota Przesławska
   Finalistą Małopolskiego Konkursu Biblijnego.
   Przemysław Gombos kl.VI b – opiekun Łukasz Bryczka Finalistą
  6. Trwa procedura zatwierdzania projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017. Projekty wyznaczają organizację pracy szkół i przedszkoli w nowym roku szkolnym.

V. Zarządzanie drogami.

 1. Podpisano umowę na remont ul. Starokrakowskiej w km 0+040 - 0+200, działka ewidencyjna nr 2337/1, z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 100 tys. zł. Wykonawcą jest firma KAL-TRANS Spółka Jawna Kalata, os. Nowe 1e, 34-4242 Szaflary. Wartość umowy wynosi 126 718,88 zł. Termin zakończenia robót 16.06.2016r.
 2. W związku z nastaniem warunków umożliwiających trwałe wykonanie, rozpoczęto akcję odnawiania oznakowania poziomego na ulicach gminnych. W pierwszej kolejności wykonano poziome linie poprzeczne grubowarstwowe w kolorze czerwonym na terenie miasta w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Linie te wykonywane są przed dojazdami do skrzyżowań i przejść dla pieszych i mają na celu zwrócenie uwagi kierowców o zbliżaniu się do miejsca, w którym należy zachować szczególną uwagę.
 3. Zlecono przygotowanie i zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na os. Konfederacji Tatrzańskiej oraz ul. Polnej w związku z planowanym otwarciem nowego placu targowego w celu wyłączenia wąskich ulic z ruchu dojazdowego do jarmarku.
 4. Zlecono wykonanie progu zwalniającego oraz 2 przejść dla pieszych na ul. Grel oraz progu zwalniającego na ul. Partyzantów.
 5. W ramach środków bieżących na utrzymanie oświetlenia ulic i miejsc publicznych w celu poprawy bezpieczeństwa i wygody mieszkańców zamontowano 5 dodatkowych opraw oświetleniowych:
  2 szt. ul. Kokoszków Boczna,
  2 szt. os. Oleksówki Długa Polana
  1 szt. oś. Oleksówki nad Prewentorium

VI. Kultura, promocja i sport.

 1. Dnia 21 kwietnia br. na nowotarskim Rynku odbył się IV Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. W wydarzeniu wzięły udział reprezentacje sześciu szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski.
 2. W dniu 21 kwietnia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu” zorganizował „Piknik Zdrowia”. Wydarzenie miało na celu podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa o profilaktyce zdrowotnej. Tegoroczny Piknik Zdrowia przebiegał pod hasłem "Pokonaj cukrzycę". Celem akcji było zwiększenie wiedzy o efektach obciążenia tą chorobą i jej poważnych następstwach.
 3. Miejska Hala Sportowa Gorce w Nowym Targu w dniu 21 kwietnia br. była areną Turnieju Tanecznego TATRY CUP DANCE FESTIVAL 2016. Wieczorną galę poprowadził Bolesław Bara, a międzynarodowe Jury oceniało, m.in. tańce klasyczne i towarzyskie.
 4. Dnia 23 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbył się koncert MAG BALAY. Jest to projekt nowotarżanki Magdy Bałajewicz, która rozpoczęła trasę koncertową promującą debiutancki album „No borders”.
 5. W dniu 24 kwietnia br. w Altanie Parkowej w nowotarskim Parku Miejskim miał miejsce Wielkanocny Koncert Uwielbienia. Koncert wpisujący się w nowotarską tradycję został zorganizowany przez Inicjatywę Otwarte Uwielbienie oraz Dobry Club.
 6. 3 kwietnia br. odbył się V Rajd Rowerowy Śladami Jana Pawła II po Podhalu. Rajd rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. Jana Pawła II.
 7. 03.05.2016 -Z okazji uroczyście obchodzonej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w salach reprezentacyjnych nowotarskiego ratuszu otwarto wystawę historyczną zatytułowaną „3 Maja oraz inne uroczystości patriotyczne w drukach ulotnych ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu”.
 8. W dniu 5 maja br. w Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., zarządzającego Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną dotyczące rozszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej pn. Krakowski Park Technologiczny o tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu.
 9. 5 maja br. na boisku obok Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu odbyły się mistrzostwa Gminy Miasto Nowy Targ w Mini Piłce Nożnej Chłopców. Turniej cieszył się bardzo dużą popularnością, ponieważ w rozgrywkach wzięły udział reprezentacje wszystkich nowotarskich szkól podstawowych. Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 zajmując pierwsze miejsce. Kolejne miejsca na podium zajęły reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 11. Wszystkie szkoły uczestniczące w turnieju otrzymały puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.
  Wyniki:
  Miejsce 1 – SP 2
  Miejsce 2 – SP 5
  Miejsce 3– SP 11
  Miejsce 4– SP 6
  Miejsce 5– SP 4
  Miejsce 6– SP 3
 10. W dniach 7-8 maja br. odbyły się 21 Podhalańskie Targi Budowlane. Blisko 100 wystawców zaprezentowało swoje produkty, służyło pomocą i poradą, a także przygotowało specjalne oferty rabatowe.
 11. 8 maja br. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbył się „Wiosenny koncert jubileuszowy Mozart kontra Sinatra” – dzieło Mirosława Witkowskiego i artystów, których autor zaprosił do wspólnego występu.
 12. Dnia 9 maja br. na stadionie obok Hali Sportowej "Gorce" w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w 4-boju. W zawodach wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 11 z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowało blisko 50 uczniów. Rywalizowano w czterech konkurencjach- bieg na dystansie 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal, bieg na dystansie 600m dziewczynki i 1000m chłopcy. Całą rywalizację drużynową zdominowała Szkoła Podstawowa nr 5 zajmując pierwsze miejsce wśród chłopców i dziewcząt, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 11, czwartą lokatę zajęła Szkoła Podstawowa nr 2. Indywidualnie wśród dziewcząt najlepsza okazała się Zuzanna Bryniarska z SP 5, druga była Alicja Cyrwus z SP 3, trzecia Noemi Smolarek z SP 2.
  Również indywidualną rywalizację chłopców zdominowali zawodnicy z SP5 zajmując wszystkie miejsca na podium odpowiednio Kacper Szewczyk, Rafał Morawa, Dominik Szlembarski.
 13. Dnia 14 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbył się koncert „Najpiękniejsze światowe melodie" w wykonaniu Krakowskiej Sceny Piosenki: Andrzeja Lichosyta, Wiktorii Węgrzyn oraz Silesian Art Collective pod batutą Mateusza Walacha. Koncert rozpoczął VI Noc Muzeów w Nowym Targu.
 14. Dnia 14.05.2016 – Mistrzostwo Polski dla unihokeistów GÓRALE NOWY TARG
  Po raz piąty w historii unihokeiści Górali Nowy Targ sięgnęli po Mistrzostwo Polski. W finale pokonali swojego lokalnego rywala – Szarotkę Nowy Targ.
  Zaś na sali sportowej Os. Niwa 4c odbyło się największe polskie unihokejowe święto Superfinał Salming Ekstraligi 2016 to jednodniowy turniej, w którym odbyły się cztery najważniejsze mecze sezonu.
 15. W dniu 14.05.2016 – obchodzono Tydzień Bibliotek. Wydarzenie miało na celu popularyzację czytelnictwa poprzez organizację szeregu imprez promujących działalność bibliotek. Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu przygotowała na ten okres spotkania z ciekawymi osobowościami, które zachęcały młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
 16. W dniu 14.05.2016 – obchodzono Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu. Uroczystość tą uświetnił koncert jubileuszowy. Na ręce Pani Dyrektor Marty Łapczyńskiej przekazanych zostało wiele życzeń i gratulacji w tym od Pana Przewodniczącego rady Miasta i Burmistrza Miasta.
 17. 14 maja br. na nowotarskim Rynku stanęła kompozycja rzeźbiarska „Dialog”. Zdaniem artysty: „Kompozycja rzeźbiarska "Dialog" jest odniesieniem do kultury Podhala z którego pochodzi artysta. Michał Batkiewicz wykorzystał motyw zwierząt aby podkreślić współczesne tendencje społeczne w których coraz mniejszą rolę odgrywa dobra komunikacja międzyludzka. Mogło by się wydawać że to zjawisko urosło już do takich rozmiarów, że zwierzęta porozumiewają się lepiej niż my, ludzie. Nie przypadkowo użył barana i owcy będących wspomnieniem młodości do stworzenia "dialogu"”.
 18. 14 maja br. w hali przy Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej odbył się VI Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży „One World One Kyokushin” organizowany przez ARS Klub Kyokushinkai, którego trenerem jest sensei Arkadiusz Sukiennik. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach kata (układu techniczne)oraz kumite (walka). W zawodach zawodnicy mogli brać udział tylko w jednej konkurencji. Wręczono blisko 170 pucharów i dyplomów w 46 kategoriach wiekowych i wagowych. Poziom sportowy turnieju był naprawdę wysoki. Tym bardziej należy pochwalić naszych zawodników, którzy z turnieju przywieźli 4 trofea.
  Na zawodach nowotarski klub reprezentowali zawodnicy w konkurencji kata oraz w konkurencji kumite rywalizowali:
  Nasz zawodnik Jaś Kamiński ( lat 4 ) otrzymał wyróżnienie dla najmłodszego zawodnika turnieju. Pochwalić go należy za zajęcie 2 miejsca w konkurencji kata chłopców, które wykonał bardzo profesjonalnie.
  W konkurencji kata najwyższe miejsce na podium zajęli: Zuzanna Mroczka ( kata dziewcząt 10 – 11 la t) oraz Maksymilian Rapacz ( kata młodzików 14 – 15 lat ).
  Natomiast w konkurencji kumite najlepiej z naszych startujących w tej kategorii zawodników spisał się Adam Gniadek zajmując 2 miejsce w kategorii kumite chłopców 12 – 13 lat –50 kg.
 19. W dniach 14-15 maja br. na nowotarskim lotnisku odbyły się IV Zawody Modeli Makiet Szybowców RC wchodzące do cyklu imprez o Puchar Air Tow Team Poland.
 20. W dniu 15 maja br. z nowotarskiego Rynku wystartowała Maraton Podhalański, będący połączeniem biegu górskiego z biegiem ulicznym. Bieg kończy się na Placu Niepodległości w Zakopanem. Cała trasa przebiega po nawierzchniach asfaltowych kolejnych miejscowości: Nowy Targ – Trute - Maruszyna Górna – Maruszyna Dolna – Szflary – Bańska Niżna – Bańska Wyżna – Sierockie – Bustryk – Ząb – Kościelisko – Zakopane. Zawodnicy pokonują ok. 900 m przewyższenia w trakcie podbiegów i ok. 650 m zbiegając. Na dystansie maratonu zwyciężył Dawid Vegan Guroś (3:12:30) z Nowego Targu i Anna Gacek (4:00:26) z Chabówki. W półmaratonie najlepszymi okazali się Robert Faron (1:24:15) z Zalesia i Mirosława Witowska (1:40:51) z Zakopanego
 21. 15 maja br. na scenie nowotarskiego Miejskiego Ośrodka Kultury zagrali Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu i Orkiestra Dęta Popradčanka z Popradu. Gościem specjalnym wydarzenia była Zofia Kilanowicz, która zaśpiewała w duecie z Wiktorią Bisztygą. Śpiewaczki wykonały między innymi Hymn Miasta Nowego Targu.
 22. Dnia 15 maja br. na nowotarskim Rynku wystartowała druga edycja Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”. Na specjalnie zaaranżowanych stoiskach wystawcy promowali m.in. zabawy interaktywne, warsztaty, prezentacje, porady medyczne i degustacje produktów regionalnych. Artystyczną atrakcją Festiwalu były występy lokalnych zespołów: Górolicki, Młode Podhale i Hyrni. Gwiazdą wieczoru był zespół Zakopower.
 23. Dnia 16 maja br. odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ dla zawodników z rocznika 2003 i młodsi. Organizatorami turnieju byli animatorzy boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2: Sebastian Świerzbiński i Jarosław Lech.
 24. Dnia 19.05.2016 – zorganizowano Jubileuszowe Podhalańskie Juwenalia PPWSZ. Tegoroczne Juwenalia towarzyszą Jubileuszowi 15-lecia PPWSZ. Podobnie jak w latach ubiegłych nie zabrakło przemarszu kolorowego korowodu ulicami Nowego Targu i licznych występów znanych zespołów.
 25. Dnia 20 maja br. na terenie placu targowego w Restauracji Czarna Owca odbyła się I edycja Miss Polski Podhala. O koronę oraz awans do ćwierćfinału walczyło 15 półfinalistek z Podhala. Podczas imprezy na wybiegu pojawiły się także ubrania włoskiej produkcji, polskich projektantów, koronkowa bielizna, nietuzinkowa oraz ręcznie robiona biżuteria.
 26. W dniu 21 maja br. przed nowotarskim Ratuszem odbył się spotkanie i wspólny trening z Kasią Niewiadomą – najlepszą polską zawodniczką w kolarstwie szosowym. Spotkanie odbyło się w ramach prezentacji etapowego wyścigu kolarskiego Nowy Targ Road Challenge.
 27. W niedzielę 22 maja br. Parafia NSPJ w Nowym Targu zorganizowała VI Parafialny Festyn Rodzinny, który odbył się na terenie przykościelnym. Na czas wydarzenia przygotowano liczne atrakcje i zabawy dla całych rodzin. Nie zabrakło również loterii finałowej. Środki uzyskane podczas Festynu przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonię parafialną do Ustronia Morskiego.
 28. 22 maja br. na nowotarskim Rynku odbył się X Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. Zagrali m.in. zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Festiwalu: Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu oraz Miejska Orkiestra Dęta Nowy Targ.
 29. W niedzielę (22 maja br.) z nowotarskiego Rynku wyruszyło NOWOTARSKIE KOŁOWANIE. Blisko 100 rowerzystów, w tym Pani Joanna Iskrzyńska-Steg V-ce Burmistrz Miasta Nowy Targ, wzięło udział w wyjątkowej wycieczce z przewodnikiem, który przybliżył uczestnikom nie tylko mało znane fakty z historii Nowego Targu, ale również sąsiednich miejscowości. 25 km trasa prowadziła z Nowego Targu przez Waksmund, Ostrowsko, Łopuszną, Nową Białą, aż do Ranczo Lot, gdzie na wszystkich uczestników czekał grill.
  Celem akcji jest popularyzacja roweru jako środka transportu doskonale nadającego się do codziennych przejazdów po mieście, jak i tych dalszych związanych z uprawianiem turystyki.
 30. W dniu 26 maja br. po raz 75. spod kładki nieopodal lodowiska w Nowym Targu wystartowali uczestnicy Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu. Przed uroczystym otwarciem spływu, które odbyło się na stadionie przy Miejskiej Hali Lodowej zawodnikom przygrywał zespół New Market Jazz Band.
 31. W dniu 29 maja 2016r na Pływalni Miejskiej w Nowym Targu odbyły się V Finałowa edycja zawodów pływackich o "Puchar Dyrektora MCSiR Nowy Targ", która zgromadziła 155 zawodników, najmłodsza zawodniczka miała 3 lata. Finałowa edycja zakończyła również zmagania w klasyfikacji generalnej na najlepszego pływaka i pływaczkę, tj. cykl pięciu zawodów pływackich, które odbywały się w pływalni od 8 listopada 2015 roku do 29 maja 2016. W klasyfikacji generalnej zawodnicy zdobywali punkty za miejsca w poszczególnych edycjach zawodów. Łączna ilość punktów decydowała o kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej na najlepszego pływaka i pływaczkę. Łącznie we wszystkich 5 edycjach wzięły udział 618 osoby.

VII. Sprawy społeczne.

 1. Uczniowie klas drugich Gimnazjum nr 2, rada pedagogiczna i rodzice wzięli udział w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”.
 2. Zorganizowano kolejną edycję szkolenia dla kursantów prawa jazdy pt. „Szkoła trzeźwych kierowców”.
 3. Z uwagi na niższe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu odstąpiono od realizacji w dotychczasowym zakresie programu „trener osiedlowy”. Zadanie to w dużej mierze jest realizowane przez animatorów boisk sportowych Orlik oraz uczniowskie kluby sportowe.
 4. Wakacyjna liga piłki nożnej adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w dotychczasowym zakresie będzie zorganizowana przez Akademię Sportu „Bzik” w ramach promocji Akademii, w oparciu o środki pozabudżetowe z wykorzystaniem tych samych instruktorów.
 5. Informuję, iż z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku bieżącym na realizację sportowych zajęć pozalekcyjnych przekazano kwotę w wysokości: 42.350 zł, a z budżetu sportu i kultury fizycznej na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży: 168.920 zł.
 6. Zorganizowano ćwiczenia formacji Obrony Cywilnej przy Urzędzie Miasta z udziałem Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa wodnego.
 7. W ramach realizacji programu Karta Dużej Rodziny w roku bieżącym przyznano 141 kart. Od początku realizacji programu wydano: 2070 Kart Dużej Rodziny. W miesiącu kwietniu do lokalnego programu Nowotarska Karta Dużej Rodziny przystąpił kolejny partner: Prywatne Przedszkole Fiku Miku. Przedstawiciel Urzędu brał ponadto udział w spotkaniu zorganizowanym przez starostę nowotarskiego dotyczącym projektu wdrożenia Powiatowej Karty Dużej Rodziny.
 8. Od początku roku wydano 1866 dowodów osobistych, a przyjęto 1978 wniosków. 202 wniosków zostało złożonych przez osoby spoza terenu Miasta Nowego Targu.
 9. W dniu 12 maja 2016 r. odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ.
  Rada podjęła uchwały o powołaniu:
  1. Komisji Stałej ds. Promocji Młodzieżowej Rady Miasta.
  2. Komisji Stałej MRM ds. Rozwiązywania Problemów Młodzieży.
  3. Komisji Stałej MRM ds. Aktywizacji Młodzieży Nowotarskiej.
  4. Komisji Stałej MRM ds. Budżetu Obywatelskiego.
  Podjęto również uchwałę o przystąpieniu do realizacji filmu promującego Młodzieżową Radę Miasta.
 10. W dniu 23 maja 2016 r. trenerzy ze Stowarzyszenia Europe 4Youth przeprowadzili z członkami Młodzieżowej Rady Miasta rozgrywkę "Rozgryź to". Udział w turnieju gry edukacyjnej „Rozgryź to” realizowany jest w ramach projektu „Małopolski Dialog Młodzieży” Stowarzyszenia Europe 4Youth. Turnieje odbywają się w terminie od marca do maja 2016 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach edukacyjnych na terenie całej Małopolski i mają na celu wypracowanie przez grającą w nią młodzież rozwiązań różnorakich problemów społecznych, które jej dotyczą. Rozwiązania te są publikowane i przekazywane w formie rekomendacji do odpowiednich władz na poziomie lokalnym. Drużyny, które zdobędą najwięcej punktów w rozgrywkach szkolnych mogą spotkać się na Wielkim Finale 2 czerwca 2016 w Krakowie i wziąć udział w grze miejskiej, w której zmierzą się z wyznaczonym dla nich problemem społecznym (priorytetowym w bieżącym cyklu Dialogu Usystematyzowanego). Jej zwieńczeniem będzie debata z ekspertami i reprezentantami sektora administracji, edukacji i biznesu nad postulowanymi przez młodzież rozwiązaniami.
 11. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych pt. "Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim" w dniu 25 maja 2016 r. odbyło się spotkanie animacyjne dla Nowotarskiej Rady Seniorów. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Fundacji Znak z Krakowa. Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych i ich obecności w polityce lokalnej i regionalnej poprzez profesjonalizację aktywnych Rad Seniorów.
 12. Realizacja zadań przez OPS Nowy Targ wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Programu Rodzina 500 +” przebiega bez zakłóceń. Stan na dzień 25 maja 2016 kształtuje się następująco:
  Mieszkańcy Miasta Nowy Targ złożyli - 2142 wnioski ( w tym 518 elektronicznie )o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
  Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego - 3477.
  Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 1001 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych z budżetu państwa ( bez środków na koszty obsługi i wdrożenie ) wynosi 1 570 555,70 zł .

VIII. Zamówienia publiczne

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Nowy Targ:
  1. remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Powstańców Śląskich 7 po jego południowej stronie,
  2. wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kopernika,
  3. remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Kilińskiego,
  4. remont końcowego odcinka ul Nadmłynówka wraz z połączeniem do istniejącej ścieżki rowerowej (trasa rowerowa),
  5. remont nawierzchni jezdni i chodników os. Witosa.
   Termin składania ofert upływa w dniu 03.06.2016 r.
 2. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu zostały złożone 2 oferty.
  1. Kazimierz Dyrda Zakład Ogólno – Budowlany Nowy Targ - cena oferty 278 321,67 zł, okres rękojmi i gwarancji 6 lat,
  2. Marek Głowa Firma Ogólnobudowlana Łopuszna - cena oferty 194 706,81 zł, okres rękojmi i gwarancji 5 lat.
   Trwa weryfikacja ofert.
 3. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę i montaż dwóch tymczasowych budynków nie związanych trwale z gruntem na płycie Rynku w Nowym Targu z przeznaczeniem na pawilony gastronomiczne oraz podpisano umowę na kwotę 698 000 zł netto (858 540,00 zł brutto) z TATRA HOUSE sp. z o. o. 34-240 Jordanów.
 4. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku stacji kolejowej i budynku wieży wodnej w Nowym Targu” oraz podpisano umowę na kwotę 52 900,00 zł. z Marcinem Chryczykiem Biuro Projektowe Archi-Plan ul. Lubańskie z Ochotnicy Dolnej.
 5. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Buflak i w ul. Grel w Nowym Targu” oraz podpisano umowę na kwotę 66 924,78 zł. z FHU „MAGNUM” Tomasz Jachymiak Zabrzeż.
 6. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi na os. Szuflów w Nowym Targu”. Termin składania ofert upływa w dniu 02.06.2016 r.

IX. Pozostałe

 1. W dniach od 17 maja do 15 czerwca 2016 trwa badanie ewaluacyjne procesu II edycji Budżetu Obywatelskiego Nowy Targ. Celem ewaluacji jest analiza osiągniętych efektów, ocena użyteczności, skuteczności i trafności zastosowanych narzędzi i usprawnień, które miały się przyczynić do poprawy funkcjonowania procesu Budżetu Obywatelskiego.
 2. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach , imprezach itp.
  W dniu 19 kwietnia - zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w podsumowaniu ćwiczeń taktyczno – bojowych pod kryptonimem „amoniak 2016”, które miały miejsce na terenie Miejskiej Hali Lodowej.
  Dnia 20.04.br.- wziąłem udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w Zakopanem, którego głównym tematem były rządowe plany inwestycyjne dla Małopolski, takie jak drogi krajowe w Małopolsce, możliwość finansowania zadań przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2016 roku czy sprawy związane z oszczędnością energii elektrycznej w oświetleniu.
  Dnia 21.04- Pani Burmistrz dokonała otwarcia na nowotarskim rynku akcji profilaktycznej pt.:„Piknik Zdrowia” organizowanej przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną z okazji Światowego Dnia Zdrowia, którego tematyką jest profilaktyka cukrzycy.
  W dniu 21.04- uczestniczyłem w Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego i Freestyle Tatra Cup Dance Festival 2016
  W dniu 22 kwietnia - wspólnie z Zastępca Panem Waldemarem Wojtaszkiem wziąłem udział w Koncercie Artystów z Włoch, który odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej.
  Dnia 23.04- Burmistrz Waldemar Wojtaszek uczestniczył w otwarciu ścieżki rowerowej na trasie Kiezmarok- Zlatna, Kiezmarok- Vrbov w Kiezmaroku.
  Dnia 25.04- podczas prywatnej wizyty w tut. Urzędzie została podjęta delegacja gości z Radevormwald. Gościliśmy między innymi nowo wybranego Burmistrza Radevormwald Pana Johanesa Mansa.
  Dnia 27 kwietnia br. uczestniczyliśmy z Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem w spotkaniu roboczym z zarządem RZGW w Krakowie, podczas którego zostały omówione sprawy dotyczące wałów, terenów w zarządzie RZGW, przygotowywanych inwestycji z zakresu zagospodarowania wód opadowych oraz inwestycji drogowych (droga do os. Bohaterów Tobruku, droga Grel- Niwa)
  W dniu 29.04- Zastępca Burmistrza Waldemar Wojtaszek brał udział w uroczystym ślubowaniu i pasowaniu na kadetów klas pierwszych mundurowych Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu.
  Dnia 29.04- miało miejsce pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, podczas którego miałem przyjemność wręczyć prywatną nagrodę dla najlepszego absolwenta, którym w tym roku była uczennica IV klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych – Karolina Pałac.
  W dniu 29.04- w siedzibie Powiatowego Zarządu dróg obchodzony był „Dzień Drogowca”, w którym na zaproszenie Dyrektora PZD, Pana Roberta Waniczka oraz pracowników uczestniczyłem wraz z Zastępcą Panem WaldemaremWojtaszkiem.
  Dnia 2 maja br. - wraz z Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem wzięliśmy udział we Mszy Św. w Kościele na Kowańcu oraz uroczystości w remizie OSP z okazji Dnia Strażaka.
  Dnia 3.05- uroczystą Mszą Św. w Ogrodach Kościoła Św. Katarzyny rozpoczęły się obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w których udział wzięli Zastępcy Burmistrza Miasta Pani Joanna Iskrzyńska- Steg oraz Pan Waldemar Wojtaszek, Sekretarz Miasta Stanisława Szołtysek oraz pracownicy Urzędu Miasta. Po Mszy delegacje oraz poczty sztandarowe przemaszerowały na nowotarski rynek, gdzie złożone zostały kwiaty pod Tablicą
  Dnia 07.05- wraz z delegacją Radnych Rady Miasta Nowy Targ uczestniczyłem w uroczystej polsko- słowackiej Gali Finałowej Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”, która miała miejsce w budynku Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Żywcu.
  W dniach 5 05 do 8.05.br. delegacja miasta Nowy Targ w osobach radni – Panowie Grzegorz Luberda i Marek Modzyniewicz, nauczyciel j. niemieckiego za Szkoły Podstawowej nr 2 z Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem wzięła udział w uroczystościach 700 lecia Miasta Radevormwald
  W dniach 07-08.05- to już XXI Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji, Mebli i Wyposażenia Wnętrz przy Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, na których obecna była Pani v-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg.
  W dniu 11.05- Pani V-ce Burmistrz wzięła udział w głosowaniu, na przyznanie grantu finansowego dla najlepszego projektu pt. „Decydujesz, pomagamy” , którego inicjatorem jest sieć sklepów Teslo.
  W dniu 11 maja - wraz z Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem wziąłem udział w Forum Subregionalnym. Pozytywną ocenę uzyskały trzy projekty zgłoszone przez Miasto Nowy Targ tj:
  Poddziałanie 7.3.1 Drogi subregionalne – SPR „Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki”.
  Dofinansowanie 5 100 000,00
  Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionalnych - SPR
  „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych”. Dofinansowanie 602 000,00
  Poddziałanie 3.1.2 Strefy Aktywności gospodarczej - SPR -
  „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych” Dofinansowanie 12 750 000,00 zł.
  W dniu 13 maja - zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu w PPWSZ ws. możliwości zagospodarowania starego szpitala w ramach rewitalizacji, w tym również budowy drogi przez teren starego szpitala.
  Dnia 14.05- miał również miejsce Superfinał Hokeja w Szkole Podstawowej Nr 4, gdzie Pani V-ce Burmistrz Joanna- Iskrzyńska- Steg wręczyła Puchary zwycięskim drużynom.
  W dniu 16.05- obecny byłem na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala działającej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
  17.05 br. - swoje święto obchodzili Strażacy. Na uroczystych obchodach Dnia Strażaka w siedzibie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Nowym Targu. W uroczystościach udział wzięły Pani Joanna Iskrzyńska – Steg Zastępca Burmistrza wraz z Sekretarz Miasta Stanisławą Szołtysek.
  18 maja - odbyło się spotkanie z przedstawicielami AGH oraz stronami zainteresowanymi z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, podczas którego został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Klastra Energii „Zielone Podhale”.
  19.05- mój Zastępca Waldemar Wojtaszek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” spotkał się z dziećmi w Szkole Podstawowej Nr 3.
  20.05- uczestniczyłem w 25 rocznicy nadania imienia Żołnierzy Armii Krajowej świętowała Szkoła Podstawowa Nr 11 w Nowym Targu. Uczniowie podczas uroczystego apelu przedstawili program słowno- muzyczny przerywany inscenizacjami z czasów wojny.
  Dzień 21.05- 22.05- stał się stolicą promującą jazdę na rowerze. Po sobotniej prezentacji przed wyścigiem Road Challenge w której uczestniczył V-ce Burmistrz Waldemar Wojtaszek wraz z małżonką w niedzielę w ramach akcji Nowotarskie Kołowanie, Pani V-ce Burmistrz wraz z grupą blisko 100 rowerzystów wzięła udział w wyjątkowej wycieczce z przewodnikiem, który przybliżył uczestnikom nie tylko mało znane fakty z historii Nowego Targu, ale również sąsiednich miejscowości.
  W dniu 23 maja br. - Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu z partnerem projektu ze Słowacji, Samorządem w Ludrowej.
  Dnia 25.05- na nowotarskim rynku została zorganizowana Konferencja Prasowa, której głównym tematem był program uroczystych obchodów 670- lecia lokacji Miasta Nowy Targ.
  W dniu 25 maja br. wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty tut. Urzędu Miasta Panem Januszem Stopką wziąłem udział w pokazowej lekcji Mistrzowie Kodowania- Kodowanie Junior, która miała miejsce w przedszkolu Nr 4. Przedstawiciele zarówno placówek oświatowych jak i samorządowych zajmujących się oświatą mieli okazję zapoznania się z nowatorskimi programami kodowania przeznaczonych dla najmłodszych.
  27.05- na strzelnicy LOK w Nowym Targu Pani Burmistrz dokonała wręczenia nagród podczas XIII Turnieju Strzeleckiego o Puchar Przewodniczącego IPA Nowy Targ.
  28.05- to przede wszystkim długo oczekiwane uroczyste otwarcie nowego placu handlowego, tzw. Nowej Targowicy.
  29.05- na nowotarskim lotnisku odbył się Piknik Jeździecki podczas którego wraz z Panią Joanną Skrzyńską- Steg i Waldemarem Wojtaszkiem mieliśmy przyjemność wręczać Puchary w zawodach GRAND PRIX Nowego Targu.
  29.05- wziąłem udział w organizowanym przez UTW oraz MOK w Nowym Targu Dniu Matki i Ojca, podczas którego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, formacja Arabeska, Studio Piosenki Septyma, Szkoła Tańca Cubana, Chór UTW oraz PPWSZ Młode Podhale przedstawiły bogaty program artystyczny.

Pliki do pobrania

sbmzd_20160419_20160530.pdf (167) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 30-05-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1171

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE