RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 4 kwietnia 2020 roku

95 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:10
Zachód słońca: 18:15

Imieniny obchodzą: Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izydor, Wacław, Wacława, Zdzimir

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60
Zarządzenie nr 0050.Z.80.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie:
ustalenia cen za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu samochodem asenizacyjnym MAN o pojemności 5 m3.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 573) i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 2 Uchwały Nr XXII/255/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej /Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2008 r. Nr 548 poz. 3558/ - zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się ceny za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu samochodem asenizacyjnym MAN o pojemności 5 m3 w wysokości jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wysokość opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych dowożonych do punktu zlewnego w miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, ul. Polna 51, określa zarządzenie nr 0050.Z.117.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2014 r.

 

§ 2

1. Na cenę usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich oczyszczania składa się:

  1. część, pokrywająca koszty dojazdu do nieruchomości, opróżnienia zbiornika i przewozu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Polnej 51, w formie zryczałtowanej (opróżnienie zbiornika),

  2. część pokrywająca koszty oczyszczenia nieczystości ciekłych, stanowiąca iloczyn ilości dowiezionych m3 i ceny za 1 m3, określonej w zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 (oczyszczenie nieczystości ciekłych).

2. Dostawcom nieczystości ciekłych bytowych, zakwalifikowanych do grupy 1 określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia o którym mowa w § 1 ust. 1, którzy podpiszą z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji umowę na stały odbiór nieczystości ciekłych, z częstotliwością mniejszą lub równą 30 dni, udziela się bonifikaty, określonej w pkt. 3 załącznika do niniejszego zarządzenia.

3. Za dojazd do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Nowy Targ, bez możliwości odbioru nieczystości ciekłych z przyczyn zależnych od zlecającego, w szczególności ze względu na brak dojazdu – teren grząski, niebezpiecznie nachylony, nieodśnieżony dojazd, brak możliwości otwarcia zbiornika, niebezpieczny skład chemiczny cieczy w zbiorniku, zagrożenie życia i zdrowia obsługi wozu asenizacyjnego, umyślne wprowadzenie w błąd zleceniobiorcy, ustala się ryczałtową cenę minimalnąokreśloną w pkt. 4 załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

Do wartości cen netto dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT wynosi 8%).

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, a nadzór nad jego realizacją Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Nr 0050.Z.80.2016

z dnia 29 kwietnia 2016r.

 

 

 

 

 

L.p.

Rodzaj usług

Jednostka

Cena netto

1

opróżnianie zbiornika (dojazd do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Nowy Targ, opróżnienie zbiornika i przewóz nieczystości do punktu zlewnego w miejskiej oczyszczalni)

zł/kurs

57,50

2

oczyszczanie nieczystości ciekłych wg zarządzenia Nr 0050.Z.117.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2014 r.

zł/m3

od 7,50 do 270,00

3

bonifikata przy podpisanej stałej umowie z MZWiK na odbiór nieczystości ciekłych bytowych

zł/kurs

- 20,00

4

cena minimalna

zł/kurs

65,00

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_080.pdf (63) KB

Wytworzył: Maria Góraś-Okła
Data wprowadzenia: 02-05-2016
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 982

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE