RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 30 marca 2020 roku

90 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:21
Zachód słońca: 18:07

Imieniny obchodzą: Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryn, Kwiryna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 119
Zarządzenie Nr 0050.Z.78.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie:
powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu i udzielenia pełnomocnictwa.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 47 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ), w związku z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.), art. 98 i  99 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 380) i art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 101 z późn. zm.), a także art. 33 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jedn. Dz.  U. z 2016r. poz. 23) - po przeprowadzeniu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu - zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2016r. powierzam stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu Pani Zofii Wideł, na okres 5 lat szkolnych.

§ 2

  1. Udzielam Pani Zofii Wideł, jako Dyrektorowi Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu pełnomocnictwa do:

    1. składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasto Nowy Targ w zakresie działalności kierowanego przedszkola;

    2. zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Miasto Nowy Targ w ramach planu finansowego przedszkola, o którym mowa w § 1 , jako jednostki budżetowej i planów finansowych utworzonych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

    3. reprezentowania Gminy Miasto Nowy Targ przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością bieżącą Przedszkola Nr  4 w Nowym Targu, z wyłączeniem zawierania ugód.

  1. Jeżeli czynność prawna, o której mowa w ust. 1 może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta Nowy Targ lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 3

Udzielone pełnomocnictwo jest ważne od dnia 1 września 2016r do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia przez Panią Zofię Wideł stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_078 .pdf (57) KB

Wytworzył: Małgorzata Budzyk
Data wprowadzenia: 26-04-2016
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1076

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE