RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
Zarządzenie Nr 0050.Z.73.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie:
określenia szczegółowych warunków zakupu nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 4373/4 o powierzchni 0,0703 ha położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Targu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446), art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 20 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.),Uchwały NR 76/XLII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 września 2006r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zakup na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 4373/4 o pow. 0,0703 ha za kwotę 63.270,00zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt zł 00/100) położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Targu, na północ od cmentarza komunalnego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Nowym Targu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_073.pdf (53) KB

Wytworzył: Marek Zawada
Data wprowadzenia: 22-04-2016
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 950

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE