RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 15 września do 26 października 2005r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje ,a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • powołania Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
  • regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem przy ul. Kolejowej 159,
  • składu osobowego Komisji opiniującej wnioski o nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli ,
  • określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych działek ewidencyjnych nr14100/7 o pow.534 m.kw oraz 14100/8 o pow.370 m.kw,
  • w sprawie przekazania drukarki do Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
  • określenia szczegółowych warunków zamiany gminnych działek nr ew. 15561/1 i 15561/3 na działkę ewidencyjną nr 15533(PP-H Chowaniec),
  • wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
  • ustalenia wysokości odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod nowo projektowane drogi lub pod poszerzenie istniejących dróg,.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty Uchwał w sprawach:
  • udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej,
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Nowy Targ, położonej przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu,
  • przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ
  • zmian uchwały budżetowej na rok 2005Nr118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta,
  • zaciągania zobowiązań w zakresie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów,
  • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,
  • przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Nowy Targ" ( obszar szpitala wraz z otoczeniem),
  • "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ",
  • zaciągnięcia zobowiązania w zakresie kultury.
  • dzierżawy na okres powyżej 3 lat
 3. Podpisano umowę o współpracy z miastem Radevormwald (Niemcy )
 4. Dokonano analizy dotychczas obowiązujących stawek podatków od nieruchomości oraz sytuacji podmiotów na miejscowym rynku i postanowiono utrzymać wysokość stawek podatku na poziomie roku 2005.
 5. Rozpatrzono wniosek PB-U "WRAAS" i postanowiono dokonać zamiany nieruchomości położonej w Szaflarach na nieruchomość będąca własnością miasta przy ul. Krótkiej 2
 6. Rozpatrzono wniosek Pani Marii Krzystyniak i postanowiono wyrazić zgodę na przebudowę lokalu użytkowego na Osiedlu Topolowym(Apteka )
 7. Rozpatrzono i zaakceptowano wniosek dotyczący propozycji zamiany działek będących własnością PP. Lesława i Janusza Fus na działkę gminną będącą częścią działek 14650,14649 położonych na Równie Szaflarskiej.
 8. Zorganizowano konferencję w sprawie prezentacji przebiegu przyszłej obwodnicy "Zakopianki
 9. W ramach obchodów Dni Papieskich zorganizowano uroczyste odsłonięcie płaskorzeźby -tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - Honorowemu Obywatelowi Miasta Nowego Targu
Data wprowadzenia: 02-11-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1749

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE