RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 2 kwietnia 2020 roku

93 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:14
Zachód słońca: 18:12

Imieniny obchodzą: Franciszek, Sądomir, Urban, Władysław, Władysława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.59.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Nowy Targ

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) oraz w myśl Uchwały Nr 72/XLII/06 Rady Miasta Nowego targu z dnia 20 września 2006r. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy miasta Nowy Targ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Nowy Targ z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji w okresie od dnia 11.03.2016 r. do dnia 11.04.2016 r.

 2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

§ 2

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem www.nowytarg.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ w terminie od dnia 11.03.2016 r. do dnia 11.04.2016 r.

§ 3

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie zebrania z mieszkańcami, umożliwiającego omówienie i oceny propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Nowy Targ, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

  Spotkanie odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ w dniu 22.03.2016 r. o godz. 1600

 1. spotkania z Radnymi, Kierownikami JST, przedstawicielami Miejskich Jednostek Organizacyjnych w formie zebrania umożliwiającego omówienie i oceny propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Nowy Targ, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

  Spotkanie odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ w dniu 22.03.2016 r. o godz. 1300

 1. lekcji obywatelskich z udziałem młodzieży gimnazjalnej w Gimnazjum Nr 1 i 2

 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zrządzenia, w terminie do dnia 11.04.2016 r.

 

§ 4

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny:

- w Urzędzie Miasta w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki pok 201;

- na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem www.nowytarg.pl

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta

 

§ 5

 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, powołuje Zespół ds. Konsultacji, zwany dalej Zespołem, w składzie:

 1. Przewodniczący: Waldemar Wojtaszek
 2. Członkowie: Wojciech Watycha
 1. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu przewodniczącego lub członka Zespołu, zastępują, ich wskazane przez nich osoby.

 

§ 6

Po konsultacjach przeprowadzonych z interesariuszami rewitalizacji, zostanie sporządzony raport podsumowujący konsultacje.

 

§ 7

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Magdalena Czyszczoń.

 

§ 8

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Burmistrz Miasta Nowy Targ.

 

§ 9

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ pod adresem www.nowytarg.pl.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_059.pdf (35) KB
zarz_bur_2016_0050z_059_z01.pdf (30) KB
zarz_bur_2016_0050z_059_z02.pdf (32) KB

Wytworzył: Magdalena Czyszczoń
Data wprowadzenia: 10-03-2016
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1292

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE