RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 214
Zarządzenie nr 0050.Z.42.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie:
powołania Zespołu zadaniowego ds. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowy Targ (tekst jednolity Zarządzenie Nr 0050.Z.93.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2014 r. z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Zespół zadaniowy ds. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ, zwany dalej Zespołem, w składzie:

  Przewodniczący :
  mgr inż. Waldemar Wojtaszek Z-ca Burmistrza Miasta Nowy Targ

  Z-ca Przewodniczącego:
  mgr inż. Wojciech Watycha Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki

  Członkowie:
  inż. Wilhelmina Schab Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych i Inwestycji
  mgr inż. Janusz Jakobiszyn Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  mgr Łukasz Dłubacz Skarbnik Miasta Nowy Targ
  mgr inż. Janusz Stopka Naczelnik Wydziału Oświaty
  mgr Marcin Jagła Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

  Sekretarz:
  mgr Magdalena Czyszczoń Inspektor w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki

2. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 2

 1. Przewodniczący i Z-ca Przewodniczącego Zespołu odpowiadają za całokształt działań związanych z opracowaniem Programu. Do ich zadań w szczególności należy:
  1. koordynacja i prowadzenie prac Zespołu zadaniowego,
  2. koordynacja procesu opracowania Programu,
  3. prowadzenie konsultacji społecznych służących opracowaniu Programu,
  4. współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi w celu opracowania Programu
 2. Do zadań Członków Zespołu w szczególności należy:
  1. współpraca przy opracowaniu Programu,
  2. gromadzenie i analiza informacji niezbędnych do opracowania Programu,
  3. przekazywanie informacji z poszczególnych etapów do publicznej wiadomości,
  4. analiza przydatności projektów zgłoszonych do realizacji w ramach opracowywanego Programu,
  5. współpraca z partnerami w tym z podmiotami, których działania będą przedmiotem wsparcia poprzez Program, udzielanego przez samorząd lokalny,
  6. opracowanie propozycji projektów realizowanych przez Miasto oraz jego jednostki organizacyjne.
 3. Do zadań Sekretarza Zespołu w szczególności należy:
  1. prowadzenie dokumentacji opracowania,
  2. sporządzanie protokołów ze spotkań Zespołu.

§ 3

Obsługę prawną Zespołu zapewnia mgr Wojciech Gliściński – Radca Prawny Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 4

Nadzór nad pracą Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Nowy Targ.

§ 5

Prace Zespołu kończą się z chwilą powołania Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z dnia 3 listopada 2015 r.).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_042.pdf (81) KB

Wytworzył: Magdalena Czyszczoń
Data wprowadzenia: 23-02-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 929

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE