RSS facebook
Dziś mamy: wtorek
- 7 kwietnia 2020 roku

98 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:04
Zachód słońca: 18:19

Imieniny obchodzą: Donat, Donata, Epifaniusz, Hegezyp, Herman, Przecław, Rufin

Dzień Pracowników Zdrowia
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66
Zarządzenie Nr.0050.Z.34.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie turystyki i rekreacji w roku 2016.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 6, pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 220 ust.1 i art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013, poz. 885 z późn. zm.) na podstawie Uchwały Nr XV/131/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 zarządza się co następuje:

§ 1

 

1. Zatwierdza się rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej w przedmiocie zlecenia do realizacji w roku 2016 organizacjom pozarządowym zadań publicznych w dziedzinie turystyki i rekreacji w proponowanej wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

2.Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość kwot zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosowną umową.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr.0050.Z.34.2016
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 lutego 2016 r.

L.p. NAZWA PODMIOTU

ZADANIE

KWOTA DOTACJI
1. PTTK „GORCE” „Organizacja imprez turystycznych i konkursów, organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci młodzieży i dorosłych ” 4.000,00 zł:  
2. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów „Wycieczka poznawczo- rekreacyjna do Krakowa” 1.000,00 zł
transport, przewodnik
3.   Razem: 5.000,00

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_034.pdf (62) KB

Wytworzył: Magdalena Giełczyńska -Ziętak
Data wprowadzenia: 22-02-2016
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1203

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE